תכנית לימודים בקמפוס האוניברסיטה- התכנית הכללית יום לימודים קצר

סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין
א' 0162.5017.01 גנטיקה שיעור פרופ' בר נוי צביה
א 10:00-08:00 001 דן-דוד
א' 0162.2202.01 תזונה שיעור ד"ר מרים תהילה
א 12:00-10:00 001 שאפל
ב' 0162.3104.01 מבוא לאפדימיולוגיה שיעור ד"ר חודיק גבריאל
א 10:00-08:00 001 ווב
ב' 0162.2121.01 סיעוד בגריאטריה שיעור שרה ניסים
א 12:00-10:00 001 ווב
יום לימודים -קורסים נפרדים
שנה ב
סמסטר א
א' 0162.9115.03 אמבריולוגיה שיעור ד"ר שושנה סביון
א 13:00-12:00
א' 0162.9116.03 פתולוגיה ספציפית שיעור ד"ר אטלי גיתית
ב 10:00-08:00 202 מקצועות הבריאות
א' 0162.9117.03 פרמקולוגיה קלינית שיעור ד"ר רובין אנג'לה
ב 12:00-10:00 202 מקצועות הבריאות
א' 0162.9118.03 בריאות העובד והסביבה שיעור ד"ר מגן תמי ליאורה
ב 13:00-12:00 202 מקצועות הבריאות
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive