תכנית לימודים בבתי החולים - התכנית הכללית יום לימודים קצר

סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין
יום לימודים קצר-קורסים בבתי הספר
שנה ב
סמסטר א
0162.9109 מיומנויות קליניות שיעור
0162.9110 מבוא לסיעוד בקהילה שיעור
0162.9111 תקשורת בסיעוד מיומנויותב שו"ת
0162.9112 קבלת החלטות בסיעוד שיעור
0162.9113 הדרכה בבליוגרפית שיעור
0162.9114 אומדן פיזיקאלי שיעור
0162.9119 סיעוד המבוגר עיוני א שיעור
שנה ב
סמסטר ב
0162.9120 סיעוד המבוגר עיוני ב שיעור
0162.9122 סיעוד המבוגר-קליני ב עבודה מעשית
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive