סיעוד כללית שנה ב': קורסים בבתי-החולים

סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין
שנה ב סמסטר א - קורסים בבתי הספר
א' 0162.2300.01 סיעוד המבוגר עיוני - א
א' 0162.2300.02 סיעוד המבוגר עיוני - א
א' 0162.2300.03 סיעוד המבוגר עיוני - א
א' 0162.2300.04 סיעוד המבוגר עיוני - א
א' 0162.2300.05 סיעוד המבוגר עיוני - א
שנה ב - סמסטר ב' - קורסים בבתי הספר
ב' 0162.2118.01 מיומנויות תמיכה,ייעוץ והדרכה בסיעוד ב'
ב' 0162.2118.02 מיומנויות תמיכה,ייעוץ והדרכה בסיעוד ב'
ב' 0162.2118.03 מיומנויות תמיכה,ייעוץ והדרכה בסיעוד ב'
ב' 0162.2118.04 מיומנויות תמיכה,ייעוץ והדרכה בסיעוד ב'
ב' 0162.2301.01 סיעוד המבוגר עיוני ב
ב' 0162.2301.02 סיעוד המבוגר עיוני ב
ב' 0162.2301.03 סיעוד המבוגר עיוני ב
ב' 0162.2301.04 סיעוד המבוגר עיוני ב
ב' 0162.2301.05 סיעוד המבוגר עיוני ב
שנה ב -קורסים שנתיים בבתי הספר
אב 0162.2119.01 סעוד המבוגר-מעשי עבודה מעשית
אב 0162.2119.02 סעוד המבוגר-מעשי עבודה מעשית
אב 0162.2119.03 סעוד המבוגר-מעשי עבודה מעשית
אב 0162.2119.04 סעוד המבוגר-מעשי עבודה מעשית
אב 0162.2119.05 סעוד המבוגר-מעשי עבודה מעשית
אב 0162.1130.04 סיעוד מבוגר
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive