סיעוד כללית שנה ד': קורסים בבתי-החולים

סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין
שנה ד - בבתי הספר
אב 0162.4122.01 סמינר מחקר סמינר
אב 0162.4122.02 סמינר מחקר סמינר
אב 0162.4122.03 סמינר מחקר סמינר
אב 0162.4122.04 סמינר מחקר סמינר
אב 0162.4122.05 סמינר מחקר סמינר
0162.4125.01 תוכנית ייחודית - התנסות קלינית עבודה מעשית
א' 0162.4125.02 תוכנית ייחודית - התנסות קלינית עבודה מעשית
א' 0162.4125.03 תוכנית ייחודית - התנסות קלינית עבודה מעשית
א' 0162.4125.04 תוכנית ייחודית - התנסות קלינית עבודה מעשית
א' 0162.4125.05 תוכנית ייחודית - התנסות קלינית עבודה מעשית
אב 0162.4128.01 התנסות קלינית מתקדמת עבודה מעשית
אב 0162.4128.02 התנסות קלינית מתקדמת עבודה מעשית
אב 0162.4128.03 התנסות קלינית מתקדמת עבודה מעשית
אב 0162.4128.04 התנסות קלינית מתקדמת עבודה מעשית
אב 0162.4128.05 התנסות קלינית מתקדמת עבודה מעשית
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive