משרה פנויה לתפקיד ראש מחלקה לאנדודונטולוגיה

אוניברסיטת תל-אביב ביה"ס לרפואת שיניים ע"ש מוריס וגבריאלה גולדשלגר מודיע על משרה פנויה לתפקיד ראש מחלקה לאנדודונטולוגיה

  •  המשרה מיועדת לרופאים ורופאות

 

כשיר להתמנות לראש מחלקה גם מועמד שאינו חבר הסגל של ביה"ס ,אשר הינו  רופא שיניים בעל רישיון ישראלי תקף, ובלבד שיהיה ראוי לקבל מינוי בדרגת מרצה בכיר לפחות במחלקה המיועדת.
 

בנוסף לאמור לעיל, במחלקה המקיימת התמחות , יהא כשיר להתמנות רק בעל תואר מומחה בישראל, או מי שראוי להיות בעל תואר מומחה בישראל בתחום המחלקה.

 

הגדרות:

 

"ראוי לקבל מרצה בכיר לפחות במחלקה" מועמד שלדעת הוועדה יימצא ראוי , לאחר שנועצה בוועדה המייעצת למינויים בביה"ס וביו"ר ועדת המינויים של הפקולטה לרפואה.

"ראוי להיות בעל תואר מומחה בישראל"  מועמד שלדעת הוועדה עומד בתנאים ויימצא ראוי לקבל תואר מומחה, מכח תקנות רופאי  שיניים (אישור תואר מומחה ובחינות) התשל"ז-1977.

 

פניות בצירוף קורות חיים, רשימת פרסומים ושלושה מכתבי המלצה* יש לשלוח למיכל ארבל, מזכירת ביה"ס,  במייל : arbelmi@post.tau.ac.il עד ליום 31 במאי 2020.

 

* מכתבי ההמלצה צריכים להישלח ישירות ע"י הממליצים לפרופ' שלמה מטלון בכתובת:
matalons@tauex.tau.ac.il

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive