משרה פנויה לתפקיד ראש מחלקה לפתולוגיה אורלית ולרפואת הפה

אוניברסיטת תל-אביב ביה"ס לרפואת שיניים ע"ש מוריס וגבריאלה גולדשלגר מודיע על משרה פנויה לתפקיד ראש מחלקה לפתולוגיה אורלית ולרפואת הפה

  • המשרה מיועדת לרופאים ולרופאות

כשיר להתמנות לראש מחלקה גם מועמד שאינו חבר הסגל האקדמי של ביה"ס, אשר הינו רופא שיניים, ובלבד שיהא ראוי לקבל מינוי בדרגת מרצה בכיר לפחות במחלקה המיועדת.

בנוסף לאמור לעיל, במחלקה המקיימת התמחות, יהא כשיר להתמנות רק בעל תואר מומחה בישראל , או מי שראוי להיות בעל תואר מומחה בישראל, באחד מתחומי ההתמחות של המחלקה

הגדרות:

"ראוי לקבל מרצה בכיר לפחות במחלקה" מועמד שלדעת הוועדה יימצא ראוי , לאחר שנועצה בוועדה המייעצת למינויים בביה"ס וביו"ר ועדת המינויים של הפקולטה לרפואה.

"ראוי להיות בעל תואר מומחה בישראל"  מועמד שלדעת הוועדה עומד בתנאים ויימצא ראוי לקבל תואר מומחה, מכח תקנות רופאי  שיניים (אישור תואר מומחה ובחינות) התשל"ז-1977.

פניות בצירוף קורות חיים, רשימת פרסומים ושלושה כתבי המלצה* יש להגיש למיכל ארבל, מזכירת ביה"ס  עד ליום.31 במאי 2020   בכתובת: arbelmi@post.tau.ac.il .

* מכתבי ההמלצה צריכים להישלח ישירות ע"י הממליצים לפרופ' שלמה מטלון יו"ר ועדת החיפוש בכתובת  matalons@tauex.tau.ac.il

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive