קורסים - פסיכותרפיה קלייניאנית

שנה א' - שנה"ל תשע"ט 2018/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שנה ב' - שנה"ל תש"פ 2019/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שנה ג' - שנה"ל תשפ"א 2020/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive