מערכת שעות - מפגשים

לוח שנת הלימודים

 

 

שנה"ל תשע"ח 2017/2018

 

יום ב'

 

2017/2018  17:00-18:30  19:00-20:30
 סמסטר א'

מושגי מפתח במפגש הבינאישי

שם המורה יפורסם בהמשך

 

הבטים של בריאות נפשית וחולי

שם המורה יפורסם בהמשך

 

 סמסטר ב'

 

גורמים מחוללי שינוי בקשר הטיפולי

שם המורה יפורסם בהמשך

 

הקשבה טיפולית - מתיאוריה למעשה

שם המורה יפורסם בהמשך

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive