מערכת שעות - מפגשים

לוח שנת הלימודים

 

 

שנה"ל תש"פ 2019/2020

 

יום ב'

 

2019/2020  17:00-18:30  19:00-20:30
 סמסטר א'

מושגי מפתח במפגש הבינאישי

ריבה גור

 

הבטים של בריאות נפשית וחולי

נורית בר

 

 סמסטר ב'

 

גורמים מחוללי שינוי בקשר הטיפולי

רותי קורמן

 

הקשבה טיפולית - מתיאוריה למעשה

ד"ר ירי גביעון

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive