• ראשי
 • תכנית לימודים- "בוגר בריפוי בעיסוק" (B.O.T ) - שנה ב'

  סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין
  א' 0165.2100.01 אורתופדיה שיעור ד"ר רובינזון דרור
  ה 16:00-13:00 104 מקצועות הבריאות
  א' 0165.2102.01 נוירולוגיה שיעור ד"ר קולב הדר
  ב 11:00-08:00 104 מקצועות הבריאות
  א' 0165.2103.01 נוירופדיאטריה שיעור ד"ר לייטנר יעל
  ה 10:00-08:00 104 מקצועות הבריאות
  א' 0165.2104.01 פסיכיאטריה-פסיכופתולוגיה שיעור ד"ר ורדי נועה
  ג 18:00-16:00 103 מקצועות הבריאות
  ב' שיעור ד"ר ורדי נועה
  ג 19:00-15:00 103 מקצועות הבריאות
  א' 0165.2107.01 עקרונות וגישות טיפול בר.ב. פיזיקלי בהגבלות פיזיות א' שו"ת גב' איצקוביץ מלכה
  ד"ר לבנון יפה
  ג 14:00-12:00 103 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.2108.01 עקרונות טיפול ברב"ע בבריאות הנפש שו"ת גב' זיו נגה
  ג 13:00-10:00 103 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.2118.01 מבוא לנוירופסיכולוגיה שו"ת ד"ר בן ארי הר זהב עינת
  א 14:00-12:00 103 מקצועות הבריאות
  ב' שו"ת ד"ר בן ארי הר זהב עינת
  ב 12:00-10:00 103 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.2149.01 טכנולוגיה מסייעת שיעור גב' פורטנוי סיגל
  ב 16:00-12:00 103 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.2136.01 רפואה פנימית שיעור ד 16:00-12:00 101 מקצועות הבריאות
  א' 0165.2137.01 ריפוי בעיסוק ילדים א-' תחום מוטורי - מושגים, אבחנות וטיפול שו"ת גב' רבינוביץ גילה
  ג 12:00-10:00 102 מקצועות הבריאות
  א' שו"ת גב' רבינוביץ גילה
  ה 12:00-10:00 104 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.2138.01 ריפוי בעיסוק ילדים ב- ' תחום סנסורי - מושגים, אבחנות וטיפול שו"ת ד"ר ברט אורית
  ד 12:00-10:00 103 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.2144.01 תאוריות בדינמיקה קבוצתית - יישום בטיפול ריפוי בעיסוק סדנה גב' יעקובי יעל
  ב 10:00-08:00 103 מקצועות הבריאות
  ב' סדנה גב' יעקובי יעל
  ד 10:00-08:00 103 מקצועות הבריאות
  א' 0165.2150.01 יסודות מקצוע הריפוי בעיסוק - II גישות מנחות טיפול והערכה שו"ת גב' איצקוביץ מלכה
  גב' קאופמן-כהן יעל
  א 12:00-09:00 104 מקצועות הבריאות
  ב' שו"ת גב' איצקוביץ מלכה
  א 12:00-09:00 103 מקצועות הבריאות
  א' 0165.2151.01 כוויות שיעור ד"ר כהנוביץ שריה
  ד 12:00-08:00 104 מקצועות הבריאות
  א' 0165.2148.01 ריפוי בעיסוק בשיקום והחלמה שו"ת גב' הובר מיה
  ד"ר הדס לידור נעמי
  ג 10:00-08:00 103 מקצועות הבריאות
  א' 0165.2152.01 למידה מוטורית שיעור גב' פורטנוי סיגל
  ב 13:00-11:00 104 מקצועות הבריאות
  א' 0165.2110.01 מבוא לסטטיסטיקה שיעור מר ישראלאשוילי יעקב
  א 14:00-12:00 104 מקצועות הבריאות
  א' 0165.2150.01 - P.B.T קבוצות תאורי מקרה ב' שיעור א 18:00-16:00 202 מקצועות הבריאות
  א' שיעור א 18:00-16:00 207 מקצועות הבריאות
  א' שיעור א 18:00-16:00 208 מקצועות הבריאות
  א' שיעור א 18:00-16:00 203 מקצועות הבריאות
  א' שיעור א 18:00-16:00 211 מקצועות הבריאות
  א' 0165.2150.02 - P.B.T קבוצות תאורי מקרה ב' שיעור ב 16:00-14:00 209 מקצועות הבריאות
  א' שיעור ג 16:00-14:00
  א' שיעור ג 16:00-14:00 202 מקצועות הבריאות
  א' שיעור ג 16:00-14:00 212 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.2201.01 לימודים קליניים א280 -' ש' עבודה מעשית גב' אולינקי עינת
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  Developed by
  UI/UX Basch_Interactive