• ראשי
 • תכנית לימודים- "בוגר בריפוי בעיסוק" (B.O.T ) - שנה ג'

  סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין
  ב' 0165.3108.01 השתתפות של ילדים ומתבגרים עם ליקויי למידה בתחומי העיסוק השונ שיעור ד"ר פדה מרגלית
  ד 14:00-10:00 101 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.3109.01 ריפוי בעיסוק בזיקנה שיעור גב' גבעון נועה
  א 15:00-13:00 103 מקצועות הבריאות
  ב' שיעור גב' גבעון נועה
  ג 12:00-10:00 103 מקצועות הבריאות
  א' 0165.3111.01 טיפול ריפוי בעיסוק בבריאות הנפש שו"ת גב' זיו נגה
  ב 14:00-12:00 103 מקצועות הבריאות
  א' 0165.3115.01 עבודה אמפירית - סמינר סמינר פרופ רצון נאוה
  א 11:00-09:00 203 מקצועות הבריאות
  ב' סמינר פרופ רצון נאוה
  ג 16:00-14:00 203 מקצועות הבריאות
  א' 0165.3115.02 עבודה אמפירית - סמינר סמינר ד"ר לבנון יפה
  ג 10:00-08:00 203 מקצועות הבריאות
  ב' סמינר ד"ר לבנון יפה
  ג 16:00-14:00 209 מקצועות הבריאות
  א' 0165.3115.03 עבודה אמפירית - סמינר סמינר ד"ר פדה מרגלית
  ד 14:00-12:00 203 מקצועות הבריאות
  ב' סמינר ד"ר פדה מרגלית
  ג 16:00-14:00 202 מקצועות הבריאות
  א' 0165.3115.04 עבודה אמפירית - סמינר סמינר ד"ר רוזנברג לימור
  ג 10:00-08:00 212 מקצועות הבריאות
  ב' סמינר ד"ר רוזנברג לימור
  ג 16:00-14:00 103 מקצועות הבריאות
  א' 0165.3115.05 עבודה אמפירית - סמינר סמינר גב' איצקוביץ מלכה
  ד 14:00-12:00 212 מקצועות הבריאות
  ב' סמינר גב' איצקוביץ מלכה
  ג 16:00-14:00 207 מקצועות הבריאות
  א' 0165.3115.06 עבודה אמפירית - סמינר סמינר גב' ילנה ליפסקיה
  א 11:00-09:00 202 מקצועות הבריאות
  ב' סמינר גב' ילנה ליפסקיה
  ג 16:00-14:00 208 מקצועות הבריאות
  א' 0165.3115.07 עבודה אמפירית - סמינר סמינר ד"ר בן ארי הר זהב עינת
  ד 14:00-12:00
  ב' סמינר ד"ר בן ארי הר זהב עינת
  ג 16:00-14:00
  א' 0165.3116.01 גריאטריה שיעור ג 18:00-14:00 102 מקצועות הבריאות
  א' 0165.3117.01 תהליכי התערבות קוגניטיביים שיעור ד"ר בן ארי הר זהב עינת
  א 14:00-11:00 103 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.3132.01 ריפוי בעיסוק פסיכיאטרי של הילד והמתבגר שיעור גב' איתן יהודית
  ב 12:00-08:00 103 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.3201.01 לימודים קליניים ב315 -' ש' עבודה מעשית גב' אולינקי עינת
  א' 0165.3220.01 כירורגיה של כף היד שיעור ד"ר פלט רם
  ב 17:00-14:00 103 מקצועות הבריאות
  א' 0165.3222.01 סדנת הדרכה סדנה ד"ר הדס לידור נעמי
  ג 14:00-12:00 203 מקצועות הבריאות
  ב' סדנה ד"ר הדס לידור נעמי
  ג 14:00-12:00 203 מקצועות הבריאות
  א' 0165.3222.02 סדנת הדרכה סדנה גב' אולינקי עינת
  ג 14:00-12:00 212 מקצועות הבריאות
  ב' סדנה גב' אולינקי עינת
  ג 14:00-12:00 212 מקצועות הבריאות
  א' 0165.3222.03 סדנת הדרכה סדנה גב' זיו נגה
  ג 14:00-12:00 202 מקצועות הבריאות
  ב' סדנה גב' זיו נגה
  ג 14:00-12:00 207 מקצועות הבריאות
  א' 0165.3222.04 סדנת הדרכה סדנה גב' גת שרה
  ג 14:00-12:00 207 מקצועות הבריאות
  ב' סדנה גב' גת שרה
  ג 14:00-12:00 202 מקצועות הבריאות
  א' 0165.3207.01 יסודות מקצוע הריפוי בעיסוק - III כהיבטים שונים בהתערבות שיעור ד"ר בן ארי הר זהב עינת
  ד"ר אברך בר מיכל
  ד 12:00-09:00 104 מקצועות הבריאות
  א' 0165.3029.01 ריפוי בעיסוק ילדים ג' - תחום קוגניטיבי רגשית - מושגים, אבחנו שיעור ד"ר רוזנברג לימור
  ד 12:00-09:00 110 מקצועות הבריאות
  א' 0165.3207.01 קבוצת תיאורי מקרה III שיעור ד"ר אברך בר מיכל
  א 16:00-14:00 203 מקצועות הבריאות
  א' שיעור א 16:00-14:00 212 מקצועות הבריאות
  א' שיעור א 16:00-14:00 209 מקצועות הבריאות
  א' שיעור א 16:00-14:00 210 מקצועות הבריאות
  א' שיעור א 16:00-14:00 211 מקצועות הבריאות
  א' שיעור א 16:00-14:00 208 מקצועות הבריאות
  א' 0165.3207.02 קבוצת תיאורי מקרה III שיעור א 16:00-14:00 207 מקצועות הבריאות
  א' שיעור א 16:00-14:00 202 מקצועות הבריאות
  א' שיעור א 16:00-14:00 205 מקצועות הבריאות
  ב' שיעור א 11:00-09:00 205 מקצועות הבריאות
  ב' שיעור א 11:00-09:00 202 מקצועות הבריאות
  ב' שיעור א 11:00-09:00 207 מקצועות הבריאות
  ב' שיעור א 11:00-09:00 208 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.3207.03 קבוצת תיאורי מקרה III שיעור א 11:00-09:00 209 מקצועות הבריאות
  ב' שיעור א 11:00-09:00 210 מקצועות הבריאות
  ב' שיעור א 11:00-09:00 211 מקצועות הבריאות
  ב' שיעור א 11:00-09:00
  ב' שיעור א 11:00-09:00
  א' 0165.3231.01 שיקום היד והתאמת סדים - שיעור שיעור ד"ר לבנון יפה
  ב 10:00-08:00 103 מקצועות הבריאות
  א' שו"ת ד"ר לבנון יפה
  ב 12:00-10:00 203 מקצועות הבריאות
  א' 0165.3234.01 ריפוי בעיסוק קהילתי: מודלים ויישומים שיעור גב' גת שרה
  ג 12:00-10:00 103 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.3333.01 הגישה השיקומית בריפוי בעיסוק:סוגיות בהתאמת טכנולוגיה מסייעת שיעור גב' גולדברג שושי
  ד 17:00-14:00 101 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.3204.01 SPSS תרגיל ד"ר רוזנברג לימור
  ג 10:00-08:00
  ב' תרגיל ד"ר רוזנברג לימור
  ד 10:00-08:00
  א' 0165.3203.01 הערכה וטיפול ברב"ע לאחר אירוע מוחי שו"ת ד"ר רנד דבי
  ד 16:00-14:00 104 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.3206.01 פנאי שיעור ד"ר אברך בר מיכל
  א 13:00-11:00 103 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.3228.01 ארגונומיה שיעור פרופ רצון נאוה
  ה 17:00-09:00
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  Developed by
  UI/UX Basch_Interactive