• ראשי
 • תכנית לימודים- "בוגר בריפוי בעיסוק" (B.O.T ) - שנה ד'

  סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין
  א' 0165.4124.01 אתיקהומשפט שיעור ד"ר בן ארי הר זהב עינת
  ה 10:00-08:00 103 מקצועות הבריאות
  א' 0165.4125.01 יסודות מקצוע הריפוי בעיסוק - Iv מסטודנט למטפל - סוגיות מקצוע שיעור גב' גת שרה
  ה 14:00-12:00 203 מקצועות הבריאות
  א' 0165.4125.02 יסודות מקצוע הריפוי בעיסוק - Iv מסטודנט למטפל - סוגיות מקצוע שיעור גב' אולינקי עינת
  ה 14:00-12:00 212 מקצועות הבריאות
  א' 0165.4125.03 יסודות מקצוע הריפוי בעיסוק - Iv מסטודנט למטפל - סוגיות מקצוע שיעור ד"ר בר שליטא תמר
  ה 14:00-12:00 208 מקצועות הבריאות
  א' 0165.4125.04 יסודות מקצוע הריפוי בעיסוק - Iv מסטודנט למטפל - סוגיות מקצוע שיעור ד"ר שחם עופרה
  ה 14:00-12:00 207 מקצועות הבריאות
  א' 0165.4125.05 יסודות מקצוע הריפוי בעיסוק - Iv מסטודנט למטפל - סוגיות מקצוע שיעור גב' יעקובי יעל
  ה 14:00-12:00 211 מקצועות הבריאות
  א' 0165.4125.06 יסודות מקצוע הריפוי בעיסוק - Iv מסטודנט למטפל - סוגיות מקצוע שיעור גב' רבינוביץ גילה
  ה 14:00-12:00 210 מקצועות הבריאות
  א' 0165.4147.01 מוגבלות בבגרות - תפקיד הרב"ע שיעור ד"ר בן ארי הר זהב עינת
  ה 12:00-10:00 103 מקצועות הבריאות
  א' 0165.4146.01 ארגונומיה שיעור פרופ רצון נאוה
  ה 16:00-14:00 103 מקצועות הבריאות
  א' 0165.4201.01 לימודים קליניים ג390 - ' ש' עבודה מעשית גב' אולינקי עינת
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  Developed by
  UI/UX Basch_Interactive