ד"ר ילנה וליקובסקי

ריפוי בעיסוק סגל אקדמי בכיר
ניווט מהיר:
ד"ר ילנה וליקובסקי
טלפון פנימי: 03-6405149
פקס: 03-6409933

מידע כללי

דר' לנה ליפסקיה-וליקובסקי היא בוגרת החוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת תל אביב וכיום מלמדת וחוקרת בחוג בתפקיד של מדריך-דוקטור. במקביל היא עובדת כמרפאה בעיסוק במחלקה פעילה במרכז לבריאות הנפש באר יעקב.

 

תחומי מחקר של דר' ליפסקיה-וליקובסקי הנם פועל יוצא של עבודה קלינית, ידע תיאורטי ומחקרי בתחום ריפוי בעיסוק בבריאות הנפש. מחקריה מתמקדים בחקר של יעילות הטיפול של ריפוי בעיסוק ובתהליכי מעבר מאשפוז בבית חולים לבריאות הנפש אל השתלבות מחודשת בקהילה.

 

Research

Participation in Everyday Life and Occupational Therapy Practice for People with Psychiatric Disorders

Participation in meaningful activities according to personal values and choices is one of the central components of health and well-being. Moreover, it is one of the ultimate goals of health services delivery, as suggested by the WHO vision. Today, psychiatric disorders still remain one of the main reasons for disability payments all over the world due to the functional disability they cause. Our research is focused on exploring everyday functioning and participation patterns of people with psychiatric disorders that were found to be both unique and similar to those of the general population; and detecting factors affecting the everyday functioning such as functional capacity, motor abilities, sence of belonging and sensory modulation over the more conventional ones (psychiatric symptoms and cognition). In addition, we investigate efficacy of Occupational Therapy (OT) evaluation and intervention process and develop new tools and technics for practice. Since Occupational Therapy services are provided in different settings, including in mental health hospitals, one of our particular areas of interest is investigation of the OT practices in acute settings to promote successful transition to everyday life after discharge and reintegration into community.

 

Publications

Lipskaya, L., Jarus, T., & Kotler, M. (2011). Influence of cognitive abilities and symptoms of schizophrenia on performance of Instrumental Activities of Daily Living. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 18, 180-187.

Lipskaya, L., Kotler, M., M., Weiss, P., Kaspi, M., Gizmo-Sabag, S., Ratzon, N. (2013). Car driving in schizophrenia: Can visual memory and organization make a difference? Disability & Rehabilitation, 35, 1734-1739.

 

Lipskaya-Velikovsky, L., Avrech- Bar, M., & Bart, O. (2014). Context and psychosocial intervention in mental health. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 21, 136-144.

 

Lipskaya-Velikovsky, L., Bar-Shalita, T., Bart, O. (2015). Sensory modulation and daily-life participation in people with schizophrenia. Comprehensive Psychiatry, 58, 130-137.

 

Lipskaya-Velikovsky, L., Jarus, T., Easterbrook, A., & Kotler, M. (2015). From hospital admission to functioning in the community: Is a prediction possible? Psychiatry Research, 226, 499-506. 

 

Lipskaya-Velikovsky, L., Kotler, M., Krupa, T. “Occupational Connections”– An intervention for in-patient psychiatry settings: description and preliminary findings. American Journal of Occupational Therapy (in press)

 

Lipskaya-Velikovsky, L., Jarus, T., & Kotler, M. Factors predicting employment status following inpatient evaluation among persons with schizophrenia. Work (in press)

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive