ד"ר נטע בנטור

ביה"ס לבריאות הציבור עובד מחקר
ד"ר נטע בנטור
טלפון פנימי: 03-6407482
טלפון חיצוני: 02-6438442
פקס: 02-6438442

מידע כללי

פרופ' נטע בנטור היא "פרופסור אורח" בחוג לריפוי בעיסוק. היא בוגרת החוג לריפוי בעיסוק (BOT) ובית הספר לבריאות הציבור של האוניברסיטה העברית בירושלים (MPH, Ph.D) ועובדת כחוקרת בכירה במאיירס-ג'וינט מכון ברוקדייל.

תחומי מחקר

בעשור האחרון פרופ' בנטור עוסקת בחקר איכות הטיפול באנשים הלוקים במחלות חשוכות מרפא ואיכות החיים במצבי סוף החיים. מחקריה האחרונים עסקו בפיתוח מדדים לבדיקת איכות הטיפול בלוקים בסרטן מפושט, באנשים עם דמנטיה מתקדמת ואנשים המאושפזים במוסדות סיעודיים. בנוסף, היא חוקרת את השפעת הטיפול בחולים קשים על תפקודם ואיכות חייהם של בני משפחתם הנושאים בעיקר נטל הטיפול בהם. 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive