פסיכותרפיה פסיכואנליטית בילדים ובגיל הרך

פסיכותרפיה פסיכואנליטית

בילדים ובגיל הרך א ב

לימודי תעודה תלת שנתיים

במסגרת הלימודים המתקדמים בפסיכותרפיה

ראש המסלול: יואל מילר

 

א. הלימודים מיועדים לפסיכיאטרים, פסיכולוגים קליניים ועובדים סוציאליים העוסקים בבריאות הנפש, שהינם בוגרי תכנית הכשרה יסודית בפסיכותרפיה באוריינטציה פסיכואנליטית, בהיקף ובתכנים המקבילים לאילו של התכנית הבסיסית התלת שנתית באוניברסיטת תל אביב או שהינם בכירים בתחום של טיפול בילדים (עשר שנים ומעלה של ניסיון קליני לאחר סיום ההתמחות).

 

ב. כמו כן יכולים להירשם פסיכולוגים חינוכיים, והתפתחותיים אשר עונים על הקריטריונים הבאים:

  • עבדו לפחות 10 שנים לאחר התמחות בהיקף של חצי משרה ומעלה במוסד מוכר להתמחות בתחום התמחותם.
  • ערכו לפחות שלושה טיפולים ארוכי טווח (מעל שנה) באוריינטציה פסיכודינאמית, שניים מהם תחת הדרכה של פסיכולוג קליני מדריך העובד בגישה פסיכודינאמית.

 

ג. הלימודים יתאפשרו גם למטפלים (MA) ממקצועות טיפוליים נוספים, שהינם בוגרי תכנית הכשרה בפסיכותרפיה באוריינטציה פסיכואנליטית, בהיקף ובתכנים המקבילים לאלו של התכנית הבסיסית התלת שנתית באוניברסיטת תל אביב, ושעוסקים בתחום הטיפולי

 

 

על התכנית:

תכנית לימודי תעודה תלת-שנתית, ייחודית ומקיפה, אשר תאפשר חשיבה מעמיקה על התפתחות נורמטיבית ופסיכופתולוגית אצל נוער, ילדים, ובגיל הרך ועל דילמות תיאורטיות וקליניות בפסיכותרפיה עם ילדים. ההכרות עם הגיל הרך אינה מיועדת רק למטפלים בגיל זה אלא היא באה לחדד ולמקד חשיבה אודות מצבים פרה-וורבלים ומורכבות ההכלה במצבים אלו, דברים  אשר מעשירים  טיפולים גם בילדים ומתבגרים. הלימודים מורכבים מקורסים עיוניים וסמינרים קליניים. הלימודים יתקיימו בימי חמישי בין השעות 15:00-20:15.

 

 

קורסים עיוניים:

בכל סמסטר יתקיימו 2 קורסים עיוניים, סה''כ 12 קורסים להשלמת הלימודים. בכל אחד מהם יושם דגש על השילוב בין הבנות תיאורטיות לבין העבודה הקלינית.

 

סמינרים קליניים:

יתקיימו קבוצות של עד 6 משתתפים אשר תהיינה קבועות לאורך כל המסלול. אותו מנחה ילווה כל קבוצה לאורך שנת לימודים.

 

ועדת היגוי: צביה אייזן, יואל מילר, טסה צדוק

 

סגל המורים והמדריכים:

צביה אייזן, ד"ר איזבל בן אמו, מיכל גוריון, גלית גמפל, ניני חמיצר-לובושיץ, יעל חנין, יוסי טמיר, נאירה כספי, יואל מילר, הילה פורת-פלג, טליה פרוהוף, טסה צדוק,  שרה רוזנבאום.

 

 

הדרישות לקבלת תעודה:

בשלוש שנות הלימוד, בנוסף לקורסים והסמינרים נדרשת:

  1. החזקה של לפחות שלושה טיפולים פעילים של מטופלים לכל אורך תקופת הלימודים.
  2. הצגת מקרים טיפוליים (לפחות שלושה במהלך שלוש שנות הלימוד) במסגרת הסמינרים הקליניים.
  3. הגשת עבודת גמר המכילה סיכום-טיפול ודיון תיאורטי המבוסס על הנלמד במסלול.

     v     הלימודים בכל סמסטר יוכרו רק אם התלמיד השתתף בלפחות 75% של שעות הלימוד ושילם שכר לימוד כנדרש.

 

לעומדים בדרישות אלו תוענק תעודה על סיום הלימודים:

בלימודים מתקדמים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית של ילדים והגיל הרך

 

*****

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive