התכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית אינטנסיבית

התכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית אינטנסיבית -

טיפול בהפרעות קשות*

 

תכנית תלת שנתית ללימודי תעודה

 

*פתיחת התכנית תלויה במספר מינימום של נרשמים.

 

ראש התכנית ואחראי על הלימודים האקדמיים: ד"ר אילן אמיר

מרכז התכנית ואחראי על הלימודים הקליניים: אורי נח

 

 

תכנית הלימודים:

תכנית הלימודים המקיפה והחדשנית, תאפשר הכרות מעמיקה עם התפתחות התיאוריה הפסיכואנליטית ויישומה הקליני במטופלים הסובלים מהפרעות נפשיות קשות ומורכבות.

התכנית, שבנויה במתכונת של תכנית ליבה, תכלול קורסים עיוניים, סמינרים קליניים (בקבוצות הדרכה), הדרכה פרטנית וסדנאות בין-סמסטריאליות.

ייחודה של התכנית נמצא בשיתוף הפעולה בין התכנית לפסיכותרפיה של אוניברסיטת תל-אביב לבין מקומות העבודה שבהם יעבדו המטפלים בתכנית. בכך תינתן האפשרות להנגיש סוג טיפול ייחודי זה לאוכלוסייה של מטופלים שעד לשנים האחרונות, הפסיכותרפיה הפסיכואנליטית האינטנסיבית הממושכת הייתה מחוץ להישג ידם.

 

קורסים עיוניים: בכל סמסטר יתקיימו 2 קורסים עיוניים, סה"כ 12 קורסים לאורך הלימודים. בכל אחד מהם יושם דגש על שילוב בין ההבנות התיאורטיות לעבודה הקלינית.

 

סמינרים קליניים: כל קבוצת הדרכה תכלול  7-9 מודרכים ושני מדריכים. הרכב קבוצות ההדרכה יהיה קבוע לאורך כל שנות הלימוד. מרכז ההדרכה יחליט האם המדריכים הקבוצתיים יתחלפו לאחר שנה וחצי או ימשיכו להדריך את הקבוצה למשך שלש שנים. בכל שנת לימודים יתקיימו 26 פגישות של סמינר קליני.

 

הדרכה פרטנית: ההדרכה הפרטנית תתקיים אחת לשבוע בקליניקה של המדריכים כשאותו המדריך ילווה את הסטודנט לאורך כל שלושת השנים של התכנית. בכל שנת לימודים יתקיימו 45 פגישות של הדרכה פרטנית.

 

מהתיאוריה לקליניקה ובחזרה לתיאוריה. סמינר קליני משותף מורחב: סמינר קליני משותף ומורחב לכל התלמידים, בהשתתפות צוות ההדרכה/הוראה ובהנחיית מרכז ההדרכה הקלינית יתקיים פעם בכל סמסטר. בכל מפגש, שימשך שעתיים, ישמש מקרה קליני של אחד התלמידים כבסיס לדיון בסוגיות התיאורטיות והקליניות הנלמדות.

 

 

הלימודים יתקיימו בימי ראשון בין השעות 20:30-15:00

 

 

סגל המורים והמדריכים:

ד"ר חנה אולמן, ד"ר גיא אור, ד"ר אילן אמיר, עפרה אשל, ד"ר אילן ברנט, חיותה גורביץ, חנה וקשטיין, יפעת זיבר, טלי חיימסון,  ד"ר שלמה מנדלוביץ, אורי נוח, תמי סיני, יעל סמואל, הדר קמפינסקי, ראובינוף רחל, ענת שומן, ד"ר בעז שלגי, אלינה שלקס.

 

* הדרישות לקבלת תעודה: 

התכנית מבוססת על לימודי חובה בתקופה כוללת של שישה סמסטרים (שני סמסטרים בכל שנה אקדמית ובסך הכל שלוש שנים אקדמיות) . הלימודים בכל סמסטר כוללים שני קורסים עיוניים וסמינר קליני שיתרכזו במתן פסיכותרפיה פסיכואנליטית אינטנסיבית וממושכת בהפרעות נפשיות קשות ומורכבות.  סמסטר הוא בן 13 שבועות, סה"כ כ 476 שעות לימוד במשך שלוש שנים.

 

2. החזקה של לפחות שני טיפולים פסיכותרפיים אינטנסיביים (טיפול אחד של פעמיים וטיפול שני של שלוש פגישות בשבוע) וארוכי טווח לכל אורך תקופת הלימודים.

 

3. הלימודים בכל סמסטר יוכרו רק אם התלמיד השתתף בלפחות 80% של שעות הלימוד ושילם שכר לימוד כנדרש.

 

4. החובות המוטלות על התלמיד לקראת סיום לימודיו וקבלת התעודה הן:

  • הצגת מקרים טיפוליים (לפחות שניים במהלך שנות הלימוד) במסגרת ההדרכה הקבוצתית.
  • הגשת עבודת גמר המכילה סיכום-טיפול ודיון תיאורטי המבוסס על הנלמד בקורס.

 

 

סיכום שעות הלימודים:

 

12 קורסים (שניים בכל סמסמטר, ששה סמסטרים), 26 ש"ל לקורס   =  312

סמינרים קליניים, 2 ש"ל בשבוע, 26 מפגשים בשנה, שלוש שנות לימוד  =  156

סדנה בנושא אתיקה     =  8

סה"כ: 476

 

 

*****

 

התכנית מיועדת להיפתח בשנת הלימודים תשפ"א 2020/2021.

 

ההרשמה תחל בינואר 2020.

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive