יריד המחקר

 

ירידי המחקר שהתקיימו בשנים האחרונות, הפגישו רבים מחוקרי הפקולטה על מגזריה השונים, חברי סגל העוסקים במדעי היסוד, וחברי סגל קליני מבתי החולים.

 

הכינוסים התאפיינו ברמה מדעית גבוהה של הרצאות ועבודות מחקר, ותרמו רבות להגברת שיתוף הפעולה המדעי בין חברי סגל הפקולטה.

 

 

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive