מלגות לתכנית למצוינות לדוקטורט

 

נפתחה תכנית חדשה למצטיינים !!!

מטרת התכנית היא להכשיר למחקר סטודנטים בעלי מוטיבציה ויכולת גבוהה במיוחד, לקדם מחקר פורץ דרך במחקר ביו-רפואי.

הקבלה לתכנית תהיה על סמך נתוני התלמיד וראיון הקבלה. במהלך הריאיון, המועמדים יידרשו להציג את עבודת הפרויקט/מסטר או עבודה מדעית רלוונטית שיבחרו, ולהראות יידע ויכולת חשיבה בתחום העבודה המוצגת.

 

מנחה

במסלול למצטיינים ניתן להתקבל ללא מנחה במועד ראיון הקבלה, על התלמיד לציין ב Research Statement -  מעבדות פוטנציאליות לעבודת המחקר בפקולטה לרפואה. כמו כן, על התלמיד למצוא מנחה עד תחילת לימודיו.

 

מלגות

סטודנטים בתכנית למצטיינים יקבלו מלגת קיום מוגדלת, למשך כל תקופת הלימודים (מותנה בהשתתפות של המנחה). המשך המלגה משנה לשנה יהיה מותנה בדו"ח התקדמות ומעבר שלבים בדוקטורט כפי שמקובל. ועדת המלגות של מדרשה תהיה ממונה על חלוקת המלגות.

 

סכומי מלגות  (בהיקף 175%)

תואר סכום מלגה

דוקטורנט במעמד "על תנאי"

 

 5,960.5  ש"ח

דוקטורנט שלב א'

 

 7,785.75  ש"ח

דוקטורנט שלב ב'

 

 8,949.50  ש"ח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תנאי קבלה לתכנית המצטיינים במסלול הרגיל לתואר שלישי לבעלי תואר שני:

יכולים להגיש מועמדות תלמידים מצטיינים שקיבלו תואר "בוגר" בציון משוקלל של 90 לפחות ותואר מוסמך בציון משוקלל של 90 לפחות, וציון עבודת הגמר 93 לפחות. ועדת הקבלה רשאית לשקול קבלת מועמדים בעלי ציונים נמוכים מ 90 בקורסים של תואר בוגר (אך גבוהים מ-87) בהתאם להישגיו המיוחדים של הסטודנט: פרסום מאמר, הצגת מחקר פורץ דרך, יכולת חשיבה יצירתית ובין תחומית, הצגת יכולות מיוחדות, ידע או תכנון הדוקטורט (על סמך ראיון ו/או המלצות).

המסלול מתאים לסטודנטים שסיימו מדעי החיים ורפואה. תלמידים מצטיינים מתחומים אחרים ידרשו ללמוד קורסי השלמה.

 

תנאי קבלה לתכנית המצטיינים במסלול הישיר:

יכולים להגיש מועמדות סטודנטים מצטיינים שקיבלו תואר "בוגר" בציון משוקלל של 90 לפחות. ועדת הקבלה רשאית לשקול קבלת מועמדים בעלי ציונים נמוכים מ 90 (אך גבוהים מ-87) בהתאם להישגיו המיוחדים של הסטודנט: פרסום מאמר, הצגת מחקר פורץ דרך, יכולת חשיבה יצירתית ובין תחומית, הצגת יכולות מיוחדות, ידע או תכנון הדוקטורט (על סמך ראיון ו/או המלצות).

בוגרי תואר ראשון בתכניות הלימודים של מדעי החיים ורפואה יוכלו להתקבל לתכנית ללא לימודי השלמה. סטודנטים מצטיינים מתחומים אחרים יידרשו ללמוד לימודי השלמה בהתאם לרשימת השלמות שתיקבע על ידי ועדת תואר שלישי של הפקולטה לרפואה.

יכולים להגיש מועמדות סטודנטים לתואר שני, שסיימו שנה ראשונה של לימודי התואר השני בהיקף של לפחות 18 ש"ס בציון ממוצע של 90 לפחות, קיבלו את התואר "בוגר" בציון משוקלל של 90 לפחות, ביצעו פרויקט מחקרי ושהישגיהם בולטים במיוחד. ועדת הקבלה רשאית לשקול קבלת מועמדים בעלי ציונים נמוכים מ 90 בקורסים של תואר בוגר (אך גבוהים מ-87) בהתאם להישגיו המיוחדים של הסטודנט: פרסום מאמר, הצגת מחקר פורץ דרך, יכולת חשיבה יצירתית ובין תחומית, הצגת יכולות מיוחדות, ידע או תכנון הדוקטורט (על סמך הריאיון ו/או ההמלצות).

לתלמידים שסיימו לימודים שאינם מדעי החיים או רפואה, מומלץ להגיש מועמדות לאחר לימוד קורסי ההשלמה. לא תתאפשר הגשת מועמדות וקבלה לתכנית למועמדים אשר ידרשו ללמוד למעלה מ - 10 ש"ס בקורסי השלמה.

 


 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive