התמחות בשיקום הפה

התמחות בשיקום הפה נובמבר 2019

ראש המחלקה : ד"ר זאב אורמינר

מרכז המחלקה: ד"ר ערן דולב

אחראית  ההתמחות: ד"ר שפרה לברטובסקי

סגל ההוראה בהתמחות

ד"ר זאב אורמינר /  ד"ר עדי אריאלי / ד"ר ירון בלסבלג / ד"ר שאול גלברד / ד"ר ארי גליקמן/ ד"ר שפרה לברטובסקי  / ד"ר יאיר לנגר /        ד"ר צחי להר /ד"ר גל רוזן (מרכזת ההתמחות)   

 • בנוסף ידריכו במסגרת ההתמחות אנשי סגל נוספים.

 

טפסי הרשמה

התמחות שיקום הפה

 • מטרת התוכנית
 • מבנה ההתמחות
 • מהלך ההתמחות
 • עלות ותנאי הרשמה

עלות ההתמחות - 308,000 ₪

 

תנאי הרשמה להתמחות:

רופא שיניים בעל רישיון קבוע לעסוק ברפואת שיניים בישראל. 

 

 

לטופס הרשמה יש לצרף

 1. דיפלומה על סיום לימודים בבית ספר לרפואת שיניים של מוסד להשכלה גבוהה שהכירה בו המועצה להשכלה גבוהה או של אוניברסיטה או בית ספר לרפואת שיניים ברמה אוניברסיטאית בחוץ לארץ שהמנהל הכיר בהם. 
 2. רישיון בר תוקף לעסוק בריפוי שיניים בישראל.
 3. קורות חיים ותמונה עדכנית.
 4. גיליון ציונים של כל שנות לימוד רפואת שיניים.
 5. מיקום בכיתה בשנים הקליניות. (באוניברסיטאות שאינן מפיקות מיקום בכיתה יש להביא אישור לכך שהאוניברסיטה לא מפיקה מיקום בכיתה).
 6. שני מכתבי המלצה בתחום רפואת השיניים. לפחות אחד מהם ממומחה בתחום . מכתבי ההמלצה יישלחו ישירות על ידי הממליץ למזכירות ביה"ס לפי הפרטים בהמשך.
 7. אישור פטור מאנגלית לבוגרי אוניברסיטאות בחו"ל שהלימודים בהם לא התנהלו בשפה האנגלית.  
 8. ביטוח אחריות מקצועית בתוקף.
 9. תעודת יושר מהמשטרה.
 10. אישור על תשלום   דמי רישום בסך של  600 ₪.

 

כל המסמכים צריכים להיות מקוריים או צילומים מאושרים ע"י המוסד או ע"י נוטריון.

 

 

 

ההרשמה ללימודי התמחות מתבצעת במזכירות בית הספר לרפואת שיניים. בין התאריכים 01/07/19-15/08/19

פרטים נוספים וטפסי הרשמה ניתן לקבל בדואר אלקטרוני: studentsec@tauex.tau.ac.il

נרשמים שלא ישלימו תיק הרשמתם הכולל מסמכים, אישורים  תעודות  ותשלום דמי רישום עד לתאריך זה, לא תידון מועמדותם.

 

 

הליכי הקבלה:

סינון ראשוני על סמך נתוני המועמד

מבחני התאמה לבחינת כישורים ואפיון במכון התאמה (כדוגמת מכון "אדם מילוא" וכד'(

ראיון אישי- הכולל חמישה מראיינים כאשר אחד מהם אינו ממחלקת ההתמחות.

 

 

דמי רישום  

בסך 600 ₪  (ישולמו עם הגשת המועמדות):
לא ניתן להגיש מועמדות מבלי להסדיר את תשלום דמי הרישום.

דמי הרישום אינם מוחזרים בשום שלב בתהליך ואינם מהווים חלק משכר הלימוד (במידה וההתמחות לא תיפתח ביוזמת היחידה יזוכה המועמד בסכום דמי הרישום ששולמו על ידו)

 

 

כללי:

ביצוע הליך הרישום אינו מהווה אישור קבלת לתכנית. המתמחים יוכלו ללמוד בתכנית רק לאחר אישור מוועדת הקבלה (מכתב קבלה) והסדרת תשלום שכר הלימוד.

התכנית כפופה לשינויים.

טפסי הרשמה

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive