הוראה במסגרת לימודי התמחות לפתולוגיה אורלית ורפואת הפה

התמחות ברפואת הפה

ראש המחלקה:   פרופ' מרילנה ורד

מרכזת המחלקה: ד"ר שושנה רייטר

אחראי על תכנית ההתמחות ברפואת הפה: ד"ר נועם ירום

משך ההתמחות: 4 שנים (שנתיים וחצי מחלקת אם, חצי שנה מדעי יסוד, ושנה של רוטציות במחלקות חובה/בחירה).

 

            הלימודים מוכרים כחלק מהדרישות שנקבעו ע"י המועצה המדעית של ההסתדרות לרפואת שיניים ומשרד הבריאות לקבלת התואר מומחה ברפואת הפה

 

מטרות ההתמחות:        

  1. אבחון  וטיפול במחלות ריריות הפה, בלוטות הרוק, וכאבי פנים ולסתות.
  2. אבחון של ביטויים אורליים של מחלות סיסטמיות
  3. אבחון ופענוח תצלומי רנטגן
  4. הכרת המאפיינים ההיסטופתולוגיים של נגעים אורליים והקורלציה הקליניקו- פתולוגית.
  5. מתן טיפול דנטלי למתרפאים עם מחלות סיסטמיות מורכבות הדורשים שינויים בתכנית הטיפול הדנטלי בהתאם למצבם הרפואי של המתרפאים.
  6. מעקב וגילוי מוקדם של נגעים טרום ממאירים וממאירים בחלל הפה.
  7. רכישת בקיאות בשיטות המחקר המקובלות ברפואת הפה.
  8. רכישת כושר קריאה ביקורתית של הספרות המקצועית בתחום רפואת הפה.

 

התמחות בפתולוגיה אורלית

ראש המחלקה:   פרופ' מרילנה ורד

מרכזת המחלקה: ד"ר שושנה רייטר

אחראית על תכנית ההתמחות בפתולוגיה אורלית: פרופ' מרילנה ורד

משך ההתמחות: 3.5 שנים במשרה מלאה ; (שנתיים מחלקת אם, שנה במכון לפתולוגיה כללית, חצי שנה רוטציות). בד"כ ההתמחות ניתנת בהיקף של חצי משרה.

 

הלימודים מוכרים כחלק מהדרישות שנקבעו על ידי המועצה המדעית של ההסתדרות

לרפואת שיניים ומשרד הבריאות, לקבלת התואר מומחה בפתולוגיה אורלית.

 

מטרות ההתמחות:

מטרות הקורס הן להביא את המשתלם:

 1. הבנת האטיולוגיה והפתוגנזה של מחלות הפה, הלסתות ובלוטות הרוק.

 2. הכרת הסימנים הקליניים של הנגעים הפוגעים ברקמות הפה, בלסתות ובבלוטות הרוק.

 3. ביצוע קורלציה קליניקו-פתולוגית של נגעים שהינם בעלי תמונה קלינית דומה אך קשורים

     בגורמים אטיולוגיים שונים ובמהלך קליני שונה.

4. בקיאות במורפולוגיה המקירוסקופית של המצבים הפתולוגיים בחלל הפה, הלסתות ובלוטות

    הרוק.

 5. בקיאות בשיטות אבחנתיות מתקדמות בשטח הפתולוגיה כולל שיטות מולקולריות,

    אימונוהסטוכימיות, אימונופלורסצנטיות, גנטיות

 6. הבנת עקרונות הטיפול והפרוגנוזה במחלות חלל הפה, הלסתות ובלוטות הרוק.

 7. הבנת יחסי הגומלין בין מחלות הפה ומחלות סיסטמיות.

 8. רכישת בקיאות בשיטות מחקר המקובלות בשטח הפתולוגיה האורלית והפתולוגיה הכללית.

 9. רכישת כושר הערכה וביקורת של הספרות המקצועית בשטח הפתולוגיה האורלית והפתולוגיה

    בכלל

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive