תוכנית לימודים שנה א'- תואר "מוסמך במדעי הבריאות" בפיזיותרפיה (M.A)

סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין
ב' 0183.1017.01 עקרונות המדידה שיעור פרופ דפרין רות
ד"ר פרושנסקי תמרה
פרופ' ליברמן דריו
ג 12:00-08:30 111 מקצועות הבריאות
ב' 0183.1048.01 הפרעות תנועה והמערכת האקסטרה-פירמידלית שיעור ד"ר חסין שרון
ג 14:00-12:00 212 מקצועות הבריאות
א' 0183.1054.01 שיטות מחקר שיעור ד"ר כץ לוירר מיכל
ג 14:00-12:00 211 מקצועות הבריאות
ב' 0183.1085.01 קורס מתקדם בלמידה ובקרה מוטורית שיעור פרופ' ליברמן דריו
ג 14:00-12:00 202 מקצועות הבריאות
ב' 0183.1131.01 הבסיס המחקרי קליני בשיקום אורתופדי בעמוד השדרה ומפרקים פריפר שיעור ד"ר משהראוי יוסף מאהר
ג 16:00-14:00 202 מקצועות הבריאות
א' 0183.1114.01 סטטיסטיקה ותרגול שיעור ד"ר כץ לוירר מיכל
ג 10:00-08:30 104 מקצועות הבריאות
א' תרגיל ד"ר כץ לוירר מיכל
ג 12:00-10:00 205 מקצועות הבריאות
ב' 0183.1200.01 ניתוח ממוחשב של תנוע כח ואלקטרומיוגרפיה שיעור ד"ר פרידמן ג'ייסון
ג 17:00-14:00 205 מקצועות הבריאות
ב' 0183.1204.01 שרירי השלד שיעור ד"ר פרושנסקי תמרה
ג 16:00-14:00 104 מקצועות הבריאות
א' 0183.1130.01 האימון הגופני שיעור ד"ר חלד יובל
ג 16:00-14:00 103 מקצועות הבריאות
א' 0183.1201.01 ישומים קליניים של מודלים שלד שריר בתנועה שיעור ד"ר פרידמן ג'ייסון
ג 16:00-14:00 203 מקצועות הבריאות
א' 0183.1006.01 מבנה ותפקוד מערכת הכאב שיעור פרופ דפרין רות
ג 14:00-12:00 209 מקצועות הבריאות
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive