קורסי הכנה לבחינות שלב א'

קורסי ההכנה מהווים למתמחים מסגרת לימודית מובנית, במקביל להכוונה ולמתן הדגשים בהתייחס לנושאים המרכזיים עליהם נשאלים בבחינה. הלומדים מתנסים בפתרון שאלות המדמות את הבחינה.

 

רפואת ילדים: מרכז הקורס- ד"ר אילן יונגסטר

הקורס ייפתח ב-7 לאפריל 2017  בימי  שישי בין השעות: 8:15- 12:30 משך הקורס שמונה המפגשים המתקיימים בפקולטה לרפואה

עד 2 ליוני 2017.

מתמחים הרשומים לקורס השנתי ברפואת ילדים בלימודי המשך, יזכו בעדיפות ברישומם לקורס ההכנה ולשכר לימוד מופחת.

מספר המקומות מוגבל. ההרשמה תחל ב-1.2.17.

 

 

רפואה פנימית: מרכזי הקורס- פרופ' מיכה רפופורט, פרופ' אבישי אליס.

הקורס ייפתח ב-21 לאפריל 2017  בימי  שישי בין השעות: 8:15- 12:30, משך הקורס שבעה מפגשים המתקיימים בפקולטה לרפואה עד ל-2 ליוני 2017

בכל פגישה יידונו שני נושאים אשר יוצגו ע"י מומחה בתחום ויכללו פתרון שאלות מייצגות ודיון עליהן.

מתמחים הרשומים לקורס השנתי ברפואה פנימית בלימודי המשך, יזכו בעדיפות ברישומם לקורס ההכנה ולשכר לימוד מופחת.

מספר המקומות מוגבל. ההרשמה תחל ב-1.2.17.

 

 

רפואת משפחה: מרכזת הקורס-  ד"ר סילביה נוסבאום

סגל המורים: מדריכי החוג לרפואת המשפחה.

הקורס ייפתח ב-73 למרץ 2017  בימי  שישי בין השעות: 8:30- 12:30, משך הקורס עשרה מפגשים המתקיימים בפקולטה לרפואה

עד ל- 26 למאי 2017.

מטרות הלימודים: שיפור הידע והמיומנות בפתרון בעיות שכיחות בפרקטיקה של רופא המשפחה, המהוות את הסילבוס למבחן שלב א', על פי הנושאים הנקבעים לבחינה.

 

 

אוניברסיטת תל אביב
P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801