תנאי קבלה והנחיות רישום לתכנית לפיזיולוגיה של המאמץ

תנאי הקבלה

תנאי הקבלה לתואר שני בפיזיולוגיה של המאמץ (MSc) הם כמקובל לתלמידי תואר שני בבית הספר לבריאות הציבור, ובהתאם להנחיות המדרשה לתארים מתקדמים בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב.

רשאים להירשם לתכנית בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה מהתחומים הבאים:  מדעי החיים, מדעים מדויקים, הנדסה, מדעי הרפואה, מקצועות הבריאות, מדעי התזונה, והחינוך הגופני בציון גמר 80 לפחות. זהו תנאי סף להגשת מועמדות ולא מבטיח קבלה.

סטודנטים ממדעי הרוח, מדעי החברה ומדעים מדויקים וכן סטודנטים ללא רקע רפואי או פרה-רפואי מתאים יחויבו בהשלמת שני קורסים בהתאם לנדרש בבית הספר לבריאות הציבור. את קורסי ההשלמה ניתן לבצע לפני או תוך כדי שנת הלימודים הראשונה בתוכנית:

"מבוא לפיזיולוגיה ופתולוגיה של מחלות" (קורס מס' 0158-1118.01) - לא משוקלל בממוצע לתואר.
"ביוכימיה וביולוגיה של התא"  (0103.5113+0103.5114) - קורס שנתי, לא משוקלל בממוצע לתואר.
 

בוגרי תואר ראשון ללא רקע בחינוך גופני או אימון יידרשו להשלים קורס "מדריכי חדר כושר" לפני לימודי המוסמך (לדוגמא, ניתן לעשות זאת בקמפוס שיאים, במרכז הספורט באוניברסיטה). בוגרי תואר ראשון עם רקע בחינוך גופני או אימון גופני ללא תעודות "מדריכי חדר כושר" יתבקשו להשלימה במהלך לימודי התואר.

ועדת הקבלה רשאית להזמין מועמדים לריאיון אישי על פי שיקול דעתה.


תלמיד יתקבל ללימודים לפי אחת מההגדרות הבאות:

  • "מן המניין" - בעל תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג שסיימו את לימודיו בציון 80 לפחות, ועמד בכל תנאי הקבלה.
  • "מן המניין על תנאי" - מועמד שטרם קיבל את תעודת הזכאות לתואר ראשון: על המועמד להמציא זכאות לתואר הראשון בממוצע 80 לפחות עד תחילת שנת הלימודים.
  • "לא מן המניין"  - מועמד שעד תחילת שנת הלימודים לתואר שני טרם סיים את לימודי התואר הראשון. אם ועדת הקבלה המליצה לקבלו, יתקבל התלמיד כתלמיד "לא מן המניין" בתנאי שמכסת חובותיו להשלמת התואר הראשון לא תעלה על שלושה קורסים (בהיקף של עד 6 ש"ס) וציונו הממוצע בעת ההרשמה הינו 80 לפחות.
  • "במעמד מיוחד" המחייב השלמות מלימודי התואר הראשון - תלמיד שלימודי התואר הראשון שלו לא כללו את הקורסים הבאים: ביוכימיה, ביולוגיה של התא, ביולוגיה מולקולרית, גנטיקה, כימיה אורגנית, וכימיה כללית, ילמד ב"מעמד מיוחד" לתוכנית השלמות שתקבע על ידי ועדת הקבלה. תלמיד יעבור למעמד "מן המניין" רק לאחר שישלים את קורסי השלמה בציון של 80 לפחות בכל אחד מהקורסים וזאת בפרק זמן של שנה אחת בלבד.

הנחיות רישום:
 

לאחר הרישום המקוון באינטרנט על המועמד להעלות לאתר מידע ופעולות אישיות למועמד את המסמכים הבאים:

גיליון ציונים רשמי ואישור זכאות לתואר ראשון
קורות חיים
טופס מס' 26ב' למועמד לתכנית
צילום ת.ז

יש לבחור בתכנית לפיזיולוגיה של המאמץ כעדיפות ראשונה.
הדיון במועמדותם של מי שבחרו בעדיפות שנייה יתבצע על בסיס מקום פנוי בלבד בסמוך לפתיחת שנת הלימודים.
אין לבחור בתכנית לפיזיולוגיה של המאמץ כעדיפות שלישית.

מסמכים יתקבלו עד שבועיים מיום סגירת הרישום למסלולים. לאחר מכן לא יתקבלו מסמכים כלשהם לא בחוג ולא באגף הרישום.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>