• ראשי
 • סמינריון - תכנית לימודים משולבת במדעי החיים ומדעי הרפואה (B.Sc)

  סמינריון


  סטודנט יגיש שתי עבודות סמינריון, האחת בפקולטה למדעי החיים והאחרת בפקולטה לרפואה. על הסטודנטים להיערך מראש לעומס הצפוי בשנת הלימודים השלישית. מומלץ להתחיל בעבודות הסמינריוניות כבר בקיץ שבין שנה ב' לג' או בראשית השנה השלישית.

  סמינריון המוגש במסגרת קורס בחירה אינו פוטר מהגשת שני סמינריוני החובה.

   


  מועדים להגשת עבודות סמינריוניות בשנת הלימודים תש"ף:

  סמסטר א': יום א', 26 באפריל 2020, ב' באייר תש"ף
  סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום ה', 24 בספטמבר 2020, ו' בתשרי תשפ"א 

   

  במקביל יש להעביר עותק מדף כותרת העבודה למזכירות תלמידים לרישום ומעקב.

  תלמיד שלא יגיש את העבודה עד לתאריך זה ידווח לו ציון "נכשל" מנהלי והוא יחויב בשכ"ל בהתאם לתקנון האוניברסיטאי.

  הרשמה מחדש  לסמינריון בשנת הלימודים הבאה תחייב תשלום עבור שעות אלו.


  אפשר להתחיל בהכנת הסמינריונים כבר בקיץ שבין שנה ב' לשנה ג'.

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive