סגל אקדמי Ph.D

קידום אקדמי

 

ועדת המינויים הפרה קלינית

הוועדה מטפלת בקידום האקדמי של חברי הסגל בעלי תואר Ph.D כדלקמן:

 

  • הסגל התקני של הפקולטה.
  • בעלי תואר PH.D המועסקים בבתי חולים ובמכונים המסונפים לפקולטה.

 

מרכזת הוועדה: גב' רחל מושינסקי, טלפון: 03-6409055, mushinsk@tauex.tau.ac.il
 

מזכירות הוועדה: גב' אנה עייש, טלפון: 03-6409027, annaa@tauex.tau.ac.il

 

גב' חיה סמוחה, טלפון: 03-6409666, hayas@tauex.tau.ac.il

 

ועדת המינויים הרב-תחומית (בית הספר למקצועות הבריאות):

הוועדה מטפלת בקידום האקדמי של חברי הסגל בעלי תואר PhD -כמפורט לעיל.

מרכזת הוועדה: גב' רחל מושינסקי, טלפון: 03-6409055, mushinsk@tauex.tau.ac.il
 

מזכירות הוועדה: גב' אנה עייש, טלפון: 03-6409027, annaa@tauex.tau.ac.il

 

גב' יפית ג'ונסטון - טלפון: 03-6409796, yafitj@tauex.tau.ac.il

 

נוהלי מינוי בפקולטה לרפואה
הנחיות למועמד PhD

 

דוגמא להגשת קורות חיים ( cv )
הגשת מועמדות למינוי "אורח ללא שכר"

 

ניתן להסתייע בצוות ספריית הפקולטה לרפואה בהכנת רשימת פרסומים.

למידע וטופס הפניה באתר: en-med-lib.tau.ac.il/publicationslist

 

הנחיות לוועדות המקצועיות

דוגמא לכתיבת דו"ח ועדה
איסוף חוות דעת

 

אתרים שימושיים:

תקנון המינויים של אוניברסיטת תל אביב.

( Impact Factor (JCR

לומדה - Impact Factor

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive