מוסמך בבריאות הציבור (MPH) במסלול רפואה קהילתית (כללי)

 

ראש התכנית: פרופ' יהודה לרמן

יועץ התכנית: מר בריק מיכאל (mic2@post.tau.ac.il)

מזכירת התכנית: גב' ליבי מנור (libby10@tauex.tau.ac.il)

 

 

התואר המוענק על ידי התכנית:

מוסמך אוניברסיטה בבריאות הציבור                                                (Master of Public Health (MPH

 

 

מטרות התכנית

  1. להעניק לרופאים, לאחיות ולעובדים אחרים המועסקים במערכת הבריאות ידע, מיומנות והבנה מעמיקה בתחום בריאות הציבור, לאורך מעגל החיים מגיל הינקות ועד לזקנה, תוך התייחסות מיוחדת למצב בריאות האוכלוסייה בישראל בהשוואה למדינות אחרות.
  2. לחשוף את הסטודנטים לתחומי העשייה והמחקר השונים בבריאות הציבור ובהם מחלות זיהומיות, כרוניות, קידום בריאות ובריאות בתעסוקה, תוך מתן דגש על הרפואה המונעת הראשונית, השניוניות והשלישונית בכל תחום.
  3. להעניק לסטודנטים הכרה מעמיקה של כלים אפידמיולוגיים וביוסטטיסטיים בבריאות הציבור.
  4. להקנות ידע בתכנון, ניהול והערכה של שירותי הבריאות ושל תכניות בריאות בקהילה.
  5. לאפיין גורמים חברתיים-כלכליים, תעסוקתיים וסביבתיים הקשורים לבריאות הציבור.

 

 

על התכנית

התכנית עונה על צורך בלימודים בתחום בריאות הציבור ורפואה מונעת בקהילה, תוך שילוב קורסים ממספר תכניות לימודים קיימות ובהן: אפידמיולוגיה ורפואה מונעת, ביוסטטיסטיקה, מנהל מערכות בריאות, קידום בריאות, בריאות בתעסוקה ועוד.

 

הלימודים מתקיימים בשני מסלולים - עם עבודת גמר וללא עבודת גמר. בשני המסלולים תכנית הלימודים כוללת קורסי חובה בסיסיים באפידמיולוגיה ובביוסטטיסטיקה. בנוסף, על התלמיד להשתתף בקורסי בחירה באפידמיולוגיה, בריאות בתעסוקה ומנהל רפואי, או בקורסים נוספים לפי תחומי התעניינותו של הסטודנט ודרישות המנחה לעבודת הגמר.

מידע על תכנית הלימודים

מנחים ותחומי מחקר

טפסים ויצירת קשר

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive