מזכירות מורים

מזכירות מורים - היחידה לטיפול בסגל האקדמי הבכיר, מורים מן החוץ ובמדריכים קליניים


מרכזת: גב' רחל רזניק - rachelrz@tauex.tau.ac.il
טלפון:  03-6407671 פקס: 03-6407673

 

מזכירה: גב' חיה סמוחה - hayas@tauex.tau.ac.il
טלפונים: 03-6409796, 03-6409666
פקס: 03-6407673

 

מזכירה: גב' יפית ג'ונסטון -  yafitj@tauex.tau.ac.il
טלפונים: 03-6409796, 03-6409666
פקס: 03-6407673

 

 

המזכירות מטפלת בנושאים הבאים:

  • קידום אקדמי של הסגל הקדם קליני ובית הספר למקצועות הבריאות
  • הארכות וסיום מינוי, שבתונים ונסיעות על חשבון קרן קשרי מדע של הסגל האקדמי.
  • מינוי מדריכים קליניים
  • פטור משכר לימוד לסגל הקליני ולמדריכים הקליניים
  • מינויים למורים מן החוץ ועמיתי הוראה
  • אורחים ללא שכר
  • הנפקת אישורי חניה לסגל הקליני ולמדריכים הקליניים
  • הנפקת כרטיסי סגל הפקולטה לסגל הקליני


 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive