מידע לסגל אקדמי בכיר: חוקרים פרה-קליניים

דפי המידע באתר זה נועדו לסייע לכם במכלול הנושאים הקשורים בהעסקתכם

  • זכויות והטבות
  • הליכי מינוי וקידום
  • הנחיות לוועדות מקצועיות
  • העסקת עובדי מחקר
  • אל מי ניתן לפנות?

בעמוד זה מרוכז המידע החיוני בנושא הליכי מינוי אקדמי, הארכת מינוי, קידום בדרגה והענקת קביעות, אשר מתנהלים בכפוף לתקנון המינויים של האוניברסיטה ולנוהל הפקולטה.

הליכי המינוי והקידום מלווים על ידי הוועדות היחידתיות של הפקולטה לרפואה. חברי הוועדות ויושבי הראש שלהן הם חברי סגל אקדמי של הפקולטה ובעלי מינוי לתפקידם זה מטעם דקאן.

 

מופקדים על עבודתן של הוועדות בעלי התפקידים הבאים:

  • פרופ' ענת לבנשטיין, משנה לדקאן לקידום אקדמי בפקולטה לרפואה
  • רחל מושינסקי, עוזרת ראש מינהל לכוח אדם
  • מזכירות הוועדות היחידתיות - כפי שיפורט בסעיף הגשת תיק מועמדות

 

ועדת המינויים היחידתית תקיים דיון לפתיחת הליכים בכפוף להעברת המסמכים הבאים במלואם במייל למזכירות ועדת המינויים:

  • מכתב המלצה מאת ראש החוג שיועבר ישירות למזכירות ועדת המינויים
  • תיק מועמדות על פי ההנחיות המפורטות

 

לפניכם פירוט הנחיות להגשת תיק מועמדות:

 

קורות חיים

 

 

 

קורות החיים שיוגשו יכללו גם את רשימת הפרסומים IF , RANK,Q1) רבעון  - Q4) ומספר ציטוטים בהתאם לנתוני השנה האחרונה כפי שמופיעים באתר WOS-JCR.

מומלץ להשתמש בשירותי ספריית הפקולטה להכנת רשימת הפרסומים. למידע וטופס הפנייה באתר הספרייה.

 

בכל הליך (למעט למינוי חדש) יש לסמן ברשימת הפרסומים "קו מאמרים" לפי הנחיות שלהלן >>

  

מידע אודות רשימת הפרסומים יש להכין מסמך הכולל פירוט מידע אודות רשימת הפרסומים מאז ה"קו" בהתאם להנחיות שלהלן >>

רשימת מאמרים מקוריים נבחרים

רשימת מאמרים מקוריים נבחרים (מתוך סעיף B1 ברשימת הפרסומים) שפורסמו או התקבלו לפרסום בהתאם להנחיות שלהלן >>

סיכום הישגים אקדמיים ומחקריים

קובץ הכולל תיאור קצר, 1-2 עמודים, המסכם את ההישגים האקדמיים והמחקריים עד כה.

תכנית המחקר העתידית

קובץ הכולל תיאור קצר, 1-2 עמודים, שמתייחס לתכניות המחקר לשנים הקרובות.

תקציר עשייה ייחודית

סיכום קצר שמדגיש את  ייחודיות העשייה המחקרית וההוראתית שלך בעברית, בהיקף של כחצי עמוד.

על התקציר לתאר מנקודת המבט שלך ובשפה נגישה לכל את העשייה המדעית הייחודית ואת הערך המוסף שלה בתחום המחקרי שלך, כולל שיתופי פעולה ייחודיים, והאופן שבו המחקר שלך מקדם את הרפואה או המחקר הבסיסי בארץ ובעולם.

תקציר זה בא להשלים את המתואר באופן פורמאלי ביתר מסמכי ההגשה.

בעבודה ניסויית מומלץ לצרף תמונה (באיכות טובה) שממחישה את הייחודיות של מערכת הניסוי.

רשימת ממליצים פוטנציאליים

רשימה של ממליצים פוטנציאליים אשר יכולים לחוות דעתם בתחום המחקר הרלוונטי. הרשימה תוגש בהתאם להנחיות ועל פי הטבלה המצורפת.

יש לכלול ברשימה לפחות 11 סוקרים: 4 מאוניברסיטת ת"א, 3 מאוניברסיטאות בארץ ו- 4 מאוניברסיטאות בחו"ל.

הערכות הוראה

 

 

ריכוז של הערכות ההוראה מקורסים ב-3 השנים הקודמות.

יתקבלו הערכות של היחידה לחינוך רפואי בפקולטה או המרכז להערכת הוראה באוניברסיטה.

 

תרומה אקדמית לפקולטה ולאוניברסיטה

בכל הליך (למעט מינוי ראשון) יש לפרט את התרומה האקדמית לאורך השנים באמצעות הטופס שלהלן >>

 

 

טופס הצהרה

חתימה על טופס הצהרה >>  זה נדרשת מחוקרים שעיסוקם כולל מחקר בבני אדם או בבעלי חיים אשר מחוייבים באישור ועדת הלסינקי מוסדית וכן, מחוקרים בעלי מינוי אקדמי המחוייבים בשיוך (אפיליאציה) של המאמרים המקוריים שלהם לפקולטה (דרישת האפיליאציה לפקולטה אינה רלוונטית בהגשה למינוי ראשון)

תדפיסים של כל הפרסומים

קבצי PDF ממוספרים בהתאם לרשימת הפרסומים, כולל: מאמרים (B1) - מאמרים שפורסמו ומאמרים שהתקבלו לפרסום (Accepted). במאמרים שהתקבלו לפרסום יש לסרוק הן עותק של המאמר והן אישור קבלתו לפרסום. תיאורי מקרים, מאמרי סקירה, פרקים בספרים, ספרים (ניתן גם להעביר עותק מודפס), ופרסומים אחרים (מכתבים למערכת, editorial וכו').

במועמדות למינוי ראשון יש לצרף תדפיסים של כל הפרסומים                                                            

במועמדות להליך שאינו מינוי ראשון יש לצרף  רק את תדפיסי המאמרים שפורסמו מאז ההליך הקודם

H-Index יש לצרף דף מידע - H-index אישי, כפי שמופיע באתר Scopus, המעודכן למועד ההגשה.
טפסים למינוי אקדמי ראשון

בהליך מינוי אקדמי ראשון יש לצרף גם את המסמכים שלהלן>>

הגשת תיק מועמדות

תיק המועמדות יוגש במלואו, באמצעות דוא"ל למזכירות ועדת המינויים, בהתאם לפירוט שלהלן:


ועדת המינויים היחידתית הפרה קלינית – דנה במועמדים של ביה"ס לרפואה וחוקרים בבתי החולים.

התיק יוגש לחיה סמוחה, מזכירת ועדת המינויים הפרה קלינית, פרטים נוספים בטלפון: 03-6409796

 

ועדת המינויים הבינתחומית למקצועות הבריאות – דנה במועמדים של ביה"ס למקצועות הבריאות.

התיק יוגש להגר סעידיאן, מזכירת הוועדה הבינתחומית, פרטים נוספים בטלפון: 03-6409666

 

ועדת המינויים היחידתית של ביה"ס לרופאת שיניים – דנה במועמדים של ביה"ס לרפואת שיניים.

התיק יוגש לגליה ברזניק, מזכירת הוועדה הבית ספרית, פרטים נוספים בטלפון: 03-6409429

 

 

מרכזת הפניות של הוועדות לסוקרים: אנה עייש, פרטים נוספים בטלפון: 03-6409027

מרכזת הוועדות: רחל מושינסקי, פרטים נוספים בטלפון: 03-6409055

 

אתרים שימושיים

 

תקנון המינויים של האוניברסיטה

WOS-JCR – נתונים של כתבי עת

 

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>