מערכת שעות - שנה"ל תשע"ח

לתשומת ליבכם:

 • קורסי השלמה - תלמידי כל המסלולים המחויבים בקורסי השלמה, נדרשים להשלימם במהלך בשנת לימודיהם הראשונה. 
 • קורסי חובה - תלמידי כל המסלולים מחויבים להשתתף במהלך שנת לימודיהם הראשונה בקורסי הליבה של מסלולם. קורסים אלו מתקיימים לרוב  בימי שלישי. 
 • קורסי בחירה - היות ולמרבית קורסי הבחירה ישנם דרישות קדם – ניתן להירשם לחלקם רק בשנה ב'. לחלק מקורסי הבחירה לא ניתן להירשם בשנת לימודים מסוימת, מכיוון שבמקביל מתקיים קורס חובה המיועד לתלמידי שנה זו. אין להעדיף רישום לקורס בחירה על חשבון קורס חובה
 • בעת הרישום לקורסים מומלץ לשים לב גם למועדי הבחינות בכל קורס - מועדי הבחינות מתפרסמים על גבי לוח הבחינות שבאתר.
 • מומלץ כי סך קורסי החובה והבחירה בסמסטר לא יחרוג ממסגרת של 10-12 שעות סמסטריאליות (ש"ס( 
 • סמינרים חוגיים - השתתפות בסמינרים חוגיים הינה אחת מחובות התלמידים במסגרת לימודיהם לתואר. השתתפות בכל סמינר מקנה בין 1-2 נקודות (מספר חתימות של האחראים על הסמינר. מספר הנקודות המדויק תלוי במשך הסמינר ובמספר המציגים בו). תלמידים הלומדים לתואר באפידמיולוגיה ורפואה מונעת ותלמידי התכנית מוסמך בבריאות הציבור (על כלל מסלוליו) נדרשים לאסוף באמצעות השתתפותם בסמינרים 25 חתימות (על גבי טופס ייעודי, שיש להדפיס ולהביא לכל סמינר). תלמידי התכנית MD / DMD - MPH  נדרשים לאסוף 15 חתימות בלבד. הסמינרים מתקיימים לפחות פעמים בחודש. אין צורך ברישום מוקדם ואין חובת השתתפות בסמינר ספציפי. נא לעקוב אחר לוח הסמינרים המתפרסם באתר ביה"ס לבריאות הציבור.

מערכת השעות שנה"ל תשע"ח

 1.  לו"ז מפורט הכולל קורסי חובה, בחירה, דרישות קדם וכיתות בהן יתקימו השיעורים והתרגילים* 
 2.  מערכת שעות מומלצת לצורך רישום בבידינג - על פי מסלול ושנת לימודים לתואר
 3. מערכת שעות מומלצת עבור תלמידי שנה א', תואר מוסמך בבריאות בתעסוקה**

​​* יתכנו שינוים במיקום הקורסים. מומלץ להוריד מערכת שעות עדכנית בשבוע בו יתחילו הלימודים.

** הרישום לקורסים של בריאות בתעסוקה הינו רישום ידני המתבצע במזכירות התכנית בתחילת שנת הלימודים.


 

הרישום לקורסים יתבצע באופן מקוון בשיטת הבידינג ב - 3 מקצים:

 • מקצה 1: מ - 26/09/2017 בשעה 11:00 ועד 28/09/2017 בשעה 10:00
 • מקצה 2: מ - 15/10/2017 בשעה 11:00 ועד 17/10/2017 בשעה 10:00
 • מקצה 3: מ - 23/10/2017 בשעה 11:00 ועד 30/10/2017 בשעה 10:00

דגשים:

 • אין משמעות למועד בו תרשמו בתוך תקופת הזמן של כל מקצה.
 • בתוך תקופת זמן של כל מקצה ניתן לבצע שינוים בקורסים שבחרתם ללא הגבלה.
 • הרישום הוא לשנה מראש, אך ניתן יהיה לבצע שינוים גם בתחילת סמסטר ב'.

 

הסבר לגבי אופן הרישום:

 • הרישום לקורסים מבתצע באופן מקוון דרך אתר המידע האישי לתלמיד > בידינג (bidding)
 • עם שאלות בנוגע לשם משתמש ו/או סיסמה  הנחוצים לרישום, יש לפנות למוקד התמיכה של האוניברסיטה. המוקד עומד לרשותכם בימים א'-ה' בין השעות 8:30-18:30, טלפון: 03-6408888, אתר: helpdesk.tau.ac.il. 
 • באתר הבידינג, בשלב ראשון יש לסמן מבין כל הקורסים המתקיימים בפקולטה לרפואה את הקורסים הספציפיים אליהם הינכם מעוניינים להירשם, בהתאם לתכנית הלימודים של התואר והמסלול אליו התקבלתם. יש להיעזר לשם כך במערכת השעות המומלצת שתשלח אליכם במייל ותתפרסם כאן באתר.
 • בשלב שני יש לתת ניקוד לקורסים שבחרתם. ברישום לקורסים של ביה"ס לבריאות הציבור (קורסים עם סימול 0146 או 0158) אין משמעות לגובה הניקוד, אך גובה הניקוד המינימלי לכל קורס חייב להיות 10 נקודות. 
 • בחירת מסגרת - יש לבחור את המסגרת המתאימה (חובה או בחירה) בהתאם למסלול שאליו התקבלתם ואופן הלימוד המבוקש (עם או ללא עבודת גמר).
 • אופן העברת נקודות - היות ובביה"ס לבריאות הציבור אין לרוב משמעות לגובה הניקוד (למעט קורסי בחיrה נבחרים), יש לבחור באופן העברת נקודות אוטומטי.
 • תוצאות הבידינג מתפרסמים באתר המידע האישי לתלמיד, לרוב למחרת מועד הסגירה של כל מקצה.  
 • ביטולי קורסים ניתן לבצע גם שלא בתקופת הרישום, דרך אתר המידע האישי לתלמיד, וזאת לא יאוחר מתום השבועיים הראשונים בכל סמסטר. 
 • תלמידים רשאים להגיש בקשות לפטור מקורסים על סמך לימודיהם הקודמים. הבקשות יוגשו בהתאם לתקנון ועל גבי טופס ייעודי בצירוף כל המסמכים הרלוונטים ולא יאחר מתום השבועיים הראשונים של הסמסטר (א' או ב' בהתאם לתחילת מועד הקורס ממנו מבקשים הפטור). למען הסר ספק - תלמידים המתעדים לבקש פטור מקורס/ים ספציפי מחויבים להירשם גם לקורס זה במערכת הבידינג. 

​​

סילבוסים מעודכנים של קורסי ביה"ס לבריאות הציבור  - זמינים להורדה בקישורים הבאים:

 

מוסמך באפידמיולוגיה

MPH כללי

MPH בקידום בריאות

MPH בניהול מערכות בריאות

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive