מערכת שעות - שנה"ל תשע"ז

לתשומת ליבכם:

 • קורסי השלמה - תלמידי כל המסלולים המחויבים בקורסי השלמה, נדרשים להשלימם במהלך בשנת לימודיהם הראשונה. 

 • קורסי חובה - תלמידי כלל המסלולים מחויבים להשתתף במהלך שנת לימודיהם הראשונה בקורסי הליבה של מסלולם. קורסים אלו מתקיימים לרוב  בימי שלישי. 

 • קורסי בחירה - היות ולמרבית קורסי הבחירה ישנם דרישות קדם – ניתן להירשם לחלקם רק בשנה ב'. לחלק מקורסי הבחירה לא ניתן להירשם בשנת לימודים מסוימת, מכיוון שבמקביל מתקיים קורס חובה המיועד לתלמידי שנה זו. אין להעדיף רישום לקורס בחירה על חשבון קורס חובה

 • בעת הרישום לקורסים מומלץ לשים לב גם למועדי הבחינות בכל קורס 

 • מומלץ כי סך קורסי החובה והבחירה בסמסטר לא יחרוג ממסגרת של 10-12 שעות סמסטריאליות (ש"ס( 

 • סמינרים חוגיים - השתתפות בסמינרים חוגיים הינה אחת מחובות התלמידים במסגרת לימודיהם לתואר. השתתפות בכל סמינר מקנה בין 1-2 נקודות (מספר חתימות של האחראים על הסמינר. מספר הנקודות המדויק תלוי במשך הסמינר ובמספר המציגים בו). תלמידים הלומדים לתואר באפידמיולוגיה ורפואה מונעת ותלמידי התכנית מוסמך בבריאות הציבור (על כלל מסלוליו) נדרשים לאסוף באמצעות השתתפותם בסמינרים 25 חתימות (על גבי טופס ייעודי, שיש להדפיס ולהביא לכל סמינר). תלמידי התכנית MD/DMD-MPH נדרשים לאסוף 15 חתימות בלבד. הסמינרים מתקיימים לפחות אחת לחודש.אין צורך ברישום מוקדם ואין חובת השתתפות בסמינר ספציפי. נא לעקוב אחר לוח הסמינרים המתפרסם באתר ביה"ס לבריאות הציבור.


מערכת השעות שנה"ל תשע"ז


 

הרישום לקורסים יתבצע באופן מקוון בשיטת הבידינג ב - 3 מקצים:

מקצה 1 : מ - 25/09/2016 בשעה 11:00 ועד 27/09/2016 בשעה 10:00

מקצה 2: מ - 25/10/2016 בשעה 11:00 ועד 27/10/2016 בשעה 10:00

מקצה 3: מ - 13/11/2016 בשעה 11:00 ועד 15/11/2016 בשעה 10:00

 

דגשים:

 • אין משמעות למועד בו תרשמו בתוך תקופת הזמן של כל מקצה.

 • בתוך תקופת זמן של כל מקצה ניתן לבצע שינוים בקורסים שבחרתם.

 • הרישום הוא לשנה מראש, אך ניתן יהיה לבצע שינוים גם בתחילת סמסטר ב'.

 • אופן הרישום:

  • הרישום לקורסים מבתצע באופן מקוון דרך אתר המידע האישי לתלמיד > בידינג - Bidding

  • בשאלות בנוגע לשם משתמש ו/או סיסמה  הנחוצים לרישום, יש לפנות למוקד התמיכה. המוקד עומד לרשותכם בימים א'-ה' בשעות 8:30-18:30, טלפון: 03-6408888, אתר: helpdesk.tau.ac.il

  • באתר הבידינג, בשלב ראשון יש לסמן מבין כל הקורסים המתקיימים בפקולטה לרפואה את הקורסים הספציפיים אליהם הינכם מעוניינים להירשם, בהתאם לתכנית הלימודים של התואר והמסלול אליו התקבלתם. יש להיעזר לשם כך במערכת השעות המומלצת שתשלח אליכם במייל ותתפרסם כאן באתר.

  • בשלב שני יש לתת ניקוד לקורסים שבחרתם. ברישום לקורסים של ביה"ס לבריאות הציבור (קורסים עם סימול 0146 או 0158) אין משמעות לגובה הניקוד, אך גובה הניקוד המינימלי לכל קורס חייב להיות 10 נקודות. 

  • בחירת מסגרת - יש לבחור את המסגרת המתאימה (חובה או בחירה) בהתאם למסלול שאליו התקבלתם ואופן הלימוד המבוקש (עם או ללא עבודת גמר).

  • אופן העברת נקודות - היות ובביה"ס לבריאות הציבור אין משמעות לגובה הניקוד, יש לבחור באופן העברת נקודות אוטומטי.

 • תוצאות הבידינג מתפרסמים באתר המידע האישי לתלמיד, לרוב למחרת מועד הסגירה של כל מקצה.  

 • ביטולי קורסים ניתן לבצע גם שלא בתקופת הרישום, דרך אתר המידע האישי לתלמיד, וזאת לא יאוחר מתום השבועיים הראשונים בכל סמסטר. 

מוסמך באפידמיולוגיה

MPH רפואה קהילתית

MPH קידום בריאות

MPH ניהול מע' בריאות

בריאות בתעסוקה

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive