מערכת שעות תש"ף

הקבצים בעמוד זה הינם קבצי עזר. המידע המחייב נמצא בתכניות הלימודים, במידע האישי ובתקנוני האוניברסיטה.

​רשימת הקורסים תש"ף (שמות מרכז/ים, דרישות קדם, מיקום)

דגשים לקראת רישום לקורסים

 

מערכת שעות מומלצת לשנת לימודים תשפ"א (2020-2021) תפורסם בקיץ

 

מערכת שעות מומלצת לפי מסלול שנה"ל תש"ף (תלמידי שנה א + ב)

רישום שלא בהתאם למערכת המומלצת יכול להוביל לפתיחת שנת לימודים נוספת.

כמו כן, רישום שלא בהתאם למערכת המומלצת יכול ליצור חפיפה במועדי בחינות. חפיפה במקרה כזה לא מקנה זכאות למועד נוסף.

אפידמיולוגיה ורפואה מונעת

בריאות הציבור- כללי    חשוב לשים לב למסגרות הבחירה א,ב,ג כפי שמופיע בתכנית הלימודים.

בריאות הציבור- כללי - מסלול רופאים

בריאות הציבור- ניהול 

בריאות הציבור- ניהול-מסלול רופאים

בריאות הציבור- קידום

בריאות הציבור- קידום- מסלול רופאים

MD-MPH (סטודנטים לרפואה)

תעסוקתית שנה א, שנה ב

פיזיולוגיה של המאמץ- תשפ"א

 

סילבוסים

סילבוסים שלא נמצאים בתיקיה: ניתן לחפש סילבוס משנים קודמות כאן 

סילבוסים סופיים יפורסמו באתר ה-moodle של הקורס בתחילת סמסטר.

 

לתשומת ליבכם:

 • קורסי השלמה - תלמידי כל המסלולים המחויבים בקורסי השלמה, נדרשים להשלימם במהלך בשנת לימודיהם הראשונה. אין צורך ברישום לקורס השלמה. הרישום לקורסים אלו מתבצע באופן אוטומטי על מזכירות התכנית, בהתאם להחלטת ועדת הקבלה.
 • קורסי חובה - תלמידי כל המסלולים מחויבים להשתתף במהלך שנת לימודיהם הראשונה בקורסי הליבה של מסלולם. קורסים אלו מתקיימים לרוב  בימי שלישי. 
 • קורסי בחירה - היות ולמרבית קורסי הבחירה ישנם דרישות קדם – ניתן להירשם לחלקם רק בשנה ב'. לחלק מקורסי הבחירה לא ניתן להירשם בשנת לימודים מסוימת, מכיוון שבמקביל מתקיים קורס חובה המיועד לתלמידי שנה זו. אין להעדיף רישום לקורס בחירה על חשבון קורס חובה. קורסי הבחירה לרוב לא נפתחים כל שנה.
 • בעת הרישום לקורסים מומלץ לשים לב גם למועדי הבחינות בכל קורס - מועדי הבחינות מתפרסמים על גבי לוח הבחינות שבאתר.
 • מומלץ כי סך קורסי החובה והבחירה בסמסטר לא יחרוג ממסגרת של 10-12 שעות סמסטריאליות (ש"ס( 
 • סמינרים חוגיים - השתתפות בסמינרים חוגיים הינה אחת מחובות התלמידים במסגרת לימודיהם לתואר. השתתפות בכל סמינר מקנה בין 2-4 חתימות של האחראים על הסמינר (מספר החתימות המדויק תלוי במשך הסמינר ובמספר המציגים בו). תלמידים הלומדים לתואר באפידמיולוגיה ורפואה מונעת ותלמידי התכנית מוסמך בבריאות הציבור נדרשים לאסוף באמצעות השתתפותם בסמינרים 25 חתימות (על גבי טופס ייעודי, שיש להדפיס ולהביא לכל סמינר). תלמידי התכנית MD / DMD - MPH  ותלמידי המסלולים הייעודיים לבעלי תואר MD  או DMDׂ נדרשים לאסוף 15 חתימות בלבד. הסמינרים מתקיימים לאורך כל השנה בהתאם ללוח הסמינרים. לרוב אין צורך ברישום מוקדם ואין חובת השתתפות בסמינר ספציפי. נא לעקוב אחר לוח הסמינרים המתפרסם באתר ביה"ס לבריאות הציבור.

 

​* יתכנו שינוים במיקום הקורסים. מומלץ להוריד מערכת שעות עדכנית בשבוע בו יתחילו הלימודים.

** הרישום לקורסים של בריאות בתעסוקה הינו רישום ידני המתבצע במזכירות התכנית בתחילת שנת הלימודים.


 

הרישום לקורסים לשנת תש"ף יתבצע באופן מקוון בשיטת הבידינג ב - 3 מקצים:

 • מקצה ראשון – 4/9/19 החל משעה 11:00 בבוקר ועד ה 11/9/19 בשעה 10:00 בבוקר
 • מקצה שני – 18/9/19 משעה 11:00 בבוקר עד ל 23/9/19 בשעה 10:00 בבוקר
 • מקצה שלישי – ביטולים בלבד – 5/11/19 משעה 11:00 בבוקר עד ל 7/11/19 בשעה 10:00 בבוקר

 

דגשים:

 • אין משמעות למועד בו תרשמו בתוך תקופת הזמן של כל מקצה.
 • בתוך תקופת זמן של כל מקצה ניתן לבצע שינוים בקורסים שבחרתם ללא הגבלה.
 • הרישום הוא לשנה מראש, אך ניתן יהיה לבצע שינוים גם בתחילת סמסטר ב'.

בבעיות טכניות אין לפנות למזכירות אלא למרכז התמיכה:

03-6408888 

https://helpdesk.tau.ac.il

פעיל בימים: א - ה

8:30-18:30

 

הסבר לגבי אופן הרישום:

 • הרישום לקורסים מבתצע באופן מקוון דרך אתר המידע האישי לתלמיד > בידינג (bidding)
 • עם שאלות בנוגע לשם משתמש ו/או סיסמה  הנחוצים לרישום, יש לפנות למוקד התמיכה של האוניברסיטה. המוקד עומד לרשותכם בימים א'-ה' בין השעות 8:30-18:30, טלפון: 03-6408888, אתר: helpdesk.tau.ac.il. 
 • באתר הבידינג, בשלב ראשון יש לסמן מבין כל הקורסים המתקיימים בפקולטה לרפואה את הקורסים הספציפיים אליהם הינכם מעוניינים להירשם, בהתאם לתכנית הלימודים של התואר והמסלול אליו התקבלתם. יש להיעזר לשם כך במערכת השעות המומלצת שתתפרסם כאן באתר. 
 • בשלב שני יש לתת ניקוד לקורסים שבחרתם. לקורסי חובה של המסלול ניתן לתת ניקוד מינימלי (5 נק').
 • בחירת מסגרת - יש לבחור את המסגרת המתאימה (חובה או בחירה) בהתאם למסלול שאליו התקבלתם ואופן הלימוד המבוקש (עם או ללא עבודת גמר).
 • אופן העברת נקודות - היות ובביה"ס לבריאות הציבור אין לרוב משמעות לגובה הניקוד (למעט קורסי בחירה נבחרים), יש לבחור באופן העברת נקודות אוטומטי.
 • תוצאות הבידינג מתפרסמים באתר המידע האישי לתלמיד, לרוב למחרת מועד הסגירה של כל מקצה.  
 • ביטולי קורסים ניתן לבצע גם שלא בתקופת הרישום, דרך אתר המידע האישי לתלמיד, וזאת לא יאוחר מתום השבועיים הראשונים בכל סמסטר. 
 • תלמידים רשאים להגיש בקשות לפטור מקורסים על סמך לימודיהם הקודמים. הבקשות יוגשו בהתאם לתקנון ועל גבי טופס ייעודי בצירוף כל המסמכים הרלוונטים ולא יאחר מתום השבועיים הראשונים של הסמסטר (א' או ב' בהתאם לתחילת מועד הקורס ממנו מבקשים הפטור). למען הסר ספק - תלמידים המתעדים לבקש פטור מקורס/ים ספציפי מחויבים להירשם גם לקורס זה במערכת הבידינג. 

​​

ניתן לראות סילבוסים כאן

לחפש סילבוס לפי מספר הקורס

 

מערכת שעות וסילבוסים לפי תוכנית לימודים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive