מערכת שעות - שנה"ל תשע"ט

לתשומת ליבכם:

 • קורסי השלמה - תלמידי כל המסלולים המחויבים בקורסי השלמה, נדרשים להשלימם במהלך בשנת לימודיהם הראשונה. אין צורך ברישום לקורס השלמה. הרישום לקורסים אלו מתבצע באופן אוטומטי על מזכירות התכנית, בהתאם להחלטת ועדת הקבלה.
 • קורסי חובה - תלמידי כל המסלולים מחויבים להשתתף במהלך שנת לימודיהם הראשונה בקורסי הליבה של מסלולם. קורסים אלו מתקיימים לרוב  בימי שלישי. 
 • קורסי בחירה - היות ולמרבית קורסי הבחירה ישנם דרישות קדם – ניתן להירשם לחלקם רק בשנה ב'. לחלק מקורסי הבחירה לא ניתן להירשם בשנת לימודים מסוימת, מכיוון שבמקביל מתקיים קורס חובה המיועד לתלמידי שנה זו. אין להעדיף רישום לקורס בחירה על חשבון קורס חובה
 • בעת הרישום לקורסים מומלץ לשים לב גם למועדי הבחינות בכל קורס - מועדי הבחינות מתפרסמים על גבי לוח הבחינות שבאתר.
 • מומלץ כי סך קורסי החובה והבחירה בסמסטר לא יחרוג ממסגרת של 10-12 שעות סמסטריאליות (ש"ס( 
 • סמינרים חוגיים - השתתפות בסמינרים חוגיים הינה אחת מחובות התלמידים במסגרת לימודיהם לתואר. השתתפות בכל סמינר מקנה בין 2-4 חתימות של האחראים על הסמינר (מספר החתימות המדויק תלוי במשך הסמינר ובמספר המציגים בו). תלמידים הלומדים לתואר באפידמיולוגיה ורפואה מונעת ותלמידי התכנית מוסמך בבריאות הציבור נדרשים לאסוף באמצעות השתתפותם בסמינרים 25 חתימות (על גבי טופס ייעודי, שיש להדפיס ולהביא לכל סמינר). תלמידי התכנית MD / DMD - MPH  ותלמידי המסלולים הייעודיים לבעלי תואר MD  או DMDׂ נדרשים לאסוף 15 חתימות בלבד. הסמינרים מתקיימים לאורך כל השנה בימי שלישי, רביעי ושישי. לרוב אין צורך ברישום מוקדם ואין חובת השתתפות בסמינר ספציפי. נא לעקוב אחר לוח הסמינרים המתפרסם באתר ביה"ס לבריאות הציבור.

 

מערכת השעות שנה"ל תשע"ט

1. מע' שעות מפורטת, הכוללת את פרטי הקורסים בביה"ס (מועדים וחדרים, מרכזים ודרישות קדם) *

2. מע' שעות מומלצת ע"פ תואר / מסלול / אופן לימוד ושנת לימודים - לצורך הרישום לקורסים

3. לוח בחינות - שנה"ל תשע"ט (לוח הבחינות של בריאות בתעסוקה יעודכן כאן בימים הקרובים)

4. מערכת שעות לתלמידי תואר בריאות בתעסוקה על פי שנת לימודים **

  

​* יתכנו שינוים במיקום הקורסים. מומלץ להוריד מערכת שעות עדכנית בשבוע בו יתחילו הלימודים.

** הרישום לקורסים של בריאות בתעסוקה הינו רישום ידני המתבצע במזכירות התכנית בתחילת שנת הלימודים.


 

הרישום לקורסים יתבצע באופן מקוון בשיטת הבידינג ב - 3 מקצים:

 • מקצה 1: מ - 04/09/2018 בשעה 11:00 ועד 06/09/2018 בשעה 10:00
 • מקצה 2: מ - 02/10/2018 בשעה 11:00 ועד 04/10/2018 בשעה 10:00
 • מקצה 3: מ - 23/10/2018 בשעה 11:00 ועד 25/10/2018 בשעה 10:00

דגשים:

 • אין משמעות למועד בו תרשמו בתוך תקופת הזמן של כל מקצה.
 • בתוך תקופת זמן של כל מקצה ניתן לבצע שינוים בקורסים שבחרתם ללא הגבלה.
 • הרישום הוא לשנה מראש, אך ניתן יהיה לבצע שינוים גם בתחילת סמסטר ב'.

 

הסבר לגבי אופן הרישום:

 • הרישום לקורסים מבתצע באופן מקוון דרך אתר המידע האישי לתלמיד > בידינג (bidding)
 • עם שאלות בנוגע לשם משתמש ו/או סיסמה  הנחוצים לרישום, יש לפנות למוקד התמיכה של האוניברסיטה. המוקד עומד לרשותכם בימים א'-ה' בין השעות 8:30-18:30, טלפון: 03-6408888, אתר: helpdesk.tau.ac.il. 
 • באתר הבידינג, בשלב ראשון יש לסמן מבין כל הקורסים המתקיימים בפקולטה לרפואה את הקורסים הספציפיים אליהם הינכם מעוניינים להירשם, בהתאם לתכנית הלימודים של התואר והמסלול אליו התקבלתם. יש להיעזר לשם כך במערכת השעות המומלצת שתשלח אליכם במייל ותתפרסם כאן באתר. על מנת להקל על תלמידי שנה א' - קיבצנו לכם את כל קורסי החובה למנות ובאמצעות בחירה במנה המתאימה ניתן להירשם בבת אחת לכל קורסי החובה של שנה א'. יש לבחור במנה המתאימה בהתאם למסלול אליו התקבלתם. יש לציין כי המנות לא כוללות קורסי בחירה או חובת בחירה, אליהם יש לבצע רישום בנפרד. להלן המנות:
  • מנה 0146-0001-01 מיועדת לתלמידי המסלול הכללי, שנה א
  • מנה 0146-0001-02 מיועדת לתלמידי מסלול ניהול מע' בריאות, שנה א
  • מנה 0146-0001-03 מיועדת לתלמידי מסלול קידום בריאות, שנה א
  • מנה 0146-0001-04 מיועדת לתלמידי מסלול MD- MPH
  • בעלי תואר MD/DMD ירשמו למנות של המסלול הכללי או של ניהול מערכות בריאות (בהתאם למה שהתקבלו). הקורסים העודפים יבוטלו להם מיד בתום מקצה הרישום הראשון.  
 • בשלב שני יש לתת ניקוד לקורסים שבחרתם. ברישום לקורסים של ביה"ס לבריאות הציבור (קורסים עם סימול 0146 או 0158) אין משמעות לגובה הניקוד, אך גובה הניקוד המינימלי לכל קורס חייב להיות 10 נקודות. ​
 • בחירת מסגרת - יש לבחור את המסגרת המתאימה (חובה או בחירה) בהתאם למסלול שאליו התקבלתם ואופן הלימוד המבוקש (עם או ללא עבודת גמר) - אין צורך בפעולה זו לנרשמים דרך מנות.
 • אופן העברת נקודות - היות ובביה"ס לבריאות הציבור אין לרוב משמעות לגובה הניקוד (למעט קורסי בחיrה נבחרים), יש לבחור באופן העברת נקודות אוטומטי.
 • תוצאות הבידינג מתפרסמים באתר המידע האישי לתלמיד, לרוב למחרת מועד הסגירה של כל מקצה.  
 • ביטולי קורסים ניתן לבצע גם שלא בתקופת הרישום, דרך אתר המידע האישי לתלמיד, וזאת לא יאוחר מתום השבועיים הראשונים בכל סמסטר. 
 • תלמידים רשאים להגיש בקשות לפטור מקורסים על סמך לימודיהם הקודמים. הבקשות יוגשו בהתאם לתקנון ועל גבי טופס ייעודי בצירוף כל המסמכים הרלוונטים ולא יאחר מתום השבועיים הראשונים של הסמסטר (א' או ב' בהתאם לתחילת מועד הקורס ממנו מבקשים הפטור). למען הסר ספק - תלמידים המתעדים לבקש פטור מקורס/ים ספציפי מחויבים להירשם גם לקורס זה במערכת הבידינג. 

​​

ניתן לראות סילבוסים כאן

לחפש סילבוס לפי מספר הקורס

 

מערכת שעות וסילבוסים לפי תוכנית לימודים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive