ביה"ס לבריאות הציבור - לוח בחינות

תאריכים ושעות הבחינה מדויקות מתפרסמים באתר המידע האישי לתלמיד.

סמסטר א
מספר קורס שם קורס מועד א מועד ב
0158.1118.01 מבוא לפיזיולוגיה ופתולוגיה של מחלות 26.1 24.2
0146.1008.01 תפעול מערכות בריאות  27.1 8.3
0158.1001.01 אפידמיולוגיה של מחלות זיהומיות 27.1 26.2
0146.1106.01 מתודולוגיות מחקר והערכה בקידום בריאות 29.1 26.2
0158.1205.01 מבוא לניהול מערכות בריאות  29.1 12.3
0146.1009.01 כלכלת בריאות 30.1 1.3
0103.5113.01 ביוכימיה וביולוגיה של התא . חלק א' 30.1 1.3
0158.1011.01 מבוא לאפידמיולוגיה 2.2 8.3
0103.0032.01 תורת החלטות  4.2 15.3
0158.1015.01 שיטות סטטיסטיות מתקדמות  5.2 5.3
0103.0012.01 ביוסטטיסטיקה א' ומעבדת מחשב 6.2 4.3
0146.1000.01 בריאות הציבור: מהתאוריה למעשה 10.2 19.3
0158.1125.01 אפידמיולוגיה של פעילות גופנית 12.2 22.3
0146.1114.01 קידום השוויון וצמצום פערים בבריאות 12.2 22.3
0146.1011.01 יסודות המימון למערכות בריאות 12.2 22.3
0146.1113.01 היבטים פסיכוסוציאליים של בריאות וחולי  16.2 29.3
0146.1102.01 מבוא לקידום בריאות 17.2 29.3
0158.1201.01 ניסוים קליניים 16.2 29.3
0158.1012.01 אפידמיולוגיה של מחלות כלי דם מוחיים ודמנציות  17.2 2.4
0158.1113.01 אפידמיולוגיה של תזונה 19.2 15.3
0146.1121.01 שלומות (well.being) וקידום בריאות  19.2 15.3
0146.1115.01 תקשורת וקידום בריאות 23.2 2.4
0146.1101.01 ניתוח עלות תועלת 23.2 2.4

 

סמסטר ב
מספר קורס שם קורס מועד א מועד ב
0103.6002.01 אתיקה של מחקר - קבוצה של בריאות הציבור 5.6 12.7
0158.1117.01 בריאות האם והילד Reproductive Epidemiology 28.6 6.8
0146.1109.01 קידום בריאות אינטגרטיבי 28.6 4.8
0158.1207.01  היבטים נבחרים בשיטות אפידמיולוגיות מתקדמות 29.6 4.8
0146.1013.01 מדיניות ושירותי בריאות בארץ ובעולם 29.6 4.8
0158.1110.01 ביוסטטיסטיקה ב'  1.7 29.7
0146.1123.01 משפט ובריאות הציבור 2.7 28.7
0103.5114.01 ביוכימיה וביולוגיה של התא . חלק ב' 6.7 6.8
0158.1021.01 חקר בסיסי נתונים בהתאם להנחית  המזכירות 18.8
0158.1206.01 תכנון מחקר אפידמיולוגי וכתיבת הצעת מחקר  28.6 26.7
0146.1010.01 יסודות החשבונאות  5.7 5.8
0146.1122.01 קידום בריאות בקשישים 6.7 9.8
0158.1212.01 פרמקואפידמיולוגיה 6.7 9.8
0158.1002.01 אפידמיולוגיה סביבתית 8.7 12.8
0146.1007.01 ניהול טכנולוגיות רפואיות 8.7 12.8
0146.1103.01 עישון: אפידמיולוגיה וקידום בריאות Epidemiology of Smoking 8.7 12.8
0158.1305.01 מתרביות למטגנומיקה- איבחון וניטור מחלות זיהומיות במעבדה לבריאות הציבור 9.7 13.8
0158.1013.01 שיטות סקר ומחקר באפידמיולוגיה 5.7 5.8
0159.1129.01 התנהגות ארגונית- מיקרו 15.7 11.8
0146.1117.01 מבוא לכלכלת בריאות  19.7 16.8
0158.1106.01 אפידמיולוגיה של סרטן 19.7 16.8
0146.1119.01 מבוא לטיפול התנהגותי קוגניטיבי וראיון מוטיבציוני  22.7 19.8
0158.1124.01 מבוא לביו-אינפורמטיה רפואית וביג דאטה ברפואה 22.7 19.8
0159.1130.01 התנהגות ארגונית- מאקרו 22.7 19.8
0146.1012.01 ניהול פרויקטים בבריאות הציבור 26.7 18.8

 

 

 

ט.ל.ח., המידע באתר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ובמקרה של סתירה בין המידע באתר זה לבין המידע האישי, יגבר המידע האישי.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive