• ראשי
 • אודות ועדת קבלה

  מטרות:

  1. הגדרת תהליך הקבלה.
  2. קביעת הקריטריונים ותנאי הסף למיון המועמדים.
  3. קביעת קבוצות מיוחדות למקומות שמורים והגדרת הקריטריונים להכללת מועמדים בקבוצות אלה.
  4. טיפול בנושאים חריגים או פניות מיוחדות שלא נכללות בהגדרות הרגילות.

   

  נוהל עבודה:  התכנסות שנתית של מליאת הועדה לעדכון ודיון בסעיפים 1-3 הנ"ל.
  טיפול שוטף על ידי יו" העדה או ממלא מקומו 
  קשר רציף מול אגף הרישום

   

  מי רשאי לפנות לוועדה: מועמדים לתכנית 

   

  דרך הפנייה: למזכירת הועדה גב' מירה ניר בדוא"ל: miran@tauex.tau.ac.il

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive