• ראשי
 • לימודים לתואר ד"ר לרפואה לבעלי תואר ראשון

   

  ראש התכנית : פרופ' אריאל מני
  יו"ר ועדת קבלה : פרופ' מיכה רפופורט
  יועץ קבלה : ד"ר שרון וייס
  ע' מנהלית בתכנית: גב' עינת רם

  אוניברסיטת תל אביב
  P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801