יצירת קשר - החוג להמטולוגיה

החוג להמטולוגיה

הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר

אוניברסיטת תל-אביב

רמת-אביב, תל-אביב, 69978

 

ראש החוג:

פרופ' אביחי שמעוני

טל': 03-6405417

דוא"ל: ashimoni@sheba.health.gov.il

 

עוזרת מנהלית:

גב' אורלי כרמל

טל': 03-6405417

פקס:  03-6405354

דוא"ל: orlyca@tauex.tau.ac.il

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive