• ראשי
 • הוראה בכירורגיה

  הוראה בכירורגיה כללית:
  הוראה לסטודנטים נערכת במסגרת התוכנית ה-6 וה-4 שנתית  וכן קלרקשיפ במסגרת תוכנית ניו-יורק.
  התוכנית ה-6 שנתית כוללת קלרקשיפ, לסטודנטים שנה רביעית, שנה חמישית משך 7 שבועות וכוללת אתר הרצאות מבוא מקוון המתבסס על למידה עצמית ואחריות אישית מצד כל סטודנט.

   


  הקלרקשיפ נועד להקנות יד בסיסי בכירורגיה כללית וכולל פעילות מחלקתית, הרצאות, סמינרים, פעילות במכונים, במרפאות ובחדרי הניתוח.
  בנוסף מתקיימת הוראה בשנה שישית משך 3 שבועות, שהינו סבב חוזר במטרה להקנות כלים ליישום החומר שנלמד בקלרקשיפ הבסיסי לקראת הבחינות הארציות.

   


  ההוראה מתבססת על הקניית כלים ליישום קליני של החומר התיאורטי והענקת חוויה כירורגית, באמצעות השתתפות אקטיבית, ככל האפשר, בטיפול בחולים.

   


  קלרקשיפ לסטודנטים אמריקאים מתקיים בשנה השלישית משך 8 שבועות הוראה וכולל הוראה בכירורגיה כללית ומקצועות הכירורגיים.
  התוכנית ה-4 שנתית נערכת בשנה השלישית משך 7 שבועות הוראה ומותאמת להוראת של התוכנית ה-6 שנתית.

   


  הוראה במקצועות הכירורגיים:
  ההוראה במקצעות הכירורגיים: כירורגית ילדים, כירורגית חזה ולב, כירורגית פלסטית, נוירוכירורגיה ואורולוגיה – מתקיימת בשנה חמישית משך שבוע ימים. הקלרקשיפ כולל הקניית ידע בסיסי במקצוע הנלמד, שילוב בפעילות המחלקתית, הרצאות, חשיפה במרפאות, בחדר מיון, חדר אשפוז ובחדרי הניתוח.
   

  מתקיימת הוראה במסגרת תקופת האלקטיב שנה שישית, הן בתחום הכירורגיה הכללית והן בתחום מקצועות הכירורגיים, המתבססת על לימודי בחירה מצד כל סטודנט.

   

  תוכנית לימודי ההמשך בכירורגיה כללית ובאורולוגיה:

  הוראה למתמחים בכירורגיה כללית במטרה לחדד דעות וגישות שונות, מחלקות וחידושים, תוך שימת דגש על הקניית חשיבה כירורגית.

  בנוסף מטרת הלימודים להקנות ערכי התייחסות ודיון ברוח SURGERY / MEDICINE  EVIDENCE BASED, חשיפה לנושאים ייחודיים, הכנה לבחינות התמחות.

   

  תוכנית הלימודים מהווה חלק מהסילבוס התלת שנתי, תוך מגמה לכיסוי של הנושאים המרכזיים למתמחה בכירורגיה. החוג לכירורגיה מקיים באופן תלת שנתי מפגש פורום קליני לכלל הרופאים והמתמחים במחלקות. הפורום במסגרתו דן על בעיות קליניות המחייבות דיון משותף וזוכה לנוכחות פעילה והשתתפות ערה מצד המשתתפים. 

   

  החוג לכירורגיה הינו תחום מרכזי ודומיננטי במסגרת לימודי הרפואה.

   

   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive