• ראשי
 • רפואה פנימית - מחלקות מסונפות

  * בהליכים לסינוף מחדש

  בית-חולים ומחלקה מנהל/ת המחלקה טל'
  המרכז הרפואי תל אביב ע"ש אליאס סוראסקי, ביה"ח איכילוב

  מחלקה פנימית א'

  לאתר המחלקה לחץ כאן

  פרופ' משה מיטלמן 03-6973366

  מחלקה פנימית ב'

  לאתר המחלקה לחץ כאן

  פרופ' חנן גוזנר-גור 03-6973314

  מחלקה פנימית ג'

  לאתר המחלקה לחץ כאן

  פרופ' אורי רוגובסקי 03-6973766

  מחלקה פנימית ד'

  לאתר המחלקה לחץ כאן

  פרופ' דוד זלצר 03-6973313

  מחלקה פנימית ה'

  לאתר המחלקה לחץ כאן

  פרופ' שלמה ברלינר 03-6973705

  מחלקה פנימית ו'

  לאתר המחלקה לחץ כאן

  פרופ' יעקב ג'ריס 03-6974285

  מחלקה פנימית ח'

  לאתר המחלקה לחץ כאן

  ד"ר יעקב אבלין 03-6973376

  מחלקה פנימית ט'

  לאתר המחלקה לחץ כאן

  פרופ' רמי הרשקוביץ 03-6974549

  מחלקה פנימית י'

  לאתר המחלקה לחץ כאן

  פרופ' ראובן פורת 03-6973118

  המערך הגריאטרי

  לאתר המחלקה לחץ כאן

  ד"ר יפה לרמן 03-6973230
  המרכז הרפואי אסף הרופא

  מחלקה פנימית א'

  לאתר המחלקה לחץ כאן

  פרופ' אהובה גוליק 03-9779243

  מחלקה פנימית ב'

  לאתר המחלקה לחץ כאן

  פרופ' משה טישלר 08-9779262

  מחלקה פנימית ג'

  לאתר המחלקה לחץ כאן

  פרופ' מיכה רפפורט 08-9779282

  מחלקה פנימית ד'

  לאתר המחלקה לחץ כאן

  ד"ר אנדריאס בוקס 08-9779302

  מחלקה פנימית ו'

  לאתר המחלקה לחץ כאן

  ד"ר אולג גורליק 08-9779994
  המרכז הרפואי רבין, קמפוס בלינסון

  מחלקה פנימית א'

  לאתר המחלקה לחץ כאן

  ד"ר ענת גפטר-גוילי 03-9377116

  מחלקה פנימית ב'

  לאתר המחלקה לחץ כאן

  פרופ' שמואל פוקס 03-9376601

  מחלקה פנימית ג'

  לאתר המחלקה לחץ כאן

  ד"ר אבישי אליס 03-9376301

  מחלקה פנימית ד'

  לאתר המחלקה לחץ כאן

  ד"ר אמיר שלומאי 03-9376751

  מחלקה פנימית ה'

  לאתר המחלקה לחץ כאן

  פרופ' ליאונרד ליבוביץ 03-9376501

  מחלקה פנימית ו'

  לאתר המחלקה לחץ כאן

  פרופ' אילן קראוזה 03-9377362

  מחלקה גריאטרית

  לאתר המחלקה לחץ כאן

  ד"ר ישעיהו בלוססקי 03-9376818
  המרכז הרפואי רבין, קמפוס גולדה, ביה"ח השרון

  מחלקה פנימית ב'

  לאתר המחלקה לחץ כאן

  ד"ר עליזה זיידמן 03-9372362

  מחלקה פנימית ג'

  לאתר המחלקה לחץ כאן

  ד"ר הרצל סלמן 03-9372243

  מחלקה פנימית ד'

  לאתר המחלקה לחץ כאן

  ד"ר דרור דיקר 03-9372294
  המרכז הרפואי ע"ש אדית וולפסון

  מחלקה פנימית א'

  לאתר המחלקה לחץ כאן

  ד"ר דב גביש 03-5038647

  מחלקה פנימית ג'

  לאתר המחלקה לחץ כאן

  ד"ר ג'יזל גודארד 03-5028676

  מחלקה פנימית ד'

  לאתר המחלקה לחץ כאן

  ד"ר יצחק בייגל 03-5028668

  מחלקה פנימית ו'

  לאתר המחלקה לחץ כאן

  פרופ' ראובן צימליכמן 03-5028632
  המרכז הרפואי ע"ש ספיר, ביה"ח מאיר

  מחלקה פנימית א'

  לאתר המחלקה לחץ כאן

  פרופ' מיכאל לישנר 09-7472534

  מחלקה פנימית ב'

  לאתר המחלקה לחץ כאן

  ד"ר אלון הרשקו 09-7471579

  מחלקה פנימית ג'

  לאתר המחלקה לחץ כאן

  ד"ר יונה קיטאי 09-7472514

  מחלקה פנימית ד'

  לאתר המחלקה לחץ כאן

  ד"ר זמיר דובריש 09-7472598

  מחלקה פנימית ה'

  לאתר המחלקה לחץ כאן

  ד"ר יאיר לוי 09-7471524

  מחלקה גריאטרית

  לאתר המחלקה לחץ כאן

  פרופ' יצהל ברנר 09-7471003
  המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא

  מחלקה פנימית א'

  לאתר המחלקה לחץ כאן

  ד"ר חגית יונת 03-5302636

  מחלקה פנימית ב'

  לאתר המחלקה לחץ כאן

  פרופ' הווארד עמיטל 03-5302652

  מחלקה פנימית ג'

  לאתר המחלקה לחץ כאן

  ד"ר שמואל שטיינלאוף 03-5302464

  מחלקה פנימית ד' והיחידה ליתר לחץ דם

  לאתר המחלקה לחץ כאן

  פרופ' אהוד גרוסמן 03-5302834

  מחלקה פנימית ה'

  לאתר המחלקה לחץ כאן

  ד"ר חיים מעיין 03-5305887

  מחלקה פנימית ו'

  לאתר המחלקה לחץ כאן

  ד"ר אילן בן צבי 03-5302156

  מחלקה גריאטרית

  לאתר המחלקה לחץ כאן

  פרופ' דן ג'וסטו 03-5303429

  מרכז גריאטרי שמואל הרופא

  לאתר המחלקה לחץ כאן

  ד"ר ורה רוזנפלד 08-9258666

   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive