אודות - ועדת ערעורים

מטרות: 

לדון בערעורים של תלמידים על החלטת בית-הספר בו לומדים על הפסקת לימודים אקדמית (רפואה, רפואת שיניים או מקצועות הבריאות).

 

תלמיד שלימודיו הופסקו, יוכל לערער בפני ועדת הערעורים תוך שבועיים מיום קבלת ההודעה על הפסקת לימודיו. לתלמיד יותר להופיע בפני הוועדה על פי בקשתו.


 

נוהל עבודה: הוועדה מתכנסת מספר פעמים בשנה, בהתאם לבקשות שהתקבלו.

 

 

מי רשאי לפנות לוועדה: תלמידים שלימודיהם הופסקו מסיבות אקדמיות.

 

 

דרך הפנייה: מכתב למזכירת הוועדה - גב' מירה ניר בדוא"ל: miran@tauex.tau.ac.il
 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive