מדריכים קליניים - החוג לכירורגיה

שםיחידהיחידת משנהתפקידטלפוןפקסדוא"ל
ד"ר גנדי בוקלןקלינים הוראהכירורגיהמדריך קליני
ד"ר יובל בר-יוסףקלינים הוראהכירורגיהמדריך קליני
ד"ר מיכאל גוטרמכרקלינים הוראהכירורגיהמדריך קליני
ד"ר רונן גינאהקלינים הוראהכירורגיהמדריך קליני
ד"ר ענבר גתותקלינים הוראהכירורגיהמדריך קליני
ד"ר קטיה דייןקלינים הוראהכירורגיהמדריך קליני
ד"ר מיכאל הייפלרקלינים הוראהכירורגיהמדריך קליני
03-5252950
ד"ר יהודה הרשקוביץקלינים הוראהכירורגיהמדריך קליני
08-9779224
03-6409224
08-9779225
ד"ר מרק וינברגקלינים הוראהכירורגיהמדריך קליני
ד"ר ירון וינרקלינים הוראהכירורגיהמדריך קליני
09-7472162
ד"ר אילן וסרמןקלינים הוראהכירורגיהמדריך קליני
08-9779202
03-6409202
08-9779211
ד"ר ויאצ'סלב זילברמינץקלינים הוראהכירורגיהמדריך קליני
ד"ר סיון זיסמן אלבזקלינים הוראהכירורגיהמדריך קליני
ד"ר מרט חייקיןקלינים הוראהכירורגיהמדריך קליני
ד"ר נסים חננאלקלינים הוראהכירורגיהמדריך קליני
03-9376258
ד"ר גד לוטןקלינים הוראהכירורגיהמדריך קליני
08-9779102
08-9779108
ד"ר אסנת מדהלהקלינים הוראהכירורגיהמדריך קליני
ד"ר אלחנדרו מורנינקסקלינים הוראהכירורגיהמדריך קליני
03-9372234
2234 (פנימי)
03-9160192
ד"ר ידידיה מלכיקלינים הוראהכירורגיהמדריך קליני
03-9372235
ד"ר עמרי סולימניקלינים הוראהכירורגיהמדריך קליני
03-9376212
ד"ר אלדד פובזנרקלינים הוראהכירורגיהמדריך קליני
03-9372323
2323 (פנימי)
03-9372401
ד"ר יוסי פזקלינים הוראהכירורגיהמדריך קליני
03-6973467
ד"ר סימון פיירקלינים הוראהכירורגיהמדריך קליני
ד"ר אלכסנדר ציביאןקלינים הוראהכירורגיהמדריך קליני
03-5028653
03-5028199
ד"ר אייל קורדקלינים הוראהכירורגיהמדריך קליני
ד"ר חסן קיסקלינים הוראהכירורגיהמדריך קליני
053-7345369
072-2343477
ד"ר דורון קלייןקלינים הוראהכירורגיהמדריך קליני
ד"ר אייל קלישקלינים הוראהכירורגיהמדריך קליני
ד"ר אילן קנטקלינים הוראהכירורגיהמדריך קליני
09-7471305
ד"ר תמי קרניקלינים הוראהכירורגיהמדריך קליני
08-9778191
03-6408195
08-9778192

עמודים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive