משחק מנהלים בקורס סיוע הומניטרי

הסטודנטים והסטודנטיות במחזור י״א סיכמו את הקורס בסיוע הומניטרי בהנחיית ד״ר ברוריה עדיני בסימולציה של הגשת סיוע למדינה שנפגעה.

12 מאי 2017

הסטודנטים ייצגו ארגוני או״ם וסיוע שונים ודנו בדילמות ובאתגרים שעלו מהתרחיש.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive