אודות התכנית הרב-תחומית לניהול מצבי חירום ואסון

 

אודות התכנית

מצבי חירום ואסון פוקדים אותנו באופן תדיר. לפי המרכז לחקר אסונות (CRED), מדי שנה מתרחשים כ- 400 אסונות ממקור טבעי ועוד אלפי אסונות טכנולוגיים ותאונות מעשה ידי אדם. בין השנים 2000 ו- 2019 מתו ברחבי העולם 1.23 מיליון בני אדם כתוצאה מאסונות ממקור טבעי, כדוגמת רעידות אדמה ביפן, נפאל ותורכיה; הוריקנים בבהאמס ובארה"ב, סופות בהודו, שריפות ענק בקליפורניה ועוד. כ- 4 מיליון נוספים נפצעו, נעקרו מבתיהם או הושפעו בדרך אחרת מאסונות אלה. בנוסף לכך, כתוצאה ממעשי ידי אדם (מכוונים או כתוצאה מרשלנות) נספו או הושפעו רבים נוספים, כמו לדוגמא כתוצאה ממלחמת האזרחים בסוריה, גירוש אוכלוסיית הרוהינגה ממיאנמר, פיצוץ עוצמתי בביירות, פעולות טרור באירופה ועוד. גם מדינת ישראל מתמודדת מאז הקמתה עם מגוון אירועים הנובעים מכוחות הטבע (כדוגמת שטפונות והצפות) או ממעשי ידי-אדם (פעולות טרור ומלחמות).

על מנת להתמודד ביעילות עם תרחישי החירום השונים, נדרשת תשתית רב-מערכתית, המבוססת על  תיאום בין כלל השחקנים ובעלי הענין מישראל, ולעיתים (כפי שהודגם במשבר הקורונה), אף תיאום ו/או סיוע בין לאומי. קיים צורך חיוני בבניית מאגר של אנשי מקצוע בעלי ידע ומיומנות בניהול מצבי חירום, כמו גם בעלי יכולת לביצוע מחקר מדעי. זוהי מטרתה העיקרית של התכנית המיועדת להקנות לבוגריה כלים, ידע ומיומנות הנדרשים להובלת ההתמודדות עם מצבי החירום השונים. .

תכנית הלימודים לתואר מוסמך אוניברסיטה בניהול מצבי חירום ואסון (Master of Disaster Management) היא תכנית מקיפה ורב-תחומית המעניקה לבוגריה את היכולת לראייה רחבה ואינטגרטיבית של מגוון ההיבטים הקשורים בניהול מצבי חירום ואסון. תכנית הלימודים חרטה על דגלה שילוב של ידע אקדמי-מחקרי עם הידע והניסיון מהשטח של סגל ההוראה. כיתת הלימוד מורכבת מסטודנטים וסטודנטיות המגיעים ממגוון תחומי עיסוק באופן שמעורר את הדיון הכיתתי ותורם תרומה משמעותית לקיומו של שיח מקצועי ואקדמי פורה.

 

התכנית הינה רב-תחומית וייחודית המעניקה לבוגריה:

 • ידע מקצועי ואקדמי
 • הבנה רחבה ומעמיקה בתחומי ההיערכות וניהול מצבי חירום
 • ראיה בינתחומית רחבה  התומכת ביכולת קבלת החלטות ניהוליות
 • מיומנויות וכלים לניהול מקצועי בתחום החירום והאסון

 

מטרת התכנית

הרחבת הידע של הסטודנטים ומתן כלים ומיומנויות בתחומים המשפיעים ומושפעים מאסונות ומצבי חרום.
עם סיום לימודיהם, בוגרי התכנית צפויים להיות בעלי יכולת ייחודית לתרום לבניית היערכות ומתן מענה מיטבי למתארי חירום, תוך הכרות עם השותפים האחרים הנוטלים חלק באירועים אלה. התכנית מיועדת לבנות ולפתח דור של מנהיגות שישפיע על תחום ההיערכות והמענה למצבי חירום, הן בגופי השדה והן בקרב קובעי המדיניות ומקבלי ההחלטות.

 

 

קהל היעד

תכנית זו מיועדת לתלמידים הבאים:

 • רשאים להגיש מועמדותם בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בציון גמר של 80 ומעלה
 • בוגרי תואר ראשון לפחות ממקצועות הבריאות השונים (לרבות רפואה, סיעוד, פרא-רפואה ומינהל רפואי), מינהל ציבורי, הנדסה, מדעי החברה, עבודה סוציאלית, גיאוגרפיה, לימודי בטחון, חינוך, מנהל עסקים וכן בוגרים מתחומים המשיקים לנושאי חירום ואסון
 • בוגרי תואר ראשון בכל תחום הממלאים תפקידים בארגוני חרום כגון: ארגוני המגיבים הראשונים לרבות משטרה, צה"ל ופקע"ר, מגן דוד אדום, שירותי כבאות; מוסדות מערכת הבריאות (יחידות טראומה, מחלקות לרפואה דחופה, הנהלות בתי החולים, קופות החולים וכד'); גופים ממשלתיים כדוגמת משרד הביטחון, הרווחה, הבריאות וכו', פס"ח, רח"ל ועוד; גופי שלטון מקומי, לרבות עובדי רווחה או מנהלי בטחון ברשויות המקומיות; מערכות תשתית רלוונטיות לחירום (מקורות, חברת חשמל, מע"צ וכד');  מערכות ביטחוניות אחרות
 • כל המועמדים העומדים בתנאי הסף יוזמנו לראיון אישי  - הודעות תשלחנה למועמדים. 

 

אופן הלימוד (תזה/פרויקט)

בחירה באופן הלימוד (תזה או פרויקט) מתבצעת לקראת סיום הסמסטר הראשון ללימודים.

לימודים עם עבודת גמר (33 ש"ס)

תכנית הלימודים היא כמקובל לתואר שני במדרשה לתארים מתקדמים בפקולטה לרפואה וכוללת קורסי חובה של התכנית בהיקף של 21 שעות סמסטריאליות, קורסי חובת בחירה של התכנית בהיקף של 8 ש"ס לפחות וקורסי בחירה נוספים בהיקף של 4 ש"ס. בנוסף, על הסטודנט להשתתף במהלך הלימודים בלפחות שתי הרצאות סמינריוניות במסגרת בית הספר לבריאות הציבור או בכנס מדעי אחד. בנוסף, על הסטודנט להשתתף במהלך הלימודים בלפחות 2 סיורים.

עבודת הגמר (תזה) של סטודנטים במסלול זה תתבצע בתחום הרלוונטי לניהול מצבי חירום ואסון. מטרת העבודה היא לאפשר לסטודנטים להוכיח מחשבה עצמאית ואת היכולת לאסוף, לעבד ולדווח על ממצאי המחקר. היקף העבודה צריך להתאים לתקופת מחקר של כשנה. כל סטודנט במסלול זה חייב להגיש הצעת מחקר בהנחיית חבר סגל בדרגת מרצה ומעלה. על התלמיד להגיש את עבודת הגמר ולסיים את כל חובותיו לתואר תוך שנה לאחר סיום שנת לימודיו.

רשאים להגיש מועמדות למסלול עם עבודת גמר סטודנטים שהשיגו ממוצע ציונים של 80 לפחות בסמסטר הראשון ללימודים בתכנית, וכן ציון 80 לפחות בקורסים הבאים בסמסטר הראשון ללימודים:

 • מבוא לשיטות מחקר ואפידמיולוגיה
 • שיטות כמותיות
 • כתיבה מדעית

תלמידים המעוניינים לבצע את עבודת הגמר מתוך מאגרי נתונים קיימים יידרשו לעמוד בדרישות נוספות, המפורטות בתקנון ועדת עבודות הגמר.

 

לימודים ללא עבודת גמר (40 ש"ס)

תכנית הלימודים כוללת קורסי חובה  בהיקף של 20 ש"ס, קורסי חובת בחירה בתכנית בהיקף של 16 ש"ס וקורסי בחירה מהחוג או מבית הספר לבריאות הציבור בהיקף של 4 ש"ס.
בנוסף, על הסטודנט להשתתף במהלך הלימודים בלפחות 2 סיורים.

עבודת פרויקט הגמר במסלול ללא התזה יכולה להיות באחת מהמתכונות הבאות:

 1. סקירת ספרות: קריאה ביקורתית של ספרות רלוונטית ודיון בנושא שאין עליו הסכמה בספרות, והצגת הצדדים השונים של הנושא על פי מאמרים קיימים בספרות.
 2. כתיבת הצעת מחקר מלאה הכוללת מבוא, סקירת ספרות, תיאור מטרות המחקר והשערותיו, שיטות המחקר והתייחסות לבעיות מתודולוגיות פוטנציאליות
 3. מחקר אפידמיולוגי אנליטי הכולל סקירת ספרות קצרה, בניית שאלון מחקר, תיאור תמציתי של מטרות ושיטות המחקר, עיבוד וניתוח נתונים, סיכום והסקת מסקנות. פרויקט זה ניתן לבצע ממאגרי מידע/נתונים קיימים.
 4. מחקר מעבדתי - אפידמיולוגי הכולל סקירת ספרות קצרה, תיאור תמציתי של מטרות ושיטות המחקר איסוף נתונים בהיקף מצומצם, ניתוח הנתונים, סיכום והסקת מסקנות.
 5. מחקר בתחום קידום מדיניות בתחום ניהול מצבי חירום ואסון - הכולל סקירת ספרות קצרה, תיאור תמציתי של מטרות ושיטות המחקר, איסוף נתונים בהיקף מצומצם, ניתוח הנתונים, סיכום והסקת מסקנות.

מטרת עבודת הגמר בתכנית הינה לאפשר לסטודנטים/יות להתנסות בתהליך מחקרי במסגרת לימודיהם.

 

 

יצירת קשר

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>