נהלים קליניים

להלן מספר נקודות שההקפדה עליהן תסייע בניהול תקין של המרפאות מההיבט הרפואי והמנהלי כאחד.

 

 1. המתרפאים

האחריות על "גיוס" המתרפאים חלה על הסטודנט ועליו בלבד. ניתן להביא בני משפחה, קרובים, חברים, סטודנטים הנזקקים לטפול וכד'. כל סטודנט יקבל לאחריותו גם מתרפאים  שהגיעו לביה"ס מיוזמתם   ויחולקו ע"י  "ועדת מתרפאים" כיתתית.

מתרפא המגיע לביה"ס חייב לעבור תהליך מיון ואבחון ראשוני שמטרתו לקבוע האם המקרה מתאים לטיפול במסגרת מרפאת הסטודנטים או במרפאות אחרות בביה"ס. המיון מתקיים במרפאת המיון בימים  א' ב' ג' ד' ה'  בין השעות 08:30-11:30.

למען הסר ספק מטופל ש"גויס" ע"י הסטודנט צריך להקלט במיון כולל פתיחת תיק מתרפא תחת שמו של התלמיד. אישור סופי לקבלת המתרפא לטיפול במרפאות הסטודנטים יינתן ע"י מדריך מורשה במחלקת שיקום הפה.

קבלת המתרפא מהמיון מחייבת את הסטודנט ליצור עימו קשר בהקדם האפשרי ולהתעדכן ברשומה הרפואית הרלוונטית, לא יאוחר משבוע ימים מעת קליטתו בביה"ס.

נדרש אישור המדריך האחראי במרפאות הסטודנטים כי המתרפא אכן נמצא מתאים לטיפול על ידי הסטודנט (ברשומה הרפואית). מיד לאחר אישור המדריך המורשה לקליטת המתרפא אצל התלמיד בטופס אישור מדריך, התלמיד יעביר את תיק המתרפא תחת שמו כרופא מטפל במשרד הקבלה. אם החליט המדריך כי המתרפא אינו מתאים לטיפול על ידי הסטודנט, יומלץ למתרפא על מסגרת מתאימה אחרת בתוך או מחוץ לבית הספר באמצעות המיון, ויציין זאת ברשומה הרפואית תחת קוד הטיפול המתאים. באחריות התלמיד לוודא שתיק המתרפא הוחזר למיון להמשך טיפול בו. יש לשמור על קשר רציף ואחראי עם כל מתרפא עד לסיום הטיפול בו או העברתו לאחריות גורם טיפולי אחר. 

באחריות כל סטודנט לעדכן את "וועדת המתרפאים" הכיתתית ואת הרופא הממיין/ פקידת המיון בנוגע להתקדמות הטיפול במתרפא שקיבל לאחריותו.

בסיום הלימודים יש להעביר למנהל המרפאות רשימת מתרפאים מסודרת עם כל פרטיהם של המתרפאים הזקוקים להמשך טיפול ונדרש צימוד מחדש לסטודנט מטפל ולאחר השלמת כל חובות הטיפול שלהם.

זכור יחס אישי ואדיב, הגינות ורמה מקצועית נאותה תורמים להצלחת הטיפול ומביאים מתרפאים נוספים.

 

 1.  תיק המטופל (הרשומה הרפואית הדיגיטלית)

לידיעתכם, חל חיסיון מוחלט על כל הפרטים והתוכן המצויים ברשומה הרפואית במסגרת חוק שמירת סודיות רפואית. אין להעביר, למסור להוציא ולהשתמש בכל המידע  או חלק ממנו הקיים ברשומה הרפואית שלא לצרכי הטיפול הישיר במטופל וללא קבלת אישור מוקדם בכתב מהמטופל.

 1.  רישום 

פירוט בנספח 4- נוהל עבודה בתכנת דוקטור

 1. תשלומים

כל טיפולי השיניים, כולל עזרה ראשונה (למעט מקרים  הנמצאים במהלך טיפול בבית- הספר וזקוקים לעזרה ראשונה בשיניים המטופלות), הינם בתשלום. מנהל המרפאות הוא הסמכות היחידה היכולה לאשר הנחות או פטור מתשלום.

מחירון מפורט מצוי במשרד הקבלה בקומת הכניסה.

קבוצות אוכלוסיה שונות מקבלות הנחה המשתנה מעת לעת, על-פי שיקול דעת של וועדת מחירון ואשר החלטותיה מצויות במשרד הקבלה.

 1. שעות מרפאה

הטיפול במטופלים יתבצע בשעות המרפאה בלבד. אין לבצע כל טיפול (כולל בדיקה) שלא בשעות המרפאה וללא נוכחות מדריך.

על הסטודנט המטפל להתייצב עם בן זוגו ליחידה 1/2 שעה לפני תחילת הטיפול במטופל לארגון והכנת יחידת הטיפול ליום העבודה.

במרפאות בוקר יחל הטיפול המטופלים בשעה 08:30. במרפאות אחר-הצהרים יחל הטיפול בשעה 13:30 בדיוק, בהתאם ללוח השעות הסימסטריאלי.

סיום הטיפול במטופלים - 30 דקות טרם סיום המרפאה. לא תתאפשר חריגה בנושא השעות ללא אישור מוקדם ממנהל המרפאות בלבד.   

 1.  תורנות סטודנטים במרפאה

ועד הכיתה ימציא רשימת תורנים שבועית לכל סימסטר אשר תועבר למנהל המרפאות. אחריות קיום התורנות מוטלת על ועד הכיתה. התורן אחראי על ניקיון המתקנים הבאים:

 • מעבדה טכנית – חדר "גבס"
 • חדר רפואת שיניים דיגיטלית
 • חדרי רנטגן
 • היחידות הדנטליות בקליניקה.

 

בכל מקרה בו התורן יעדר מהמרפאה, ימלא הבא אחריו את מקומו.

על מנת להקל על עבודת התורנים (אשר כל אחד מהסטודנטים יעשה בתורו) מתבקשים הסטודנטים לדאוג לניקיון  חדרי הרנטגן, המעבדה הטכנית וסביבת העבודה בכל קומה.

אין בסעיף זה כדי להסיר את האחריות האישית של כל סטודנט לניקיון היחידה הדנטלית שלו במהלך העבודה, לא כל שכן בסיומה. (כולל סביבת העבודה: משטחי העבודה, כיורים וכו')

בסיום העבודה יש לסגור את היחידה הדנטלית בהתאם להדרכה שניתנה על-ידי טכנאי בית –הספר עם תחילת הלימודים הקליניים ולהקפיד על שאיבת חומר חיטוי במערכות הסקשן וניקוי המסננים.

אין לתלות על קירות המרפאות דבר למעט שעון. הדבקת פוסטרים מותרת על קירות העץ ביחידות הדנטליות בלבד ולאחר קבלת אישור ממנהל המרפאות. פוסטרים אלה יוסרו בסיום שנת הלימודים.

 

 1. הופעת סטודנטים במרפאות

כל סטודנט/ית יופיע למרפאות עם מדי עבודה הכוללים חולצה הנושאת תג שם ומכנסים המאושרים ע"י ביה"ס בלבד. מדי העבודה חייבים להיות לפי נהלי ביה"ס כפי שיפורסם מעת לעת. על התלמידים להקפיד לנעול נעליים סגורות.

אין להופיע למרפאות בלבוש או הופעה שאינם הולמים. (מכנסיים קצרים, סנדלים, שיער ארוך פזור, ללא תגלחת, ציפורנים לא מטופחות וכד')

נהלי התנהגות במרפאה מפורטים בידיעון - חובה לעיין בהם ולנהוג  בהתאם.

 

 •  במקרים של אי-בהירות בהוראות - אנא פנה למנהל המרפאות או למי שהוסמך על-ידו.
 1. התייחסות ביה"ס לחריגה מנהלים          

תלמיד שלא יעמוד באחד או יותר מהנהלים הנ"ל, יקרא לברור בפני מנהל המרפאות. למנהל המרפאות סמכות להשעות את התלמיד מפעילות במרפאה  לתקופה של עד שבעה ימים. במידה ולאחר תקופת זמן זו לא יתוקן המצב לשביעות רצונו של מנהל המרפאות, יובא עניינו של התלמיד בפני ועדת מורים לענייני תלמידים או לווועדת הפקולטה לרפואה למקצוענות ואתיקה.

 1.  ההקפדה על נהלי ביה"ס הינה לתועלת ורווחת כל באי בית הספר.

 

 

הסטודנטים יעבדו בזוגות בעבודה הקלינית ("קיפול הכיתה") בהתאם להנחיות ועדת הוראה.

 

עוד על עבודה בארבע ידיים: סטודנט-סייעת =סטודנט/ית  מסייע/ת, תקציר הרצאה של פרופ' וויס, בנספח מס. 3

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>