אישור לביצוע טיפול פרותטי

אין להתחיל בעבודה פרותטית עד לקבלת "אישור לביצוע טיפול פרותטי" המהווה הוכחה,  שהמתרפא התחייב / שילם עבור העבודה הפרותטית.

יש לשים לב לפירוט העבודה עליה התחייב המתרפא מבחינה כספית.

  1. לפני תחילת העבודה הפרותטית יפנה הסטודנט יחד עם המטופל למשרד הקבלה להסדרת אופן התשלום עבור העבודה הפרותטית. למען הסר ספק, לא יבוצע טיפול מטבע רגיל או סריקה דיגיטלית של שן מאחזת לכתר במידה וטרם בוצע התשלום עבור כל הטיפול המשקם לשן זו. יש לחייב רק את אותו החלק של השיקום שיתבצע בעתיד הקרוב ולכל עבודה נוספת יש להמציא התחייבות נפרדת.
  2. על כל חלק המהווה יציקה אחת (כתר, גשר) או על כל תותבת (חלקית או שלמה) יינתן על ידי המשרד אישור מעבדה. אישור המעבדה יכול לכלול חלק אחד או יותר (בתנאי שהם שולמו). לדוגמה: אם באותו זמן מבצעים שני כתרים בודדים 14,15 וגם גשר 25-27 – ייכלול אישור המעבדה את שלושת החלקים.
  3. על גבי טופס "הזמנת עבודה ממעבדה" (כרטיס מעבדה), ירשם מספר האישור המתייחס לעבודה הספציפית המתבצעת. יתכן שבאותו זמן ולאותו מטבע יצורפו מספר כרטיסי מעבדה השייכים לאישור המעבדה הנ"ל. גם עבודת מעבדה ליצירה  זמנית כגון כתר זמני, גשר זמני או תותבת זמנית, יכולה להכלל בתוך אישור המעבדה. כל הזמנה למעבדה תהיה על גבי שני כרטיסי עבודה. במשבצת "תיאור עבודה" יופיע תיאור העבודה המוזמנת לעבודה אחת בלבד. כל עבודה שתישלח למעבדה שלא לפי הכללים הנ"ל תוחזר על ידי המעבדה. אם מעבדה תבצע בטעות עבודה שלא לפי הכללים, התשלום יהיה על חשבון המעבדה.
  4. במידה והעבודה המעבדתית לא מתאימה, ויש לחזור על העבודה, ימלא הסטודנט "בקשה לבצוע חוזר של עבודה פרותטית", יבקש את המדריך להחליט על חשבון מי העבודה החוזרת, יחתים את המדריך ויקבל אישור סופי ממנהל המרפאות, ויקבל מהמשרד אישור מעבדה חדש. לדוגמה: מספר האישור המקורי של כתר על שן 15 היה 100, העבודה נמסרה למעבדה, חזרה למרפאה, הסתבר שיש לחזור עליה  (לצקת מחדש), תמולא "בקשה לבצוע חוזר של עבודה פרותטית", והעבודה תקבל במשרד מספר חדש למשל, 116. יש לרשום בסוגריים את מספר האישור המקורי - בדוגמא שלפנינו יש לרשום כדלקמן: (100) 116. המספר החדש הוא המספר התקף להמשך העבודה. אם יהיה צורך לחזור על אותה עבודה פעם נוספת - התהליך חוזר על עצמו ומופק אישור מעבדה חדש נוסף. יש לציין שמדובר רק בביצוע מחדש של העבודה ולא על תהליך מעבדתי של שינוי צבע, הוספת נקודת מגע או הלחמה מחדש אחרי חיתוך.
  5. יחד עם כרטיס העבודה החדש, יש להחזיר למעבדה (ללא דיחוי) את העבודה הפרותטית הלא מתאימה.
  6. בכרטיס העבודה יש לרשום כל שלב ושלב של העבודה כולל גשר זמני, טרנספר, הלחמות, הוספת "גגון אוקלוזלי" וכיו"ב.
  7. כל שינוי בתכנית הטיפול מחייב חיוב כספי נוסף, ועל כך יש לדווח למשרד הקבלה לפני ביצוע  השינוי. אחריות הדיווח חלה על הסטודנט.
  8. לא מילא הסטודנט הוראות אלה, ההוצאות הכספיות הכרוכות בטיפול יחולו עליו.
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>