• ראשי
 • המסלול לגנטיקה מולקולרית של האדם וביוכימיה - קורסי בחירה

  קורסי בחירה בתחום
  סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות הערה ש"ס
  סמסטר א' תשע"ט
  א' 0113.5552.01 מבנה העצם ותפקודו שו"ס ד"ר גבט ינקל
  א 12-10 חדר 935 2
  א' 0114.6599.01 פרוטאומיקה ושימושיה במחקר ביולוגי שו"ס פרופ' גיגר תמי
  ב 13-11 The course will be given in English 2
  א' 0103.0046.01 שיטות מחקר בסיסיות בביולוגיה שיעור ד"ר שומרון נועם
  ד"ר לוי כרמית
  ב 16-14 The course will be given in English חדר 106 מקצועות הבריאות 2
  ב' 0119.5641.01 מנגנונים גנטיים לעמידות למחלות שו"ס פרופ' עירקי פואד
  א 14-12 2
  ב' 0114.6600.01 גנטיקה של התנהגות שו"ס ד"ר גורביץ דוד
  א 16-14 2
  ב' 0103.0047.01 נוירוגנטיקה שיעור ד"ר גוטהלף דורון
  ב 16-14 2
  ב' 0114.6574.01 תרפיה תאית וגנטית במחלות עצבים שיעור פרופ' אופן דני
  ב 18-16 2
  ב' 0141.5115.01 פיזיולוגיה של השחלה ופוריות האדם שיעור ד"ר הורביץ אריאל
  ג 10-08 2
  ב' 0141.2007.01 נושאים נבחרים בביולוגיה מולקולארית של התא שו"ס פרופ' שגיא רונית
  פרופ' נוימן דרורית
  ג 14-12 2
  ב' 0114.6545.01 גנטיקה בעידן הפוסט גנומי שיעור פרופ' קרן אברהם
  ד 14-12 The course will be given in English 1
  ב' 0114.6573.01 ביואינפורמטיקה בעידן ה-OMICS שיעור ד"ר רן אלקון
  ה 18-16 The course will be given in English 2
  ב' 0141.5116.01 סוגיות ב-Translational Medicine , ממחקר בסיסי לקליניקה שיעור ד"ר בן -יוסף דלית
  שבוע מרוכז בקיץ- יפורסם 2
  ב' 0114.6602.01 הבסיס הגנטי של מחלות עור-קורס קיץ -יפורסם שיעור פרופ' אלי שפרכר
  ד"ר לוי כרמית
  שבוע מרוכז בקיץ - יפורסם 2
  0119.5262.01 אימונולוגיה ואימונותרפיה של סרטן שו"ס פרופ מרקל גל
  א -00 לא יינתן בתשע"ט 2
  0119.5651.01 אימונולוגיה תלוית הקשר ומיקום שו"ס ד"ר ורול חן
  א -10 לא יינתן בתשע"ט 2
  0103.0042.01 גבוהים נמוכים - ההיבט המולקולרי שו"ס ד"ר גליה גת יבלונסקי
  ב -10 לא יינתן בתשע"ט 2
  0141.2005.01 מוות תאים בתהליכי חיסון ומחלה שיעור פרופ' פישלזון צבי
  לא יינתן בתשע"ט 2
  0116.5923.01 פרמקוגנומיקה וביומרקרים בעידן הרפואה המותאמת אישית שו"ס ד"ר גורביץ דוד
  ד"ר קרן לבנון
  ג -10 לא יינתן בתשע"ט 2
  0114.6595.01 פתופיזיולוגיה של השמנה שו"ס ד"ר קנטי חנה
  ד"ר יוסף רויטלמן
  ד -10 לא יינתן בתשע"ט 2
  0119.5648.01 אנליזת תאים בזרימה- הקורס החל 28.11 שיעור ד"ר מרדכי גרליץ
  ג -10 לא יינתן בתשע""ט 1
  0118.5629.01 מתווכים בין תאים: נוירופפטידים וגורמי גידול שו"ס פרופ' גוזס אילנה
  2
  0114.6598.01 טיפול ממוקד בסרטן-עבר הווה עתיד שו"ס ד"ר אשור-פביאן אסנת
  ב -10 לא יינתן בתשע""ט 2
  ב' 0118.5633.01 שלד התא במערכת העצבים שו"ס פרופ' גוזס אילנה
  לא יינתן בתשע"ט 2
  0103.0049.01 הביולוגיה של מערכת הטלומרים והטומראז בממאירות ובהזקנות שו"ס פרופ' להב מאיר
  2
  קורסים ממדעי החיים
  א' 0455.3063.01 ביולוגיה התפתחותית שיעור ד"ר וורצל עומרי
  ד"ר לנדסמן לימור
  פרופ' חיימוביץ דניאל
  ד"ר לוקסנבורג חן
  א 17-14 3
  א' 0455.3682.01 גנטיקה של מיקרואורגניזמים ובקרת הביטוי הגנטי שיעור פרופ' הרשקוביץ ענת
  פרופ' גופנא אורי
  ב 12-10 4
  א' גנטיקה של מיקרואורגניזמים ובקרת הביטוי הגנטי שיעור פרופ' הרשקוביץ ענת
  פרופ' גופנא אורי
  ה 14-12 0
  א' 0455.3360.01 הנדסה גנטית שיעור ד"ר קולוט מיכאל
  א 11-09 3
  א' הנדסה גנטית שיעור ד"ר קולוט מיכאל
  ג 15-14 0
  א' 0455.3798.01 איתותים מולקולרים בתהליכי חלוקה התמינות ואפופטוזיס שיעור פרופ' פנקס קרמרסקי רונית
  פרופ' שטיין ראובן
  א 14-13 3
  א' איתותים מולקולרים בתהליכי חלוקה התמינות ואפופטוזיס שיעור פרופ' פנקס קרמרסקי רונית
  פרופ' שטיין ראובן
  ב 14-12 0
  ב' 0455.3363.01 ארגון דינמיקה והעברת אותות בתאים: הדמיה וגישות ביופיזיקליות שיעור פרופ' הניס יואב
  פרופ' ארליך מרסלו
  ג 12-09 3
  ב' 0455.3832.01 פתולוגיות (מחלות) במאה ה- 21 - הדלקת כמטרה חדשנית לטיפול שיעור פרופ' לנגר בן-ברוך עדית
  פרופ' נוימן דרורית
  ד"ר מוניץ אריאל
  פרופ' פרנקל דן
  ב 12-10 2
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive