קורסי בחירה של המדרשה לתארים מתקדמים

סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות הערה ש"ס
ב' 0103.0004.02 שימוש אתי בחיות מעבדה ש+מ 0
סמסטר א' תשע"ט
א' 0113.5552.01 מבנה העצם ותפקודו שו"ס ד"ר גבט ינקל
א 12-10 חדר 935 2
א' 0117.5631.01 פריצות דרך באימונותרפיה של גידולים סרטניים שו"ס ד"ר ירון כרמי
א 14-12 חדר 935 2
א' 0117.5628.01 סביבת התא הסרטני שו"ס ד"ר דרוקר ליאת
א 16-14 חדר 927 2
א' 0116.5926.01 נוירוביולוגיה מולקולרית,מנגנוני מעבר מידע במוח שו"ס ד"ר חייטין רובינשטיין יה
א 16-13 חדר 426 3
א' 0114.6592.01 אופקים חדשים בעיבוד רנ"א שיעור פרופ' אסט גיל
ד"ר שומרון נועם
ב 11-09 The course will be given in English 2
א' 0114.6599.01 פרוטאומיקה ושימושיה במחקר ביולוגי שו"ס פרופ' גיגר תמי
ב 13-11 The course will be given in English 2
א' 0103.0046.01 שיטות מחקר בסיסיות בביולוגיה שיעור ד"ר שומרון נועם
ד"ר לוי כרמית
ב 16-14 The course will be given in English חדר 106 מקצועות הבריאות 2
א' 0119.5636.01 מיקרוסקופיה קונפוקלית- דימות תאי ומולקולרי שיעור פרופ' צרפתי אילן
ג 12-10 936 2
א' 0103.5059.01 ביואינפורמטיקה בהדמיה רפואית שיעור ג 14-12 936 2
א' 0141.5117.01 שיטות מחקר בחזית חקר העין והראיה שיעור ד"ר יגאל רוטנשטרייך
ג 16-14 חדר 936 2
א' 0117.5620.01 סרטן המעי הגס שיעור ד"ר ארבר נדיר
ג 18-16 חדר 936 2
א' 0103.8000.01 נתיבים לרפואה שיעור פרופ' צרפתי אילן
ג 15-13 030 2
א' 0141.2001.01 רביית האדם שיעור ד"ר זיידמן דניאל
ב 12-10 חדר 935 2
א' 0103.0032.01 תורת ההחלטות- ישומים למערכת הבריאות שיעור ד"ר זיו תומר
ד 12-10 אולם דולפי 2
א' 0103.7001.01 מיומנויות תקשורת מדעית - סמינר ד"ר ארז נטע
ד 14-12 הקורס יחל 28.11.2018 חדר ספריה 02 1
א' 0103.7002.01 כתיבה מדעית למתקדמים שיעור ד 18-16 The course will be given in English 2
א' 0119.5640.01 עולם הפיטריות שיעור פרופ' אושרוב ניר
ה 12-10 חדר 927 2
א' 0141.5119.01 מודלים טרנסגניים למחלות הומניות שו"ס ד"ר לנדסמן לימור
ה 14-12 חדר 100 2
א' 0103.5058.01 ניתוח והצגת תוצאות: סדנת מבוא ל PRISM ו EXCEL סדנה פרופ' ליאור יהונתן
4 מפגשים , יפורסם 1
ב' 0116.5939.01 שבץ מוח ודמנציה שו"ס ד"ר בן אסיג עינור
קורס מרוכז- יתקיים בביח' איכילוב בין התאריכים 13.1.17.1 2
סמסטר ב' תעש"ט
ב' 0103.5960.01 אופקים חדשניים בננוטכנולוגיה שו"ס ד"ר אברמוביץ ליהי
א 12-10 2
ב' 0113.5554.01 מבוא לאנתרופולוגיה פיסית: הסיפורים החבויים בעצמות שיעור פרופ' בוקר יורם
א 14-12 2
ב' 0119.5641.01 מנגנונים גנטיים לעמידות למחלות שו"ס פרופ' עירקי פואד
א 14-12 2
ב' 0103.4000.01 סקרים גנטיים שיעור א 14-12 2
ב' 0114.6600.01 גנטיקה של התנהגות שו"ס ד"ר גורביץ דוד
א 16-14 2
ב' 0117.5618.01 מבוא לתורת המחלות א' שיעור ד"ר ורטהיימר אפרת
ב 14-12 4
ב' 0103.0047.01 נוירוגנטיקה שיעור ד"ר גוטהלף דורון
ב 16-14 2
ב' 0114.6574.01 תרפיה תאית וגנטית במחלות עצבים שיעור פרופ' אופן דני
ב 18-16 2
ב' 0141.5115.01 פיזיולוגיה של השחלה ופוריות האדם שיעור ד"ר הורביץ אריאל
ג 10-08 2
ב' 0116.5260.01 שימוש מושכל בתרופות שו"ס ד"ר לבשטיין רונן
ג 12-10 2
ב' 0116.5130.01 מנגנוני ויסות ובקרה שו"ס פרופ' סרנה יוסף
ג 14-12 2
ב' 0141.2007.01 נושאים נבחרים בביולוגיה מולקולארית של התא שו"ס פרופ' שגיא רונית
פרופ' נוימן דרורית
ג 14-12 2
ב' 0103.5061.01 מודיפיקציות של חלבונים ומסלולי מעבר אותות שו"ס ד"ר ארבספלד-רוזין רינה
ד"ר ברודאי לימור
פרופ' פינקלמן-אלדר חגית
ג 17-14 The course will be given in English 3
ב' 0117.5627.01 אבחון וטיפול במחלות דרכי הנשימה שיעור פרופ' פיירמן ליזי
ג 18-16 0
ב' 0119.5647.01 טיפולים חדשניים במחלות אוטאימניות סמינר פרופ' בלנק מירי
ד 13-12 1
ב' 0117.5618.01 מבוא לתורת המחלות א שיעור ד"ר ורטהיימר אפרת
ד 14-12 2
ב' 0114.6545.01 גנטיקה בעידן הפוסט גנומי שיעור פרופ' קרן אברהם
ד 14-12 The course will be given in English 1
ב' 0114.6578.01 ממוטציה גנטית למחלות מוחיות שו"ס ד"ר מורן רובינשטיין
ד 18-16 2
ב' 0116.5946.01 שינה ומודעות: מהבסיס העצבי ועד תהליכים קוגניטיביים שיעור ד"ר יובל ניר
ה 13-10 The course will be given in English 3
ב' 0141.5062.01 מכנוביולוגיה של התא והרקמה שיעור ה 12-10 The course will be given in English 2
ב' 0119.5632.01 מבוא למחלות אוטואימוניות - הפסיפס האוטואימוני שיעור פרופ' שינפלד יהודה
ה 14-12 2
ב' 0114.6573.01 ביואינפורמטיקה בעידן ה-OMICS שיעור ד"ר רן אלקון
ה 18-16 The course will be given in English 2
ב' 0103.5057.01 סדנאות באנליזה וגרפיקה ממוחשבת סדנה פרופ' גיגר תמי
4 מפגשים 14.5 - 21.5- 28.5. - 4.6. 1
ב' 0103.0055.01 מרחב תוכ סדר,המשגות רקורסיביות במדעי הגוף וננפש סמינר פרופ' מנדלוביץ
1
 • קורס מרוכז - ינתן במהלך חופשת סמס' ב'
 • ב' 0141.5116.01 סוגיות ב-Translational Medicine , ממחקר בסיסי לקליניקה שיעור ד"ר בן -יוסף דלית
  שבוע מרוכז בקיץ- יפורסם 2
  ב' 0113.5553.01 שימוש במיקרו-טומוגרפיה ממוחשבת ש+מ ד"ר גבט ינקל
  הקורס יח28/07/2019 עד 1/8/2019 2
  ב' 0114.6602.01 הבסיס הגנטי של מחלות עור-קורס קיץ -יפורסם שיעור פרופ' אלי שפרכר
  ד"ר לוי כרמית
  שבוע מרוכז בקיץ - יפורסם 2
  0103.0043.01 יסודות הביומכניקה מתיאוריות הנדסיות לתכונות מכניות של רקמות שו"ס פרופ' ברוש תמר
  ד -10 לא יינתן בתשע""ט 2
  0116.5936.01 הדמיה מוחית מתקדמת של נוירופתולוגיה שיעור ד"ר בן-בעש"ט דפנה
  ה -10 לא יינתן בתשע""ט 2
  0119.5262.01 אימונולוגיה ואימונותרפיה של סרטן שו"ס פרופ מרקל גל
  א -00 לא יינתן בתשע"ט 2
  0119.5651.01 אימונולוגיה תלוית הקשר ומיקום שו"ס ד"ר ורול חן
  א -10 לא יינתן בתשע"ט 2
  0116.5947.01 תקשורת מולקולרית בתאי עצב שו"ס ד"ר פרלסון ערן
  א -10 The course will be given in English 2
  0103.0042.01 גבוהים נמוכים - ההיבט המולקולרי שו"ס ד"ר גליה גת יבלונסקי
  ב -10 לא יינתן בתשע"ט 2
  0141.2005.01 מוות תאים בתהליכי חיסון ומחלה שיעור פרופ' פישלזון צבי
  לא יינתן בתשע"ט 2
  0117.5622.01 תנועה תוך תאית ודינמיקה של אברונים בתאים חיים שו"ס ד"ר כורת הירשברג
  ג -10 לא יינתן בתשע"ט 2
  0119.5654.01 מנגנוני אלימות של חיידקים גורמי מחלה באדם שיעור ד"ר גל- מור אוהד
  ג -10 לא יינתן בתשע"ט 2
  0116.5923.01 פרמקוגנומיקה וביומרקרים בעידן הרפואה המותאמת אישית שו"ס ד"ר גורביץ דוד
  ד"ר קרן לבנון
  ג -10 לא יינתן בתשע"ט 2
  0114.6595.01 פתופיזיולוגיה של השמנה שו"ס ד"ר קנטי חנה
  ד"ר יוסף רויטלמן
  ד -10 לא יינתן בתשע"ט 2
  0119.5656.01 נושאים נבחרים בחסינות ומחלות זיהומיות שו"ס פרופ' קיסרי יונה
  2
  0119.5648.01 אנליזת תאים בזרימה- הקורס החל 28.11 שיעור ד"ר מרדכי גרליץ
  ג -10 לא יינתן בתשע""ט 1
  0116.5937.01 תעלות יוניות- ביופיזיקה קלאסית ומולקולרית שיעור פרופ' דסקל נתן
  ג -10 לא יינתן בתשע""ט 2
  0118.5629.01 מתווכים בין תאים: נוירופפטידים וגורמי גידול שו"ס פרופ' גוזס אילנה
  2
  0114.6598.01 טיפול ממוקד בסרטן-עבר הווה עתיד שו"ס ד"ר אשור-פביאן אסנת
  ב -10 לא יינתן בתשע""ט 2
  0119.5643.01 עקרונות אבחנה ביחסי פתוגן מאחסן ש זיהומיים פטריתיים באדם שו"ס פרופ' סגל אסתר
  ג -10 לא יינתן בתשע""ט 2
  0119.5638.01 דימות מולקולרי בחיה השלמה שיעור פרופ' צרפתי אילן
  ב -10 לא יינתן בתשע"ט 0
  0116.5945.01 חידושים בטיפול בגידולי מוח והדמיה בתהודה מגנטית שו"ס ד"ר מרדור יעל
  לא יינתן בתשע"ט 2
  0116.5948.01 יתר לחץ דם שיעור פרופ' גרוסמן אהוד
  ב -10 לא יינתן בתשע""ט 2
  0116.5942.01 אופקים חדשים של מערכות לשחרור מבוקר של תרופות וביוחומרים שיעור ד"ר רונית סצ'י-פאינרו
  א -10 לא יינתן בתשע""ט 2
  ב' 0118.5633.01 שלד התא במערכת העצבים שו"ס פרופ' גוזס אילנה
  לא יינתן בתשע"ט 2
  א' 0455.3034.01 נגיפים גורמי מחלות - מנגנונים מולקולריים שיעור ד"ר שטרן גרונדלנד עדי
  ד"ר קובילר אורן
  ד"ר סקלן אלה
  ב 16-14 0
  0103.0049.01 הביולוגיה של מערכת הטלומרים והטומראז בממאירות ובהזקנות שו"ס פרופ' להב מאיר
  2
  קורסים ממדעי החיים
  א' 0455.3063.01 ביולוגיה התפתחותית שיעור ד"ר וורצל עומרי
  ד"ר לנדסמן לימור
  פרופ' חיימוביץ דניאל
  ד"ר לוקסנבורג חן
  א 17-14 3
  א' 0455.3034.01 נגיפים גורמי מחלות - מנגנונים מולקולריים שיעור ד"ר שטרן גרונדלנד עדי
  ד"ר קובילר אורן
  ד"ר סקלן אלה
  א 12-11 3
  א' 0455.3045.01 ננוביוטכנולוגיה שיעור פרופ' דביר טל
  ד 16-14 2
  א' 0455.3682.01 גנטיקה של מיקרואורגניזמים ובקרת הביטוי הגנטי שיעור פרופ' הרשקוביץ ענת
  פרופ' גופנא אורי
  ב 12-10 4
  א' גנטיקה של מיקרואורגניזמים ובקרת הביטוי הגנטי שיעור פרופ' הרשקוביץ ענת
  פרופ' גופנא אורי
  ה 14-12 0
  א' 0455.3505.01 מיפוי המוח ודימות מוחי שיעור פרופ' אסף יניב
  ד"ר שינברג תום
  א 12-09 3
  א' 0455.3360.01 הנדסה גנטית שיעור ד"ר קולוט מיכאל
  א 11-09 3
  א' הנדסה גנטית שיעור ד"ר קולוט מיכאל
  ג 15-14 0
  א' 0455.3798.01 איתותים מולקולרים בתהליכי חלוקה התמינות ואפופטוזיס שיעור פרופ' פנקס קרמרסקי רונית
  פרופ' שטיין ראובן
  א 14-13 3
  א' איתותים מולקולרים בתהליכי חלוקה התמינות ואפופטוזיס שיעור פרופ' פנקס קרמרסקי רונית
  פרופ' שטיין ראובן
  ב 14-12 0
  ב' 0455.3363.01 ארגון דינמיקה והעברת אותות בתאים: הדמיה וגישות ביופיזיקליות שיעור פרופ' הניס יואב
  פרופ' ארליך מרסלו
  ג 12-09 3
  ב' 0455.3832.01 פתולוגיות (מחלות) במאה ה- 21 - הדלקת כמטרה חדשנית לטיפול שיעור פרופ' לנגר בן-ברוך עדית
  פרופ' נוימן דרורית
  ד"ר מוניץ אריאל
  פרופ' פרנקל דן
  ב 12-10 2
  א' 0158.1011.01 מבוא לאפידמיולוגיה שיעור ד"ר גרוס רז
  ג 14-12 יפורסם 0
  א' 0158.1122.02 תרגיל במבוא לאפידמיולוגיה (תרגיל רשות) תרגיל ד"ר זיו תומר
  ד 16-14 רפואה, בניין סאקלר, 119 (חלוקה לקבוצות באתר הקורס) 0
  א' 0158.1113.01 אפידמיולוגיה של תזונה שו"ס ד"ר אילת-אדר סיגל
  ד 12-10 רפואה, בניין סאקלר, 937 2
  א' 0146.1010.01 יסודות החשבונאות למערכות בריאות שיעור פרופ' ארניה ניסים
  ב 20-18 רפואה, בניין סאקלר, 936 2
  א' 0158.1015.01 שיטות סטטיסטיות מתקדמות שיעור ד 12-09 רפואה, בניין סאקלר, 927 3
  א' 0146.1121.01 שלומות (well-being) וקידום בריאות שיעור ד"ר לב-ארי שחר
  ד 12-10 רפואה, בניין סאקלר, 935 2
  א' 0146.1008.01 תפעול מערכות בריאות שו"ס ד"ר זיו תומר
  ד 14-12 רפואה, בניין סאקלר, 936 2
  0158.1001.01 אפידמיולוגיה של מחלות זיהומיות שיעור פרופ' כהן דניאל
  פרופ מוחסן חיתאם
  לא יתקיים בתשע"ט 2
  א' 0158.1201.01 ניסויים קליניים שו"ס ד"ר מיכל בנדרלי
  ד 18-16 2
  ב' 0158.1110.01 ביוסטטיסטיקה ב' שו"ת ד"ר מורג-קורן נירה
  ג 14-10 שיעור - יפורסם, תרגיל - רפואה, בניין סאקלר, 022 3
  ב' 0158.1013.01 שיטות סקר ומחקר באפידמיולוגיה שו"ס פרופ מוחסן חיתאם
  ג 10-08 2
  ב' 0158.1007.01 ניהול טכנולוגיות במערכות בריאות שיעור ד"ר טל אורנה
  ד 14-12 רפואה, בניין סאקלר, 120 א+ב 2
  0146.1103.01 עישון: אפידמיולוגיה וקידום בריאות שו"ס ד"ר רוזן לאה
  לא יתקיים בתשע"ט 2
  0158.1117.01 בריאות האם והילד שיעור פרופ' ליאת לרנר-גבע
  לא יתקיים בתשע"ט 2
  א' 0158.1010.01 אפידמיולוגיה של שחפת ומחלות מין שיעור ד"ר זוהר מור
  ד 10-08 רפואה, בניין סאקלר, 123 2
  א' 0146.1101.01 ניתוח עלות תועלת למערכות בריאות שו"ס ד 10-08 רפואה, בניין סאקלר, 937 2
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive