סגל קליני - החוג לאורתופדיה

שםיחידהיחידת משנהתפקידטלפוןפקסדוא"ל
ד"ר ניר כהןקלינים הוראהכירורגיה אורתופדיתסגל אקדמי קליני
03-9376158
03-6406963
03-9376963
ד"ר רפאל לוטןקלינים הוראהכירורגיה אורתופדיתמדריך קליני
03-5028383
ד"ר משה לוינקופףקלינים הוראהכירורגיה אורתופדיתמדריך קליני
03-5302420
ד"ר בועז ליברמןקלינים הוראהכירורגיה אורתופדיתמדריך קליני
פרופ' דרור לקשטייןקלינים הוראהכירורגיה אורתופדיתסגל אקדמי קליני
03-5208383
פרופ' שמואל יגאל מירובסקיקלינים הוראהכירורגיה אורתופדיתסגל אקדמי קליני
08-9779437
08-9779437
ד"ר ערן ממןקלינים הוראהכירורגיה אורתופדיתסגל אקדמי קליני
03-6973920
ד"ר נמרוד נחמיאסקלינים הוראהכירורגיה אורתופדיתמדריך קליני
פרופ' מאיר ניסקהקלינים הוראהכירורגיה אורתופדיתסגל אקדמי קליני
ד"ר פאול סגיבקלינים הוראהכירורגיה אורתופדיתמדריך קליני
09-7472549
09-7472112
פרופ' משה סלעיקלינים הוראהכירורגיה אורתופדיתסגל אקדמי קליני
03-6974720
03-6974546
ד"ר יוסף אסף סמורז`יקקלינים הוראהכירורגיה אורתופדיתסגל אקדמי קליני
08-9779437
08-9779447
ד"ר דרור עובדיהקלינים הוראהכירורגיה אורתופדיתסגל אקדמי קליני
03-6974269
03-6974542
ד"ר איל אלי עמרקלינים הוראהכירורגיה אורתופדיתסגל אקדמי קליני
ד"ר עמיר ערמיקלינים הוראהכירורגיה אורתופדיתמדריך קליני
ד"ר גיא פוגלקלינים הוראהכירורגיה אורתופדיתמדריך קליני
פרופ' אהרון שלמה[רוני] פיינסטוןקלינים הוראהכירורגיה אורתופדיתסגל אקדמי קליני
08-9266716
ד"ר זאב פלדבריןקלינים הוראהכירורגיה אורתופדיתסגל אקדמי קליני
03-5028038
03-6485080
ד"ר אסקיאל פלמנוביץקלינים הוראהכירורגיה אורתופדיתסגל אקדמי קליני
09-7472845
2845 (פנימי)
09-7471746
ד"ר אופיר צציקקלינים הוראהכירורגיה אורתופדיתסגל אקדמי קליני
פרופ' יהודה קולנדרקלינים הוראהכירורגיה אורתופדיתסגל אקדמי קליני
03-6974688
03-6974690
פרופ' אהוד ראטקלינים הוראהכירורגיה אורתופדיתסגל אקדמי קליני
03-6974720
08-9923232
ד"ר גלעד רגבקלינים הוראהכירורגיה אורתופדיתסגל אקדמי קליני
03-6974134
ד"ר דרור רובינסוןקלינים הוראהכירורגיה אורתופדיתסגל אקדמי קליני
03-9372233
ד"ר נדב שאשהקלינים הוראהכירורגיה אורתופדיתמדריך קליני
פרופ' שי שבתקלינים הוראהכירורגיה אורתופדיתסגל אקדמי קליני
09-7471153
1153 (פנימי)
03-7324473
ד"ר איתן שגבקלינים הוראהכירורגיה אורתופדיתסגל אקדמי קליני
03-6974269
4269 (פנימי)
03-9500084
ד"ר נחשון שזרקלינים הוראהכירורגיה אורתופדיתסגל אקדמי קליני
פרופ' אלי לביו שטיינברגקלינים הוראהכירורגיה אורתופדיתסגל אקדמי קליני
03-6974720
03-6974546
ד"ר ראובן שטריתקלינים הוראהכירורגיה אורתופדיתמדריך קליני
08-9779160
08-9779168

עמודים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive