לימודי המחלקה לפריודונטיה והשתלות דנטליות

קורס הלימוד:  פריודונטיה  והשתלות דנטליות

מ"מ מנהל המחלקה: ד"ר אילן ביתלתום

מרכזת המחלקה: ד"ר חיה מאיר

אחראי התמחות:  פרופ' קרלוס נמקובסקי

מורי המחלקה:

ד"ר עדי איינהורן, ד"ר יבגני וינברג, פרופ' טל חיים, ד"ר עומר כהן, ד"ר חיה מאיר, פרופ' עופר מוזס, פרופ' קרלוס נמקובסקי,  ד"ר אלון סבאון, ד"ר חני סטולרו,  ד"ר גיל סלוצקי, ד"ר מיכאל סמינסקי, , ד"ר אורן פרדמן, ד"ר ליאת צ'אושו, ד"ר רוני קולרמן, ד"ר פרי רז, ד"ר בני רצקין, ד"ר תמיר שלו, ד"ר קרן שם טוב, ד"ר נירית תג'ר-גרין.

 מטרות כללית

א. להקנות לבוגר הקורס ידע עיוני ומעשי בנושאי הפריודונטיום הבריא והחולה ברמה אנטומית, הסטולוגית, פיזיולוגית, ביוכימית, וקלינית.

ב. בוגר הקורס יכיר את גורמי המחלות הפריודונטליות אבחון , הדרכים למניעתן והטיפול בהן.

ג. בוגר הקורס יכיר את יחסי הגומלין בין המחלות הפריודונטליות ומצבים סיסטמיים שונים ויחסי הגומלין בין הפריודונטיה וענפי רפואת השיניים האחרים.

ד. בוגר הקורס ירכוש מיומנות מעשית במניעת מחלות פריודונטליות, טיפול  

    ראשוני פריודונטלי, ידע להעריך את תוצאות הטיפול ולקבוע טיפול המשכי

    ותחזוקתי.

ה.  להקנות לבוגר ידע עיוני בנושא השתלות דנטליות.

  

 • שנה ד'
 • שנה ה'
 • שנה ו'

מטרות הקורס:

 1. כללי:

  הקניית קונספטים בסיסיים בהבנת הפריודונטיום הבריא והחולה,אבחנה וטיפול.

  לימוד מעשי של היבטים קליניים ורכישת יסודות במכשור וטיפול פריודונטלי.

   

  א. לדעת להכיר, לבדוק, לאבחן ולמיין את המחלות הפריודונטליות.

  ב.   לדעת לבדוק ולהכיר את סביבת השתל הדנטלי ומחלות סביב השתל הדנטלי

  ג.  לדעת לבדוק ולזהות את הגורמים המקומיים למחלה פריודונטלית.

  ד. ללמד את המכשור הפריודונטלי.

  ה. ללמד את עקרונות הטיפול הראשוני בחולה הפריודונטלי - טיפול בגורמים מקומיים, סיסטמים ומניעת מחלות  פריודונטליות.

   

  המטרות בעבודה הקלינית

  א. לדעת לאבחן ולתעד סימנים של פריודונטיום בריא וחולה ואת סביבת השתל הדנטלי.

  ב. ללמוד להכיר ולזהות גורמים אתיולוגים, מקומיים, ראשוניים ומסייעים.

  ג.  ללמוד לקבוע שלבים של טיפול ראשוני במחלה פריודונטלית.

  ד. ללמוד להדריך מתרפא לבצוע היגיינה אורלית תקינה.

  ה. ללמוד להסיר אבן שן בפריודונטיום בריא וחולה, לאחר תרגול מתאים בלסת פנטום וסטודנט על עמיתו.

הערכת הסטודנט

הערכת הסטודנט תיעשה במישור העיוני ובמישור הקליני:

במישור העיוני:

בסיום שנת הלימודים ייערך מבחן בכתב על כל חומר הלימודים העיוני שנלמד במשך השנה.

במישור הקליני:

 הציון הקליני יקבע על פי תוצאות בחינה מעשית ועל פי הערכת הסטודנט לאורך הקורס המעשי.

פרטים על נוהלי הבחינה המעשית יפורסמו בנפרד.

הרכב הציון הסופי:

מבחן עיוני 50%, מבחן מעשי 40%, ציון קורס מעשי 10%, יש לעבור כל חלק בנפרד כתנאי למעבר הקורס.

ביבליוגרפיה

ספרות חובה

1.    Clinical Periodontology and Implant Dentistry-Lindhe 6th Edition     

 

פירוט נושאי הלימוד:

הרצאות בפריודונטיה שנה ד'

מספר

פגישה         נושא ההרצאה

 1. האנטומיה של מערכת התאחיזה הפריודונטלית  והשתל הבריא.
 2. מיקרוביולוגיה של מחלת חניכיים: הרובד המיקרוביאלי
 3. אבנית דנטלית-גורם מסייע למחלת חניכיים, הרכב כימי ,מינרלי, היווצרות.
 4. פתולוגיה ופתוגנזה של מחלת חניכיים: היסטופתולוגיה, אימונולוגיה   וגנטיקה.
 5. פתולוגיה סביב שתלים דנטליים והטיפול.
 6. פיענוח רדיוגרפי של פתולוגיה פריודונטאלית ופתולוגיה בסביבת השתל הדנטלי.
 7. אבחנה וקלסיפיקציה של מחלה פריודונטלית
 8. המתרפא הפריודונטלי: אנמנזה, בדיקה קלינית ורישום
 9. שלבי הטיפול וסדר פעולות במתרפא פריודונטלי:   הצגת מקרה.
 10. הכנה ראשונית פריודונטאלית: המכשור הפריודונטלי, בקרת פלאק מכנית.
 11. הכנה ראשונית פריודונטאלית: עקרונות בהסרת אבנית, הקצעת   שורשים.
 12. תוצאות הטיפול הפריודונטאלי  הראשוני: ריפוי היסטולוגי  וממצאים  קליניים.
 13. בקרת רובד: הדרכה בהיגיינה אוראלית והיבטים ביולוגיים ומשחות שיניים.
 14. בקרת רובד כימית  שטיפות וחומרים אנטיספטיים .
 15. אפידמיולוגיה של מחלה פריודונטלית וסביב שתלים
 16. גורמים משניים בהתפתחות מחלה פריודונטלית והשפעת טראומה אוקלוזלית.
 17.  פרוגנוזה פריודונטאלית
 18. מחלה פריודונטלית בילדים
 19. הקשר הדו צדדי בין מחלה פריו  ומצבים סיסטמים
 20. מצבים אקוטיים בטיפול הפריודנטלי.
 21. תחזוקה פריודונטלית ותחזוקת שתלים
 22. אנטיביוטיקה סיסטמית  בטיפול פריודונטלי
 23. טיפול אנטיבקטריאלי מקומי בשחרור מושהה

קורס מעשי בפריודונטיה שנה ד'

סמסטר ב'

העבודה תעשה במעבדת הפנטום ובקליניקה, כאשר בקליניקה הסטודנט

ישמש כמתרפא.

הסטודנט ימלא במלואו את טופס הבדיקה הפריודונטאלית של הסטודנט

המשמש כמתרפא, על כל הסעיפים של אנמנזה, מיפוי פה פריודונטלי (צ'ארט

מלא) , מטבעי לימוד ואנליזת סגר,אנליזה של צילומי רנטגן והשוואתם

לממצאים הקליניים, אבחנה, קביעת תוכנית טיפול. הסבר על  הערכה מחדש

פריודונטלית וטיפול פריודונטלי תחזוקתי.

מספר

פגישה         נושא ההרצאה

 1. קליניקה: אנמנזה, בדיקה פריודונטלית, רישום .Chart
 2. קליניקה: אנמנזה, בדיקה פריודונטלית, רישום .Chart
 3. קליניקה: אנמנזה, בדיקה פריודונטלית, רישום .Chart
 4. קליניקה: רישום הרובד הדנטאלי, הדרכה להיגיינה אורלית.
 5. פנטום: הכרת המכשירים: תכונות, אחיזה נכונה ועקרונות עבודה,
 6. פנטום:הסרת "אבנית" בשיניים חותכות תחתונות ועליונות.
 7. פנטום: הסרת "אבנית" בשינייםו חותכות תחתונות ועליונות.
 8. פנטום: עקרונות השחזת מכשירים ותרגול הסרת אבנית
 9. פנטום: הסרת "אבנית" בשיניים מלתעות וטוחנות.
 10. פנטום: הסרת אבנית בשיניים מלתעות וטוחנות
 11. קליניקה: רישום chart  ,היגיינה אורלית, הסרת אבנית.
 12. קליניקה: רישום chart  ,היגיינה אורלית, הסרת אבנית.
 13. קליניקה: רישום chart  ,היגיינה אורלית, הסרת אבנית.
 14. קליניקה: סיום איסוף נתונים ,אבחנה פריודונטאלית.

תוכנית הקליניקות נתונה למעט שינויים בהתאם להתקדמות הכיתה.

בתחילת כל קליניקה/מעבדה יערך מפגש הסבר והדגמה קבוצתית- הסטודנט

נדרש להפגין בקיאות בחומר ובנושא הקלינקה ועל זאת ,גם כן , יקבל הערכה.

בסיום הקורס יושלמו הדרישות ויוגש דף הדרישות של קורס המעשי חתום

למרכזת הקורס ויהווה תנאי לגשת לבחינה המעשית.

ציון עובר בקורס מעשי בפריודונטיה הינו תנאי הכרחי למעבר לעבודה עם

מתרפאים.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive