חברי סגל החוג להמטולוגיה

שםיחידהיחידת משנהתפקידטלפוןפקסדוא"ל
פרופ' עירית אביביקלינים הוראההמטולוגיהסגל אקדמי קליני
052-7360461
ד"ר אברהם אביגדורקלינים הוראההמטולוגיהסגל אקדמי קליני
03-5302588
03-5307117
ד"ר ענת אהרוןקלינים הוראההמטולוגיהסגל אקדמי קליני
פרופ' מרטין אליסקלינים הוראההמטולוגיהסגל אקדמי קליני
09-7472288
פרופ' אסנת באריקלינים הוראההמטולוגיהסגל אקדמי קליני
03-9378009
03-9378046
ד"ר ורד חיה בוגומולסקי יהלוםקלינים הוראההמטולוגיהסגל אקדמי קליני
03-9376051
ד"ר בלה בילוריקלינים הוראההמטולוגיהסגל אקדמי קליני
03-5303037
03-5303031
ד"ר אהד בנימיניקלינים הוראההמטולוגיהסגל אקדמי קליני
ד"ר אודית גוטויןקלינים הוראההמטולוגיהמדריך קליני
08-9779762
03-6407777
08-9779772
ד"ר חנה גולןקלינים הוראההמטולוגיהמדריך קליני
03-5303037
03-5303031
ד"ר רונית גוריוןקלינים הוראההמטולוגיהסגל אקדמי קליני
ד"ר איווטה דנילסקוקלינים הוראההמטולוגיהסגל אקדמי קליני
ד"ר אילנה הלמןקלינים הוראההמטולוגיהסגל אקדמי קליני
09-7472790
09-7471248
ד"ר אורלי המבורגר אבנריקלינים הוראההמטולוגיהמדריך קליני
פרופ' יאיר הרישנוקלינים הוראההמטולוגיהסגל אקדמי קליני
03-6973576
03-6974452
ד"ר קטרין הרצוג צרפתיקלינים הוראההמטולוגיהמדריך קליני
ד"ר אופיר וולךקלינים הוראההמטולוגיהסגל אקדמי קליני
ד"ר אשר וינדרקלינים הוראההמטולוגיהסגל אקדמי קליני
03-5028778
03-5028776
ד"ר אסנת ירחובסקי דולברגקלינים הוראההמטולוגיהסגל אקדמי קליני
ד"ר רונית כהןקלינים הוראההמטולוגיהסגל אקדמי קליני
03-5307828
ד"ר חוה יעל[יעל כהן] כהןקלינים הוראההמטולוגיהסגל אקדמי קליני
ד"ר יונתן כנעניקלינים הוראההמטולוגיהסגל אקדמי קליני
03-5307762
ד"ר שני כספיקלינים הוראההמטולוגיהמדריך קליני
ד"ר בן ציון כץקלינים הוראההמטולוגיהסגל אקדמי קליני
03-6974639
4639 (פנימי)
03-6947331
ד"ר תמי לבנתקלינים הוראההמטולוגיהסגל אקדמי קליני
ד"ר אבי פיליפ סנדזו לידרקלינים הוראההמטולוגיהסגל אקדמי קליני
03-9377945
03-6407945
03-9378046
ד"ר הילה מגןקלינים הוראההמטולוגיהסגל אקדמי קליני
ד"ר מיה מיכוביץ (קורן)קלינים הוראההמטולוגיהסגל אקדמי קליני
08-9779761
08-9779772
ד"ר דרורית מרקלקלינים הוראההמטולוגיהסגל אקדמי קליני
ד"ר מרדכי מודי משגבקלינים הוראההמטולוגיהמדריך קליני

עמודים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive