• ראשי
 • המסלול לגנטיקה מולקולרית של האדם וביוכימיה - קורסי חובה

  קורסי חובה סמסטר א
  סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות הערה ש"ס
  א' 0103.0046.01 שיטות מחקר בסיסיות בביולוגיה שיעור פרופ' שומרון נועם
  ד"ר לוי כרמית
  ג 16-14 2
  א' 0114.6592.01 אופקים חדשים בעיבוד רנ"א שיעור פרופ' אסט גיל
  פרופ' שומרון נועם
  לא יינתן בתש"פ 2
  א' 0114.6599.01 Proteomics and Its Applications in Biological Research שו"ס פרופ' גיגר תמי
  לא יינתן בתש"פ 2
  קורסי חובה סמסטר ב
  סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות הערה ש"ס
  ב' 0114.6545.01 Genetics in the Post-Genome Era שיעור פרופ' קרן אברהם
  ד 14-12 The course will be given in English 1
  ב' 0114.6574.01 תרפיה תאית וגנטית במחלות עצבים שיעור פרופ' אופן דני
  ד 16-14 2
  ב' 0114.6573.01 Bioinformatics in the Omics Era שיעור ד"ר רן אלקון
  ד 18-16 The course will be given in English 2
  ב' 0114.6602.01 הבסיס הגנטי של מחלות עור-קורס קיץ -יפורסם שיעור פרופ' אלי שפרכר
  ד"ר לוי כרמית
  שבוע מרוכז בקיץ - יפורסם 2
  ב' 0118.5633.01 שלד התא במערכת העצבים שו"ס פרופ' גוזס אילנה
  לא יינתן בתש"פ 2
  קורסים מחוץ למחלקה
  סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות הערה ש"ס
  אין נתונים
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive