• ראשי
 • המסלול לגנטיקה מולקולרית של האדם וביוכימיה - קורסי חובה

  קורסי חובה בתחום
  סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות הערה ש"ס
  א' 0114.6592.01 אופקים חדשים בעיבוד רנ"א שיעור פרופ' אסט גיל
  ד"ר שומרון נועם
  ב 11-09 The course will be given in English 2
  א' 0114.6599.01 פרוטאומיקה ושימושיה במחקר ביולוגי שו"ס פרופ' גיגר תמי
  ב 13-11 The course will be given in English 2
  א' 0103.0046.01 שיטות מחקר בסיסיות בביולוגיה שיעור ד"ר שומרון נועם
  ד"ר לוי כרמית
  ב 16-14 The course will be given in English חדר 106 מקצועות הבריאות 2
  ב' 0114.6574.01 תרפיה תאית וגנטית במחלות עצבים שיעור פרופ' אופן דני
  ב 18-16 2
  ב' 0114.6545.01 גנטיקה בעידן הפוסט גנומי שיעור פרופ' קרן אברהם
  ד 14-12 The course will be given in English 1
  ב' 0114.6573.01 ביואינפורמטיקה בעידן ה-OMICS שיעור ד"ר רן אלקון
  ה 18-16 The course will be given in English 2
  ב' 0114.6602.01 הבסיס הגנטי של מחלות עור-קורס קיץ -יפורסם שיעור פרופ' אלי שפרכר
  ד"ר לוי כרמית
  שבוע מרוכז בקיץ - יפורסם 2
  ב' 0118.5633.01 שלד התא במערכת העצבים שו"ס פרופ' גוזס אילנה
  לא יינתן בתשע"ט 2
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive