דברי נשיא האוניברסיטה על הנסיעה לפיליפינים - נובמבר 2013

נשיא האוניברסיטה- פרופ' יוסף קלפטר, מברך את פרופ' קובי פלג - ראש החוג לניהול אסון, על נסיעתו לפיליפינים במסגרת המשלחת הישראלית (ציטוט מתוך ניוזלטר), בפנים תוכלו לקרוא גם את דבריו של פרופ' פלג.

29 נובמבר 2013
המשלחת הישראלית לפיליפינים

Dear Governors, Friends and Alumni, 

"First, I'd like to extend greetings and wishes for a joyful Hanukkah to our supporters all over the world. You will be pleased to hear that TAU's School of Public Health, Sackler Faculty of Medicine, is playing a role in the Philippines medical relief operation. Read a personal message from the head of our Master's Program in Emergency and Disaster Management, Prof. Kobi Peleg, who is directing all coordination efforts between the Israeli team and local and international agencies over there. Please join me in wishing Prof. Peleg, his TAU-affiliated associates, and all the other hardworking Israeli personnel in the Philippines a successful completion of their mission".

 

הפעם יצאתי לאסון בפיליפינים במסגרת ביה"ח שדה של צה"ל לפיליפינים.

תפקידי הוא לתאם את כל שתופי הפעולה של המשלחת והקשרים כמו גם יחסי הגומלין של המשלחת עם הגורמים השונים.

אחד מהלקחים החוזרים על עצמם השכם והערב בתחקורי אסונות הוא נושא התאום; כיוון ובאסונות גדולים פועלים הרבה מאד גופים, מקומיים ובינלאומיים גם יחד, מתחומים שונים, קיימים כיום גופים שלמים, של האו"ם כמו גם של המדינות ואחרים שעוסקים בתאום באסונות. UNDAC (UNITED NATION ASSESMENT AND COORDINATION)  הוא הידוע ואולי המרכזי שביניהם. בישראל 4 מומחי אונד"ק כשעבדכם הוא אחד מהם. מכאן, שלאסונות אנו מגיעים או במסגרת צוות אונד"ק או במסגרת משלחת ישראלית, ע"מ להשתמש במומחיות השתפ באסונות מהצד הישראלי והחוצה.

מכאן, שבתחילה התאום היה מול UNDAC  ומול ארגון הבריאות העולמי, ובהמשך מול משרד הבריאות הפיליפיני. במקביל, אחת הפעולות החשובות ביותר היא התאום מול גופי הרפואה הפועלים באזור, המקומיים והבינלאומיים, על מנת שידאגו לשלוח אלינו את הפצועים והחולים הנדרשים לכך, מהר ככל הניתן, ומאידך, שאנו נוכל לשלוח לאחרים חולים ופצועים אשר אין ביכולתנו לטפל בהם, אך לאחרים היכולות. שתופי פעולה אלה בוצעו כאן, בפיליפינים במהירות, מה שסייע לנו מאד לפעול מהר וביעילות; החלוץ שהגיע למדינה לפני המשלחת איתר את האי Cebu כאחד האיים שבצפונו עבר הטטיפון וגרם לנזקים משמעותיים. לא נותרו כמעט גגות באזור, עצים רבים מאד נעקרו ממקומם, בתים שלמים או חלקם נהרסו ומערכת תשתית קרסו לחלוטין. ביה"ח פרס בעיר Bogo city' עיר של של כ80000 תושבים, המשרתת אוכלוסיה של כ230000 תושבים. בעיר אין עד עתה חשמל, נסו לחשוב על ההשלכות של עיר או איזור ללא חשמל כלל בהיבטים של בתי חולים, חדרי ניתוח וטפול נמרץ, מקררים, מזגנים בעיר שהחום בה קשה מנשוא, והלחות בה גבוהה מ85%. נסו לחשוב על בנקים, מחשבים, בנק דם, מאווררים, תחנות דלק וכו וכו. ביה"ח מגיע עם יכולות עצמאיות בכל ההיבטים: גנרטורים, ציוד רפואי לרבות חדרי ניתוח, רנטגן, טפול נמרץ, מים, מזון וכך הלאה.

נחתנו ביום ד, הגענו לבוגו סיטי בערב,  המשאיות והציוד הגיעו חלקן בלילה וחלקן ביום ה בבוקר וביה"ח החל לקלוט מטופלים ביום ה בצהריים. במהלך השבוע הראשון ביה"ח טפל במעל 1700 חולים עם צוות של כ60 אנשי רפואה.

כאשר בי"ח שדה מגיע לאחר קרוב לשבוע מהארוע, רוב הרפואה הניתנת הינה רפואה שוטפת כמו גם קהילתית . סיוע הומניטרי במלוא מובן המילה, יחד עם שאריות של נפגעים מהטייפון עצמו. בעיני הצבור, המטפלים בביה"ח הם נחשבים למלאכים, וקשה לי שלא להבינם. הם משקיעים מעצמם עד כלות. הם מטפלים ומנתחים ומיילדים לידות סבוכות ומבצעים פעולות כירוגיות ואחרות מ"צאת החמה ועד צאת הנשמה"... עם אכפתיות בלתי מובנת על כל פצוע. ולכל פצוע שלא ניתן למצוא לו פתרון בביה"ח המקומי או שלנו, הם רצים אלי שנתאם לו פינוי וקליטה בביה"ח המרכזי של האי, המרוחק כ3 נסיעה מבוגו סיטי, ועבדכם מתאם כל מקרה כזה מול שרת הבריאות המחוזית, אשר חוזרת ואומרת לי כל פעם מחדש כי מעולם לא ראתה כזו איכפתיות של צוותים רפואיים מכל חולה. וכאשר המשפחה נדרשה לכסף שלא היה בידיה, מיד אנשי הצוות הרפואי הציעו כי יתרמו מכיסם, אך גם כאן, עבודת תאום יכולה לעשות העבודה – פנינו ל JDC , סיפרנו להם על הילדה בת השנתיים עם גידול מאחרי העין שפגע בראיה, ועתיד לפגוע במוח, ולהביא למותה בייסורים, וכל זאת, כיוון ולהורים אין יכולת לארגן 15000 פזו מקומיים. ה-JDC לא חשב פעמיים, ותרם מיד הכסף בעבור הנתוח. בימים הקרובים תועבר הילדה לניתוח בעיר הגדולה, ואנו תקווה כי עוד חיים של ילדה קטנה ינצלו בעבור סכום מזערי יחסית. זוהי דוגמא אחת מיני רבות.(פרופ' פלג נובמבר, 2013, פיליפינים).

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive