לימודי המחלקה לרפואת שיניים לילדים

  

קורס הלימוד:  רפואת שיניים לילדים

ראשת המחלקה: ד"ר סיגלית בלומר

מרכזת המחלקה: ד"ר טל רצון

אחראי התמחות:  פרופ' בני פרץ

מורי המחלקה:

ד"ר ג'יזלה ברנשטיין, ד"ר נורית דגון- לוי,  ד"ר שכטר דורה, ד"ר ליאור הרציאנו, ד"ר אריאלה הידס, ד"ר דוד וסרשפרונג, ד"ר ג'וני חרעובה, ד"ר רודיקה כהנא, ד"ר שגית ניסן, ד"ר שלי סגל, פרופ' חיים סרנת, ד"ר אריקה עמיר, פרופ' בני פרץ, ד"ר טל רצון, ד"ר מורן רובננקו, ד"ר אילה שפירר.

 

 

 

  

 

 • שנה ד'
 • החטיבה הקלינית
 • החטיבה הצעירה
 • החטיבה הוותיקה

קורס הכנה למרפאה, במעבדת פנטום

 

אחראי הקורס: ד"ר נורית דגון- לוי

 

מטרות הקורס

להבהיר מושגי יסוד ולהקנות מיומנות טכנית בסיסית בטיפול משמר בשיניים ראשוניות על ראש פנטום במעבדה. עם סיום הקורס, הסטודנט:

יהיה מסוגל לזהות שיניים ראשוניות.

יכיר ויהיה מסוגל להבחין בהבדלים האנטומיים והמורפולוגיים בין שיניים ראשוניות וקבועות וליישם ידע זה בביצוע הכנות חלל בשיניים ראשוניות ושחזורן.

יהיה מסוגל להרכיב סכר גומי בפנטום.

יהיה מסוגל לבצע הכנות לשחזורים שונים בשיניים ראשוניות ולשחזר אותם כנדרש.

ידע לבצע איטומים ויכיר את השיטה לביצוע שחזורי מניעה (P.R.R).

ידע לבצע קיטוע מוך והכנת כתרים טרומיים.

 

 

תיאור הקורס

הקורס מתקיים במעבדה. החלק הראשון של כל פגישה יהיה מוקדש לסמינר ולהדגמה . יתרת הזמן תוקדש לעבודה מעשית.

 

 

 

הערכת הסטודנט

תוך כדי הלימודים יערכו בחנים בחומר הקריאה, ובעבודה מעשית.

במהלך הקורס יתקיים בוחן עיוני ומבחן מעשי במעבדה בסוף הקורס. הציון שייקבע יהיה ציון מעבר לשנה החמישית.

כמו כן, תינתן הערכה שוטפת לגבי כל עבודה שתבוצע במעבדה. על הסטודנט למלא בצורה משביעת רצון את הדרישות בקורס לפני שיוכל לקבל מתרפאים בקליניקה.

 

היה והסטודנט לא עמד בכל המטלות הנדרשות מבחינה מספרית אך לפי דעת מדריכיו הקליניים ואחראי הקורס איכות עבודתו עונה על הנדרש, רשאי ראש המחלקה לאשר לתת ציון "עובר" בחלק הקליני של הקורס.

הקורס יתקיים בימי שלישי במעבדת הפנטום משעה 14:00-17:00.

 

פירוט נושאי הלימוד:

רשימת ההרצאות והמרצים, עם התאריכים, תחולק בתחילת השנה

 1. הרצאה: תיאור ההבדלים האנטומיים והמורפולוגיים בין שיניים ראשוניות   לקבועות, ומשמעותם הקלינית מעבדה:זיהוי שיניים והרכבתם בלסת.
 2. הרצאה:השימוש בסכר גומי ברפואת שיניים לילדים.איטום חריצים וחרירים. השחזור המניעתי: PREVENTIVE RESIN RESTORATION (PRR)       מעבדה:הרכבת סכר גומי בפנטום  ביצוע איטום בשן 16.
 3. בוחן: אנטומיה של שיניים ראשוניות, סכר גומי, איטום חריצים, ו- PRR. הרצאה: שחזורי סוג I ו- II בשיניים ראשוניות. מעבדה: הכנת חללים סוג I בשיניים 75 O, 65 O+OP.
 4. מעבדה:הכנת חללים סוג II בשיניים 75 MO, 74 DO, 55 DOP, 65 MO, 64     DO.
 5. הרצאה:הגנה על המוך, בסיסים מטריצות, מילוי, וגימור שחזורים סוג I ו- II. מעבדה: המשך הכנת חללים.
 6. מעבדה: שימוש במטריצה בשיניים 75 ו74-, ושחזורן באמלגם.  השלמות משבועות קודמים.
 7.  הרצאה: שחזורי סוג III וסוג V בשיניים ראשוניות. שחזור שיניים ראשוניות וקבועות ע"י כתרים טרומיים.   מעבדה:  הכנת חלל סוג III בשן 63 D. הכנת חללים סוג V בשיניים 51 B ו73- B. מעבדה:  השחזת שן 75 והכנתה לכתר טרומי.
 8.  בחינה:  הכנת חללים ושחזורים.
 9. הרצאה:  תוצאות הבחינה: סיכומים ושיפורים.  קטוע מוך חי בשיניים ראשוניות.מעבדה:  ביצוע קטוע מוך בשן ראשונית פנטום.

 

* יתכנו שינויים במספרי השיניים במהלך הקורס

 

ספרות חובה

1.   Forrester, D.J. et al: Pediatric Medicine, 4st edition, 1984

      Chapter 6, pp. 55-70: Morphology of the Primary Dentition

      Chapter 26, pp. 415-435: Restorative Procedures

2.   McDonald and Avery’s Dentistry for the Child and Adolescent (10th edition), 2016.

      Chapter 17, Pit and Fissure Sealants

      Chapter 18, Restorative Dentistry

3.  Module Morphology

 

רשימת הציוד החייב להימצא ברשותו של כל סטודנט בשעת העבודה במעבדה

1.    סט להרכבת סכר גומי: מסגרת, מנקב וחוט דנטאלי

2.    מהדקים לסכר גומי: .8A, 14A, 14

3.    טורבינה .625

4.    מנוע אויר .181

5.    מראה.

6.    מחדר.

7.    אפליקטור למצע.

8.    אקסקבטורים קטנים.

9.    דוחסי אמלגם.

10.  מחזיק מטריצות דנטטוס וסרט מטריצות.

11.  מקדחים להכנת חלל; 330 ו- .DICA 526

12.  מקדחים עגולים קטנים; .6, 021, 018, 014

13.  יהלום .DICA 568, 413, B2

הוראות עבודה במעבדה

1.    בכל שלב משלבי העבודה יכול הסטודנט לבקש הדרכה וייעוץ ממדריך קבוצתו.

2.    אין להתחיל בהכנת שן חדשה ללא חתימת המדריך על גמר הכנתה של השן הקודמת.

3.    על כל שלב בהכנה מקבל הסטודנט חתימה והערכה על ידי המדריך של קבוצתו. אין לעבור לשלב הבא בלי לקבל חתימת המדריך.

4.    על כל פעולה יש למלא דף הערכה עצמית.

5.    על כל פעולה יש לקבל הערכת מדריך וחתימתו.

 

ציוני ההערכה עבור שלבי ההכנה השונים יהיו כדלקמן: א, ב, ג, ד. כאשר ד- משמעו נכשל.

קיימים סעיפים בהכנת החלל שכשלון בהם משמעו כישלון קליני כולל.

במשך הקורס יערכו מבחנים תיאורטיים ומעשיים.

השתתפות מלאה בקורס היא חובה, והצלחה בו ובמבחנים מהווה תנאי למעבר לשנה החמישית ולקבלת מתרפאים.

 

 

מדיניות קורס פאנטום ברפואת שיניים לילדים, שנה ד', תשע"ט

 

ניקוד:

 • ניקוד הקורס יורכב מציוני המטלות במעבדה וכן ציונים בבחנים ומבחנים עיוניים ומעשיים.
 • ציון עובר במבחנים הינו 60. סטודנט שלא יקבל ציון עובר לפחות במבחן העיוני ו/או המעשי המסכם, יחשב כנכשל בקורס כולו ויידרש לחזור על המבחן במועד ב'. יש לעבור כל מטלה בנפרד במבחן המעשי.
 • חלוקת הניקוד תהיה כדלקמן:

מבחן סופי מעשי- 40%

מבחן עיוני + שיניים לזיהוי- 20%

בוחן מעשי 1- 10%

בוחן מעשי 2- 10%

הערכת מדריך- ביצוע מטלות לאורך הקורס, נוכחות, ידע (סמינרים ובחנים)- 20%

 

התנהלות במעבדת הפאנטום:

 • שעות המעבדה: הגעה- 14:00, סיום עבודה- 17:00
 • בתחילת המעבדה על הסטודנט להגיע ולהירשם אצל המדריך האישי.
 • הגעה בזמן- יש להגיע בזמן לתחילת הסמינר או העבודה במעבדה. איחור עלול להוביל לביטול המעבדה באותו יום.
 • הסטודנט חייב להגיע מוכן לסמינרים ולמעבדה מבחינת ידע עיוני, מעשי, ארגון הכלים הדרושים.
 • הסטודנט חייב להגיע בהופעה הולמת, לבוש חלוק לבן ולהתנהג בהתאם המעבדה דהיינו , אסורה האכילה והשתייה במעבדה, אין להשתמש בטלפון הנייד או לעסוק בנושאים אחרים.
 • נוכחות במעבדה במשך כל זמן העבודה הינה חובה.
 • על הסטודנטים חלה החובה להחתים את המדריכים על טפסי המטלות ולהגיש את הטפסים למדריכים בתום הקורס.
 • הנוכחות בהרצאות הינה חובה. תירשם נוכחות בזמן ההרצאות.
 • יש ליידע את צוות המדריכים בדבר היעדרות צפויה של הסטודנט.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive