הנחיות ודגשים לקראת רישום לקורסים תשפ"ד (2023-24) -התכנית לניהול מצבי חירום ואסון

ברוכים הבאים לתואר מוסמך בניהול מצבי חירום ואסון!

להלן הנחיות שחשוב מאוד שתקראו לפני שתרשמו לקורסים.

תאריכי הרישום לקורסים דרך הבידינג:

מקצה ראשון 5/9/23 משעה 11:00 בבוקר עד ה 11/9/23 בשעה 10:00 בבוקר.

מקצה שני 14/9/23 משעה 11:00 בבוקר עד ה 20/9/23 בשעה 10:00 בבוקר.

 

במהלך הבידינג יש להירשם לקורסים של סמסטרים א+ב. הרישום לקורסים של סמסטר קיץ יתבצע במהלך סמסטר ב'. 

בברכת שנת לימודים מוצלחת,

מזכירות התכנית

 

*המידע בעמוד זה יתעדכן מעת לעת עד למועד תחילת הרישום לבידינג. יש לקרוא את המידע כאן בסמוך למועד זה.

*המידע בעמוד זה רלוונטי לתכנית הישראלית בניהול מצבי חירום ואסון (חוג 0149).

הרחב הכל
הסבר על מערכת הבידינג

הרישום לקורסים מתבצע באופן מקוון דרך אתר המידע האישי לתלמיד > בידינג  (bidding)

להסבר נוסף על מערכת הבידינג: https://www.tau.ac.il/bidding

לרשותכם עומדות 300 נקודות שאותן ניתן לנצל במלואן. כלומר, אין צורך לשמור נקודות לסמסטר קיץ הואיל והרישום לקורסים בסמסטר זה יתבצע בנפרד. 

בכל בעיה טכנית יש לפנות למוקד התמיכה של האוניברסיטה. המוקד עומד לרשותכם בימים א'-ה' בין השעות 8:30-18:30, טלפון: 03-6408888, אתר helpdesk.tau.ac.il. 

רישום לקורסי חובה בבידינג - מנה

הרישום לקורסי החובה של סמסטרים א' ו - ב' לא יהיה פרטני לכל קורס אלא במנה (מקבץ של קורסים). בבידינג יש להרשם למנה: 0149.0100

הסבר לרישום למנה

כדי לדעת אילו קורסים כלולים במנה אליה אתם נרשמים ניתן ללחוץ בבידינג על "פרוט קורסים".

יש לתת ניקוד למנה (מספיקות 5 נקודות) על מנת שתאושר ב"בידינג".

רישום לקורסי חובת בחירה - מסגרת 300

יש לשים לב למקבצים השונים של קורסי חובת הבחירה במבנה התכנית. 

- קיימת בפניכם/ן האפשרות להירשם במסגרת קורסי חובת הבחירה גם לקורסים מהתכנית הבינ"ל לניהול מצבי חירום ואסון (קורסים הנלמדים באנגלית). קורסים אלו מופיעים במערכת הבידינג עם סימון E (מספרי הקורסים מתחילים ב 0150).
- את מערכת השעות של התכנית הבינ"ל ניתן לראות בידיעון כאן. בעת בניית המערכת יש להתייחס למקבץ אשר בו מופיע הקורס בתכנית הבינ"ל (לדוגמא: קורס המופיע בתכנית הבינ"ל במקבץ א' , הרישום אליו ייחשב כקורס חובת בחירה ממקבץ א'). 
- בקורסים מהתכנית הבינ"ל כל המטלות יוגשו באנגלית. 
 

רישום לקורסי בחירה כלליים - מסגרת 200

במסגרת קורסי בחירה כלליים (200) ניתן לבחור קורסים מהפקולטה לרפואה, מבית הספר לבריאות הציבור, קורסים נוספים מהחוג (ממקבצי הקורסים של חובת הבחירה או מהתכנית הבינ"ל) או קורסים מפקולטות אחרות העומדים בקריטריונים המפורטים מטה. 

לחילופין, ניתן להרשם לתכנית ההתמחות 0150.4500 (ראה פירוט מטה)

במערכת הבידינג מופיעים מספר קורסים מבית הספר לבריאות הציבור אשר באפשרותכם לבחור כקורסי בחירה כלליים. אין חובה לבחור את הקורסים המסויימים האלו ובאפשרותכם להירשם במסגרת 4 ש"ס של קורסי הבחירה הכלליים לקורסים אחרים  בכפוף לתנאים הבאים:

1. בירור מול המזכירות הרלוונטית של אותו קורס שהקורס פתוח לרישום לסטודנטים מחוץ לאותו חוג.
2. הקורס הינו קורס אקדמי לתואר שני (ניתן לבדוק באתר החוג הרלוונטי)
3. בסיום הקורס הציון הינו מספרי (כלומר לא עובר/לא עובר).
4. יש לבדוק עמידה בדרישות הקדם של הקורסים טרם הרישום.

* לקורסים שאינם מהחוג לניהול מצבי חירום ואסון - יש לבדוק אם הקורס המבוקש נפתח בתשפ"ד במערכת השעות האוניברסיטאית. 

** לידיעון התכנית (מסלול עיוני)

*** הרישום לקורסים מבית הספר לבריאות הציבור (קורסים שמתחילים ב 0146 או 0158) שאינם מופיעים בבידינג יתאפשר החל מסיום המקצה השני של הבידינג. למעוניינים להירשם לקורסים אלו יש לשלוח מייל למזכירות: taliher@tauex.tau.ac.il לאחר מועד זה.

קורס כתיבה מדעית (0149.4000)

קורס חובה הכלול במנת הרישום. הקורס הינו קורס מקוון במלואו בהיקף של 1 ש"ס. בקורס בחינה מסכמת שתתבצע באתר המודל במועד המפורסם בלוח הבחינות השנתי. 

הקורס יתקיים בלמידה מרחוק באמצעות אתר המודל וייפתח עם תחילת שנת הלימודים. ניתן להיכנס לקורס מכל מחשב המחובר לאינטרנט: בקמפוס - בספרייה ובכתות המחשבים; מחוץ לקמפוס ניתן להיכנס לקורס בכל שעות היממה. כתובת הקורס היא:  http://moodle.tau.ac.il. הכניסה ל-Moodle  מתבצעת באמצעות שם משתמש וסיסמה.

קורס הכרת משאבי הספרייה (0149.4400)

קורס חובה לכלל התלמידים. הקורס כלול במנת הרישום. הקורס הינו קורס וירטואלי ואינו מקנה נקודות זכות לתואר. מועד סיום הקורס – תום  הסמסטר הראשון ללימודים. ציון עובר בבחינה הוא תנאי לקבלת התואר.

הקורס יתקיים בלמידה מרחוק באמצעות אתר המודל וייפתח עם תחילת שנת הלימודים. ניתן להיכנס לקורס מכל מחשב המחובר לאינטרנט: בקמפוס - בספרייה ובכתות המחשבים; מחוץ לקמפוס ניתן להיכנס לקורס בכל שעות היממה. כתובת הקורס היא:  http://moodle.tau.ac.il. הכניסה ל-Moodle  מתבצעת באמצעות שם משתמש וסיסמה.

תלמידים הזקוקים לסיוע בקורס זה יכולים לפנות לספרני ההדרכה בספרייה, בטלפון 6407975- 03  או בדוא"ל מתוך אתר הקורס עצמו.

קורס התמחות מעשית (0150.4500)

קורס שנתי המקנה 4 ש"ס ומועבר באנגלית (קורס משותף לסטודנטים מהתכנית הישראלית והתכנית הבינ"ל בחוג לניהול מצבי חירום ואסון). למידע מפורט על הקורס ניתן לפנות למזכירות וכן לרכזת הקורס גב' דנה מנור
הרישום לקורס זה מתבצע באמצעות מערכת הבידינג תחת מסגרת קורסי בחירה כלליים (200). 
בתום מקצה הבידינג הראשון  רכזת תכנית ההתמחות תיצור קשר עם הנרשמים לתיאום והקצאה לארגונים.

למידע נוסף על תכנית ההתמחות 

מסלולי לימודים בתכנית

כל הסטודנטים יתחילו את לימודיהם בתכנית במסלול העיוני. מעבר למסלול מחקרי יתבצע בסוף סמסטר א' וכרוך בעמידה בקריטריונים המפורטים כאן. הסבר מפורט על המעבר בין המסלולים ניתן למצוא כאן.

לידיעון במסלול מחקרי

הנחיות ודגשים נוספים

1. על התלמידים חלה החובה לוודא שבקשתם התקבלה ונקלטה במערכת דרך המידע האישי לתלמיד
2.  ההוראה מתוכננת להיות פרונטלית (למעט בקורסים אשר מוגדרים כקורסים און ליין), בכפוף להנחיות משרד הבריאות והאוניברסיטה.
3. בכל מקרה של סתירה, מערכת השעות ולוח הבחינות המפורסמים בידיעון התכנית ובמידע האישי לתלמיד הם המחייבים.
4. האחריות להרכבת תכנית הלימודים ומילוי החובות חלה על התלמידים.. 
5. אסור להירשם לקורסים חופפים בזמנים, גם לא בפקולטה אחרת.
6. תלמידים שלא יעמדו בחובות הקורס (כולל חובת נוכחות) לא יהיו זכאים לקבל ציון סופי, לכן אנא עקבו לאורך הסמסטר אחרי החובות והמטלות ובכל בעיה בעניין זה יש ליידע את המרצה מספיק זמן מראש.
7. במידה ולקורסים יש דרישות קדם, דרישות אלו יופיעו בסילבוסים של הקורסים השונים. יתכנו שינויים בסילבוס בשבועיים הראשונים של הסמסטר.
8. על התלמידים לבדוק עמידה בדרישות הקדם באופן עצמאי לפני הרישום.
9. מועדי הבחינות יפורסמו באתר ובאתרי הקורסים במידע האישי לסטודנט.
10. תלמידים שנרשמו לשני קורסים שמועדי הבחינות שלהם חופפים, לא יהיה זכאים למועד בחינה חלופי. 
11. תלמידים רשאים להגיש בקשות לפטור מקורסים על סמך לימודיהם הקודמים*. הבקשות יוגשו במייל למזכירות בהתאם לתקנון ועל גבי טופס ייעודי בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים לאחר קבלה לתכנית ותשלום המקדמה על חשבון שכר הלימוד ולא יאוחר מתום שבועיים לאחר תחילת הלימודים. בקשות שיוגשו לאחר מועד זה  או שיוגשו בזמן אבל ללא המסמכים הנדרשים ידחו. למען הסר ספק - תלמידים המתעתדים לבקש פטור מקורס/ים ספציפי/ים מחויבים להירשם גם לקורס זה במערכת הבידינג. הקורס על בסיסו מבקשים את הפטור צריך לכלול את כל תכני הקורס ממנו מבקשים פטור. לא ינתן פטור חלקי.
* בקשת פטור מהקורס שיטות כמותיות- תיבדק בקשת פטור רק על סמך תואר ראשון/שני בסטטיסטיקה או קורס שנלמד במסגרת תואר שני (שמתאים בהיקף, בתוכן, בציון וכו' לפי הקריטריונים בטופס). לא ניתן לקבל פטור מהקורס מבוא לשיטות מחקר ואפידמיולוגיה 0149.4104
12. פתיחת קורס מותנית במספר מינימלי של נרשמים. הודעה על סגירת קורס בו מספר הנרשמים מועט תישלח בדואר אלקטרוני לתלמידים שנרשמו לקורס.
​13. בחלק מהקורסים, בעיקר בקורסי חובת הבחירה ישנן מכסות למספר משתתפים.
14.  תקנון המדרשה לתארים מתקדמים
15. מידע נוסף מרוכז בפינת הסטודנט באתר התכנית

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>