תקנון הלימודים - תואר שני במדעי הרפואה

 • פרק א' – כללי
 • פרק ב' – חובת נוכחות, בחינות וציונים
 • פרק ג' – תנאי מעבר לשנה ב' במוסמך
 • פרק ד' – פטור מקורסים וחידוש לימודים

 

"אתר הפקולטה" – אתר הפקולטה באינטרנט, בכתובת: med.tau.ac.il.

"אתר המדרשה" – אתר המדרשה ללימודי תואר שני ושלישי במדעי הרפואה, בכתובת:med.tau.ac.il/Midrasha-Graduate .

 

 1. הגדרות

"אוניברסיטה" – אוניברסיטת תל-אביב.

"הודעה לסטודנט" – כמוגדרת בהמשך פרק זה.

"המדרשה" – המדרשה לתארים מתקדמים בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל-אביב.

"ועדה לפניות תלמידים" – כהגדרתה באתר המדרשה.

"ועדת הוראה" – כהגדרתה באתר המדרשה.

"ועדת תלמידים" – כהגדרתה באתר המדרשה.

"סטודנט" – סטודנט או סטודנטית הלומדים לימודי תואר שני במדרשה.

"פקולטה" – הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל-אביב.

 

התקנון

 1. התקנון קובע את אופי הלימודים לתואר שני במדרשה ואת סדרי הלימוד.
 2. התקנון נקבע על-ידי הנהלת המדרשה, והיא מוסמכת לשנותו או לקבוע הוראות מעבר לסעיפיו השונים. שינוי בתקנון עשוי לחייב גם סטודנט שכבר התחיל את לימודיו.
 3. התקנון חל על כל סטודנט בלימודיו לתואר שני במדרשה.
 4. התקנון מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לכלל המגדרים.
 5. בכל מקרה של חסרים בתקנון, יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות ונהלי האוניברסיטה.

 

הודעה לסטודנט

 1. הודעות לסטודנטים יתפרסמו באתר הפקולטה, באתר המדרשה, בדואר האלקטרוני האוניברסיטאי של הסטודנט, בממשק אלקטרוני אחר דוגמת אתר Moodle, או במהלך השיעורים והפעילויות הלימודיות.
 2. מערכת השעות של כל שנתון תפורסם באתר המדרשה.
 3. חובת הסטודנט לעקוב בקביעות אחר הודעות ופרסומים אלה.

 

משך הלימודים

 1. על סטודנט להשלים את כל חובותיו לקראת התואר מוסמך אוניברסיטה במדעי הרפואה (M.Sc) בתוך שנתיים.
 2. ועדת תלמידים מוסמכת לאשר, בשל סיבות חריגות ומיוחדות, הארכת לימודים לתקופה שלא תעלה על שנה אחת נוספת. לצורך אישורה, יגיש הסטודנט בקשה מנומקת בכתב, ויצרף מכתב תמיכה מנומק מהמנחה, הכולל הערכה אודות המועד המשוער לסיום לימודיו. ארכה אקדמית כפופה לתקנות שכר הלימוד של האוניברסיטה.

 

מסלולי הלימוד

מסלולי הלימוד לתואר שני במדעי הרפואה כוללים:

 

 

חובת השתתפות בקורס אנגלית :

תלמיד בתואר שני נדרש להשתתף  בלפחות בקורס אחד בשפה האנגלית במהלך לימודי המוסמך במדעי הרפואה. 

 

חובת חיסונים

במהלך הלימודים הסטודנט נחשף לגורמי סיכון שונים. לפיכך, ובהתאם להנחיות משרד הבריאות, חובה על הסטודנט להתחסן. החיסונים מהווים תנאי להתחלת הפעילות במעבדות הקליניות ובבתי החולים. רשימת החיסונים והנחיות נוספות מוצגות ומפורטות באתר המדרשה.

 

בטיחות

סטודנט ימלא אחר הוראת "בטיחות באוניברסיטה" (הוראה מספר 07-302). יש לקרוא את חוברת ההסברים בנושא המפורסמת על-ידי הפקולטה ולפעול לפיה.

 

קבלת אישור לימודים

סטודנט רשאי לבקש אישורים אודות מצבו האקדמי (זכאות לתואר, רשימת ציונים וכו'), כנהוג במדרשה ובהתאם לנהלי האוניברסיטה (לרבות הסדרת שכר לימוד ותשלום התעריף שנקבע לצורך המצאת האישור). בקשת הסטודנט תוגש בכתב ותטופל בתוך 10 ימים.

 

 1. תעודות הצטיינות

תעודת הצטיינות מטעם דקאן הפקולטה לרפואה מוענקת לסטודנטים בעלי ההישגים הגבוהים ביותר בשנת הלימודים החולפת. תעודה זו מוענקת עד ל-5% מהסטודנטים בכל תכנית ומחזור, ובתנאי שקיבלו ציון ממוצע משוקלל של 90.0 לפחות. סטודנט שהורשע בוועדת משמעת לא יוכל לקבל תעודת הצטיינות מטעם דקאן הפקולטה לרפואה.

 

ועדת תלמידים

 1. כל בקשה לחריגה מתקנון זה טעונה אישור של ועדת תלמידים.
 2. החלטת ועדת תלמידים היא סופית ולא ניתן לערער על החלטתה. למרות האמור, יתאפשר ערעור על החלטת ועדת תלמידים רק במקרה שבו החלטת הוועדה סותרת את תקנון האוניברסיטה, ובלבד שהערעור יוגש בתוך שבועיים מהיום שפורסמו תוצאות ההחלטה.

 

בירור משמעתי

 1. הוועדה הפקולטתית לבירור משמעתי מוסמכת לדון בעניינם של סטודנטים לצורך בירור משמעתי, בהתאם להוראת האוניברסיטה מס' 12-003.
 2. הוועדה הפקולטתית לבירור משמעתי מוסמכת לדון, להרשיע ולהעניש בעבירות במהלך שיעור (לרבות תרגיל ומעבדה) באוניברסיטה, בהתנהגות שאינה הולמת סטודנט באוניברסיטה, בעבירות המתייחסות לרכוש האוניברסיטה ובעבירות שהתקיימו במהלך בחינות באוניברסיטה.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>